Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Smart design er vejen til bæredygtig emballage

Cirkulær økonomi, Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/03/2020 15:48

Nyhedsbrev marts 2020

I arbejdet med at udvikle bæredygtig emballage er der især tre gode råd, som er værd at huske på: brug mindre emballage, brug det flere gange og design det klogt. Hos britiske Garçon Wine har de knækket koden. En nytænkning af den klassiske mørkegrønne vinflaske af glas, har resulteret i en flad flaske af plastik. Ved at gentænke designet af sin emballage kan man både opnå besparelser på ressourcer og energi, samtidig med at man opnår genanvendelse af materialerne i emballagen.

Den flade vinflaske fra Garçon Wine er et strålende eksempel på, hvordan man kan designe bæredygtig emballage. Lad os se nærmere på, hvilke principper der er tænkt ind i designet af flasken:

  • Det flade design optager væsentligt mindre plads under transport og opbevaring end den traditionelle runde vinflaske. I pakningen af almindelige runde flasker vil der være meget luft omkring flaskerne, spildplads som man med fordel kan udnytte. Faktisk kan der være over dobbelt så mange af de flade flasker på én palle, som der kan være af almindelige vinflasker, og man kan derfor opnå betydelige besparelser på transporten.
  • Valget af materiale spiller en særlig rolle, når man designer bæredygtig emballage. Plastikflasken vejer væsentligt mindre end en flaske af glas. Faktisk vejer Garçon Wine’s flaske 87% mindre end en almindelig vinflaske. Det kræver desuden mindre energi at fremstille emballage af genbrugsplastik end af glas. Den lette vægt og materialevalget giver derfor besparelser på energi både under fremstilling og transport.
  • En tredje fordel ved vinflasken fra Garçon Wine er, at den er specielt velegnet til at blive genanvendt. Det er den, fordi hele flasken, skruelåget, kappen omkring halsen og etiketten er fremstillet i det samme materiale. Dermed er der ingen dele, der skal skilles ad, før flasken kan laves om til råmaterialer, der kan bruges til nye produkter.
  • Flasken er designet efter princippet Design for Disassembly, som er en central metode indenfor cirkulær økonomi. Ud fra denne metode designer man med genanvendelse for øje, hvilket betyder at et produkt let skal kunne skilles ad, eller at det skal fremstilles i ét materiale, så det nemt kan genanvendes. 


HL Rent sender nedbrydningsmaterialer til genanvendelse

Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 01/01/2020 12:53

Nedbrydningsvirksomheden HL Rent har en ambition om at give gamle bygninger nyt liv, ved at øge mængden af nedbrydningsmaterialer der sendes til genbrug og genanvendelse. De har fået udviklet en ny, grøn forretningsplan og har dermed fået nye afsætningsmuligheder til de mange tons materialer som hvert år køres afsted fra nedbrudte huse. Fremover kan mursten, plast, EPS, træ, pap, porcelæn og sanitet blive genbrugt og genanvendt. Dermed sparer HL Rent mange ton CO2 ækvivalenter, samtidig med at de opnår økonomisk gevinst, idet de sparer penge på bortskaffelse af affald og i nogle tilfælde tjener på at afsætte det til genanvendelse.

Den grønne forretningsplan blev udviklet af Green Moves, som en del af NBE SMV projektet, hvor SMV’er i Nordjylland har fået tilskud til deres grønne omstilling. Konsulent Jan Vestergaard Jørgensen, Green Moves, ser et stort potentiale for cirkulær økonomi i byggebranchen generelt: “Som det ser ud i dag står byggebranchen for ca. en tredjedel af al affald i Danmark, hvilket svarer til godt 4 millioner ton affald om året. Meget af affaldet kommer fra nedrivning og der er derfor et stort potentiale for at spare ressourcer og CO2 ved at genbruge så meget som muligt af dette.”

Ifølge Jan Vestergaard Jørgensen er der en positiv udvikling igang, i forhold til at komme af med nedbrydningsmaterialerne:

“Mulighederne for afsætning af genbrugsmaterialer stiger og jeg ser flere og flere virksomheder der baserer sig på genbrug og upcycling af brugte materialer. Jeg tror derfor på at selektiv nedbrydning vil vinde mere og mere frem og at flere vil opdage at det er godt for både miljø og bundlinje at genbruge frem for at sende materialerne til nedknusning eller forbrænding.

I fremtiden kan vi hjælpe os selv ved at gøre genbrug af byggematerialer meget nemmere end det er nu. Ved nybyggeri skal vi tænke meget mere over hvordan vi sikrer at materialerne kan skilles ad og bruges igen, således nye bygninger bliver materialebanker frem for at give affaldsudfordringer og ressourcespild. I en tid med stigende ressourceknaphed er det både en nødvendighed, men også god business at holde værdien i materialerne så længe som muligt.”

Hos HL Rent er klar til at gå forrest og øge deres genanvendelsesprocent, når de fremover prioriterer cirkulære nedrivninger.