D. 25.10. 2017 var der kick off for den nationale CØ HUB i København.

HUB’en har valgt at fokusere på 4 områder:

1) Plast og emballage
2) Bygge og anlæg
3) Fødevarer og landbrug
4) Tøj, tekstil og træ

Dagen blev indledt med en engageret og dedikeret Flemming Besenbacher, formand for Regeringens Advisory Board om Cirkulær Økonomi. Besenbachers store engagement var tydeligt, og han er heldigvis meget optimistisk og fortrøstningsfuld omkring de initiativer Regeringen vil sætte i værk for at give cirkulær økonomi bedre vilkår.

Centralt i HUB’bens grundidé er, at brancherne skal lære på tværs af hinanden. Der var med fuldt overlæg plenumsessioner, hvor alle hørte cases fra hvert fagligt område. En grundtanke er, at siloerne skal nedbrydes, og vi skal arbejde på tværs af branche- og fagskel. Et meget godt eksempel herpå er egetæpper, som var repræsenteret ved CSR chef Henrik Schmidt Hansen. Schmidt Hansen fortalte, at tæpperne er underlagt bygningslovgivningen vedrørende branchegenskaber – men de samtidig hører hjemme i tekstil-gruppen.

De vigtigste take home beskeder var

1) FOREBYG! undgå at skabe affald
2) prioriter sporbarhed højt
3) tal sammen på tværs – nedbryd siloerne
4) husk partnerskaber, – som Besenbacher mindede om også anbefales i FNs 17. bæredygtighedsmål

Der deltog over 80 spørgelystne og motiverede deltagere i arrangementet, og det er bestemt værd at holde øje med HUB’bens kommende aktiviteter for at blive klogere på cirkulær økonomi fremover.

Bag HUB’en står Lifestyle & DesignCluster, INBIOM, Dansk Materiale Netværk, InnoBYG, InnoMT, FoodNetwork, DHI, Teknologisk Institut og DAKOFA.

Se programmet her http://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Invitation-til-national-cirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi-konference.pdf