Nyhedsbrev september 2020

DI’s Verdensmålsprojekt ”Fra Filantropi til Forretning”

Industriens Fond har finansieret at Dansk Industri gennem to år har kørt et projekt med deltagelse af 21 virksomheder, hvor de har arbejdet med at udvikle forretningen i tråd med FN’s 17 Verdensmål for en Bæredygtig Udvikling.

Første fredag i september var der afslutningskonference i Industriens Hus, og vi deltog pr. streaming.

På konferencen blev der blandt andet præsenteret 5 vigtige læringer fra projektet:

 1. Det er meget vigtigt at have en vision for arbejdet med verdensmålene, så man er klar i sit fokus og får prioriteret sine ressourcer. Vær ambitiøs og lav et ”moon shot”, der er klart kommunikerbart.
 2. Inden man laver et moon shot kan det være nødvendigt at ”få orden i eget penalhus”. Det er nødvendigt at have en baseline for sine øjeblikkelige negative og positive påvirkninger. Lav grundarbejdet først.
 3. Tænk strategi på en ny måde. Det er ikke længere shareholder value eller stakeholder value, der kan løbe med hele fokus i fremtiden. Det nye er ”system value”. Porters Five Forces er stadig et godt værktøj, men det nye er at tænke 5 Forces ind i en samfundssammenhæng. Der skal tænkes både i miljø, samfund og økonomi.
 4. Ledelsen kan have bekymringer såsom ”Giver det mere salg”? og ”Det har vi ikke råd til”. Det er nødvendigt at topledelsen er engageret og bakker op.
 5. Fokuser! Lad være med at søge efter at ”få pladen fuld” – hav højst 3 Verdensmål og herunder 5 delmål.

Tandhjulsmodel

Der er i projektets forløb udviklet en ikke-lineær model for implementering af arbejdet med Verdensmålene. Modellen præsenteres som et sæt tandhjul, der alle griber ind i hinanden. Netop fordi tingene hænger sammen, og man sommertider skal tage ét skridt tilbage for at tage to fremad. Det centrale tandhjul hedder ”Innovation og Partnerskaber”, og de omgivende tandhjul hedder ”Aftryk”, ”Fokuser”, ”Vision”, ”Engager”, ”Test og skaler”, og slutteligt ”Forankre”.

Modellen omfavner de 5 ovennævnte læringer, og sikrer at man får afdækket sit aktuelle aftryk, får udvalgt relevante Verdensmål, laver sin vision, engagerer hele organisationen, lærer af sine aktiviteter, og sørger for at understøtte implementeringen. 

Hvis I vil vinde på bæredygtighed er det en forudsætning at

 • I er parate til at ændre jeres forretningsmodel
 • Jeres kerneforretning skal være forankret i bæredygtighed
 • I skal forstå hvordan jeres kunder arbejder med bæredygtighed
 • I skal samarbejde aktivt med mennesker og grupper uden for egen organisation
 • I skal kunne måle udvikling og fremskridt i bæredygtighed

Psykologien bag

Simon Elsborg Nygaard, ph.d. i bæredygtighedspsykologi, holdt et meget spændende foredrag om de helt basale psykologiske mekanismer, der er i spil, når mennesker træffer beslutninger.

Disse mekanismer præsenteres i form af 3 forskellige målrammer:

 • En hedonistisk målramme – det vil sige overvejelser om lyst, følelser og ”opleves det godt”?
 • En gevinst-målramme – det vil sige overvejelser relateret til ressourcer, ”hvad kan man vinde”?
 • En normativ målramme – det vil sige overvejelser om at gøre det rigtige, det man bør

Vi har alle en primær målramme, men de andre er også i spil. Derfor bør alle vi, der arbejder med bæredygtighed, udfolde værdier inden for alle tre målrammer. Vi kan eventuelt vælge at fokusere på en enkelt af dem, men skal sikre at vores budskab inden for denne målramme ikke skader værdier i de øvrige to målrammer.

DI har som afslutning på projektet lavet en SDG-portal, som er en guldgrube af informationer. Besøg den her.