Nyhedsbrev november 2020

Vores Mål del 2: Vores Planet

”Gør Verdensmål til Vores Mål” udkom 1. september 2020 og er en rapport, der opsummerer resultaterne fra det danske ”Vores Mål”-projekt. Et projekt, der havde til formål at gøre den danske indsats for at nå FN’s 17 Verdensmål mere effektiv. Dette er den anden af i alt tre artikler om de tre temaer, som projektet er opdelt i.

FØLJETON

For at overskueliggøre den indbyrdes afhængighed, er arbejdet med Verdensmålene i Vores Mål opdelt i tre områder: Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

I denne artikel vil vi præsentere hvilke målepunkter, der er foreslået indenfor Vores Planet. I oktober behandlede vi Vores Liv og i december Vores Samfund.

Her kan du læse en kort opsummering af hvordan målene i Vores Planet bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Ved at klikke på de enkelte mål kan du se et sammendrag af de foreslåede målepunkter for det specifikke mål.

Vores Planet 

Målene i denne klynge dækker den klima- og miljømæssige bæredygtighed – altså hvordan vi forvalter jordklodens ressourcer. Her favner målene forsvarligt forbrug af ressourcer og miljøhensyn, både på land og til vands. 

Mange er nok af den opfattelse, at denne gruppe af mål er de vigtigste når det kommer til indsatsområder, der gør en forskel og bidrager til en bedre fremtid på jordkloden. Men disse mål skal gå hånd i hånd med de to andre grupper – Vores Liv og Vores Samfund – for at tiltagene er bæredygtige på et socialt og økonomisk plan. 

Den stærkeste indsats for at opnå Verdensmålene, er den indsats, der indrager alle tre områder. For at opnå en sund planet, skal individet have et trygt og stabilt liv og samfundet skal være velfungerende. Læs med i næste måned, hvor vi gennemgår sidste del, Vores Samfund.

Herunder følger links til 6 af verdensmålene: