Nyhedsbrev april 2021

Sådan markedsfører du din bæredygtighed korrekt

Når det handler om at markedsføre sin bæredygtighed i virksomheden skal man træde varsomt for at undgå vildledende markedsføring. Hvis man vil markedsføre sin bæredygtighed, så kræver det, at man kan dokumentere den. Hvad må man eksempelvis markedsføre som “miljøvenligt”? 

Miljømarkedsføring er nemlig blevet et prioriteret område hos Forbrugerombudsmandens tilsyn, som aktivt er begyndt at tage flere sager i behandling. Dette gør de for at komme vildledende miljømarkedsføring til livs til gode for forbrugerne, som i meget højere grad end før efterlyser gennemsigtighed i markedsføringen. Både hos Forbrugerombudsmanden og virksomhederne er der øget fokus på disse sager. En del af dem som anmelder vildledende er konkurrerende virksomheder. 

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at man undgår generelle udsagn. Det gælder om at bruge det rigtige ordvalg. Man kan altså ikke bare brande sit produkt som “miljøvenligt”, da dette ville skulle dokumenteret af en LCA (Life Cycle Assessment). I stedet kan man vælge at bakke udsagnet op med en dokumenteret forklaring – eksempelvis at plastikforbruget er reduceret med 30%. 

Dermed kan virksomhederne undgå vildledende markedsføring som i værste fald kan udløse straf og bøder.

Dokumentation er nøglen

Det handler altså om at kunne dokumentere for sin påstand om forbedring og undgå tomme udtryk som “naturvenligt”, “grønt”, “miljøvenligt” eller andet. Brug i stedet præcise beskrivelser, som forbrugerne har nemt ved at forstå. Derudover bør I overveje, hvilke visuelle virkemidler, som tages i brug. Ved overdrevent brug af eksempelvis naturbilleder, kan markedsføringen i sig selv godt oversælge produktets effekt og dermed være vildledende. 

Vælger I at fremhæve, at en miljøskadelig bestanddel eller virkning er fjernet eller reduceret må dette kun bruges som hovedargument i markedsføringen, hvis I kan dokumentere følgende:


● at bestanddelen er erstattet med noget, der er bedre,
● at produktet samlet bedømt herefter belaster miljøet væsentligt mindre, og
● at der på markedet overvejende findes andre lignende produkter, der belaster miljøet mere.

Vælger I alligevel at bruge generelle vendinger omkring produktet, så kræver det, at I kan dokumentere, at produktets livscyklus belaster miljøet væsentligt mindre end øvrige produkter i samme produktkategori.

Miljømærkning viser pålidelighed

Tilhører jeres produkt en kategori, hvor der er fastsat miljømærkningskriterier, så kan det kun anbefales at søge nogle af de officielle miljømærker. Dette kan være EUs “Blomsten” eller det nordiske “Svanemærke”. Herved sikrer I at forbrugeren får en pålidelig dokumentation på, at jeres produkt opfylder væsentlige miljøkrav, uden at I behøver informere om yderligere på emballagen.