Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Ny rapport undersøger potentialer ved cirkulære nedrivninger

Cirkulær økonomi, Det store perspektiv Posted on 02/01/2020 10:30

En ny rapport fra Miljøstyrelsen og DM&E (Danske Maskinstationer og Entreprenører) samler erfaringer om  cirkulære nedrivninger, hvor genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer øges. Rapporten konkluderer at der kan opnås CO2 besparelser gennem cirkulære nedrivninger, mens især mulighederne for afsætning af materialerne fortsat er en udfordring i branchen.

DM&E har gennem et længere projekt gennemført en række demonstrationsprojekter, med det formål at indhente viden og erfaringer om cirkulær økonomi i nedrivningsbranchen. I projekterne blev traditionelle nedrivninger sammenlignet med cirkulære nedrivninger. Den afsluttende rapport peger på en række fordele ved cirkulær nedrivning, men slår samtidig fast at der er udfordringer på området.

Ved cirkulær nedrivning af en bygning tages materialerne nænsomt ned, ofte renses de og sorteres derefter i flere fraktioner. Fraktionerne af brugte materialer kan derefter afsættes til genbrug og genanvendelse. Nedrivningsarbejdet er ofte mere tidskrævende end en traditionel nedrivning. Til gengæld kan der opnås en øget indtjening når materialerne sælges til genanvendelse, samtidig med at der er en CO2 besparelse, i forhold til hvis materialerne blev afsat til forbrænding. I ét demonstrationsprojekt lykkedes det at øge genbrugsprocenten fra 0 til 54%, da mursten fra én bygning blev renset og afsat direkte til brug i et nyt byggeri.

Rapporten fra DM&E slår fast at der er et stort engagement blandt virksomheder i nedrivningsbranchen for at øge genanvendelsen af materialer og indføre mere cirkulære forretningsmodeller. Udfordringen for virksomhederne ligger især i manglende viden om emnet og manglende ressourcer, internt i virksomhederne, til at udtænke og implementere nye, cirkulære forretningsmodeller. Generelt er det en udfordring at finde afsætningsmuligheder for de brugte materialer. Nogle virksomheder, for eksempel Gamle Mursten, aftager materialerne, renser dem og videresælger til nyt byggeri. Dermed opnås endnu en CO2 besparelse i nybyggeriet, når der bruges genanvendte materialer, fremfor nye.

Der er behov for bedre afsætningsmuligheder hvis potentialet for cirkulær økonomi i nedrivningsbranchen skal omsættes til praksis. Der findes i dag ikke en fælles platform for afsætning af brugte materialer til genbrug, ligesom der ikke er et organiseret marked for at sælge dem, for eksempel blandt etablerede byggemarkeder. I stedet er det op til de enkelte virksomheder at finde afsætningsmuligheder og indgå samarbejder. Hvis nedrivningsvirksomheder får hjælp til at udvikle nye, cirkulære forretningsplaner og hjælp til at identificere afsætningsmuligheder er der gode muligheder for at nedbringe affaldsmængden og CO2 belastningen fra en branche der har et stort aftryk på begge områder.

Hos Green Moves har vi arbejdet sammen med kunder om at afsætte brugte byggematerialer, så de fremover kan bruges på ny. Læs om vores erfaringer med cirkulær økonomi i byggebranchen, i denne måneds nyhedsbrev.

Rapporten fra Miljøstyrelsen og DM&E kan læses her.Få styr på begreberne: Hvad er FN’s 17 Verdensmål?

Få styr på begreberne Posted on 03/10/2019 10:51

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 på FN’s topmøde i New York og sætter rammen for hvordan verden kan imødegå disse udfordringer. Alle verdens 193 lande har forpligtet sig til at arbejde for at nå målene, der løber frem til 2030. Målene bygger alle på principperne om, at ingen må lades tilbage og at vi ikke må gøre skade: 

”Leave no one behind” 

“Do no harm” 

Målene kan inddeles i 5 temaer, der på engelsk alle starter med P: 

  • People/Mennesker – målene 1 – 6 om fattigdom, sult, helbred, uddannelse, ligestilling og sanitet. 
  • Prosperity/Velstand – målene 7 – 12 om energi, arbejde, industri, ulighed, samfund og forbrug. 
  • Planet/Jordkloden – målene 13 – 15 om klimaindsats og livet på land og i vandet. 
  • Peace/Fred – mål 16 om stærke institutioner. 
  • Partnership/Partnerskaber  – mål 17 om partnerskaber for handling 

Hvert mål er ledsaget af en række delmål, der er i alt 169, som omfatter konkrete indsatsområder. En lang række indikatorer gør det muligt at måle de fremskridt der sker frem mod 2030. Indikatorerne kan ændres undervejs og tages op til løbende evaluering.  

Du kan læse alle 17 mål og 169 delmål her: www.verdensmaalene.dk 

Kommercielle muligheder 

FN’s verdensmål omfatter alle lande i verden. Men de er ikke kun vigtige og relevante på nationalt niveau. For at nå de ambitiøse mål må der arbejdes både globalt og lokalt. Virksomheder i alle størrelser, kommuner, regioner, NGO’er mv. kan alle arbejde med målene for at bidrage til udviklingen frem mod 2030.  

Udover at sætte fokus på konkrete indsatsområder, åbner målene op for store kommercielle muligheder. Et globalt fokus på de områder som målene omhandler, skaber et ufatteligt stort marked. Målene er udtryk for en stadigt stigende efterspørgsel på bestemte services og produkter. Derfor er der store fordele ved at indarbejde målene i virksomheders strategi og forretningsmodel.  

Det handler ikke om at brede sig over alle 17 mål, men om at udvælge dem som er relevante for ens eget arbejdsområde, og koncentrere sin indsats om disse. Målene omfatter alle aspekter af livet på jorden og der er derfor ingen brancher som ikke kan have gavn af at arbejde med dem.