Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Eventbureau har store grønne visioner

Cirkulær økonomi Posted on Thu, May 02, 2019 15:45:36


I marts 2019 deltog hele staben af medarbejdere hos eventbureauet Rodkjær Event i en workshop om cirkulær økonomi med Astrid Carl fra Green Moves. Allerede ugen efter var medarbejderne i fuld gang med at tage de forskellige principper om designprocesser og genanvendelse af materialer i brug. Dermed er starten gået i en længere proces mod en komplet cirkulær forretningsmodel.

Rodkjær Event vandt i marts 2019 prisen for Årets Bedste Eventbureau. For dem er det en selvfølge at arbejde aktivt med at blive stadig mere bæredygtige. Gennem et samarbejde med Green Moves, der rådgiver om cirkulær økonomi, har de igangsat en længere proces, der skal føre dem i den retning. Når arbejdet er færdigt, omfatter det hele bureauets forretningsområde: produktion, udlejning og eventdesign. Straks efter første workshop om cirkulær økonomi gik medarbejderne i gang med at bruge principperne i produktionen. Nu arbejder de aktivt med at designe produkterne på en måde, så de bagefter kan genbruge materialerne. Disse tiltag står ikke alene, andre dele af den nye forretningsmodel strækker sig over en længere tidshorisont.
Direktør Mette Stasiak Hagelquist fortæller om igangsættelsen af projektet:
”Workshoppen var et afsæt til at ændre lidt i mindsettet i huset og at få et mere teoretisk fokus på, hvad cirkulær økonomi er. På mange områder er vi jo allerede meget bæredygtige. På workshoppen fik mange øjnene op for at det ikke var specielt uoverskueligt, der skulle bare optimeres på nogle ting. Medarbejderne har været enormt positive og kan sagtens se fidusen i det. De er helt klart med på, at det er den her kurs vi skal.
Man skal jo være indstillet på, at når man vil den grønne omstilling og man vil ændre sin forretningsmodel så kræver det jo noget tid. Vi skal arbejde mere med det før det bliver 100% integreret, men der er lagt en rigtig stærk grundsten.”
Næste skridt i arbejdet er at udarbejde en ressourceanalyse og udbrede de cirkulære principper til alle dele af forretningen. Rodkjær Event arbejder tæt sammen med Astrid Carl fra Green Moves. Astrid bidrager med teknisk viden og agerer sparringspartner, samtidig med at hun hjælper medarbejdere og ledelse gennem hele processen.
” Når jeg arbejder med virksomheder” fortæller Astrid, ”er det vigtigt for mig at forandringen sker i de mennesker, der deltager i processen. De skal have ejerskab og have fået så meget viden og indsigt at omstillingen fortsætter i den fremtidige udvikling og drift.”
Projektet er en del af det nationale projekt ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV), hvor virksomheder kan få hjælp til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Dermed kan de udnytte energi og ressourcer på en mere bæredygtig måde. Lifestyle & Design Cluster i Herning er operatør på projektet. Der er deadline for næste ansøgningsrunde d.22 maj 2019.Din virksomhed kan også blive cirkulær

Cirkulær økonomi Posted on Fri, April 12, 2019 15:16:55


Kom på kursus og lær om alle de måder din virksomhed kan blive cirkulær på. Få baggrundsviden, bliv inspireret og planlæg hvordan du tager de første skridt

Hvis du har fået øjnene op for de mange forretningsmæssige gevinster der ligger i cirkulær økonomi, kan du nemt lære mere om emnet, så du kan komme godt i gang. I maj og juni 2019 afholdes en række heldagskurser om cirkulær økonomi hvor din virksomhed kan komme i dybden med den cirkulære tankegang. På kurset får I både teoretisk viden og er aktive gennem praktiske øvelser. I går derfra med indsigt i alle de mange måder, hvorpå jeres virksomhed kan arbejde med cirkulær økonomi. I lærer at se jeres egen forretning i et nyt perspektiv og bliver klædt på til det videre arbejde hen imod det cirkulære.

At arbejde med cirkulær økonomi handler både om materialevalg, design, affaldshåndtering, forretningsmodeller og værdikæder. Der er mange muligheder både for små og store virksomheder. Samtidig med at give værdi på den økonomiske bundlinje, bidrager en cirkulær forretningsmodel til den grønne omstilling. Verden står midt i store udfordringer i form af ressourcemangel og befolkningstilvækst. Ved at tænke cirkulært kan virksomheder tage ansvar og gøre en positiv forskel for samfundet, miljøet og egen forretning.

I marts og april 2019 har CSR.dk sat fokus på cirkulær økonomi. De mange artikler om emnet viser tydeligt den stigende interesse for området. Samtidig står det klart at den cirkulære tankegang rummer muligheder for virksomheder indenfor mange forskellige brancher. Både tømrervirksomheder, tekstilindustrien, banker og it-branchen er med på vognen og der er plads til mange flere. Det er ikke kun produktionsvirksomheder der kan blive cirkulære, der er gode muligheder inden for alle brancher.

Tilmeld dig kurset herNordjysk tømrervirksomhed bliver cirkulær

Cirkulær økonomi Posted on Fri, April 12, 2019 14:50:57

Hos tømrervirksomheden Golding Byg i Pandrup har direktør Jens Chr. Golding en drøm om at udvikle forretningen i en mere bæredygtig retning. Virksomheden er på blot ti år vokset fra 5 til 34 ansatte og med mange nye ordrer kommer også større udfordringer i form af affald og materialer i overskud. Med hjælp fra Green Moves er Golding Byg derfor gået i gang med at udvikle en ny forretningsmodel med udgangspunkt i Cirkulær Økonomi.

På pladsen foran værkstedet i Pandrup står en container fyldt til randen med affald fra Golding Bygs mange byggepladser rundt omkring i området. Flamingostykker, dampspærrer og afskårne lister blander sig med plastikemballage og isolering. “Den skærer mig i øjnene hver eneste dag” fortæller direktør Jens Chr. Golding, da han tager i mod Astrid Carl og Jan Vestergaard Jørgensen fra konsulentfirmaet Green Moves, til det første møde. Han har en drøm om at blive mere grøn og bæredygtig og samarbejdet med Green Moves skal sætte skub i planerne. På græsplænen bag bygningen ligger rester af byggematerialer og venter på at blive anvendt. Men det er en udfordring, for der er ikke nok af hvert materiale til at bruge det i et nyt byggeri. En enkelt palle med tagsten eller ti troldtekt plader rækker ikke langt, når man bygger sommerhuse i Jammerbugt.

Derfor har Jens Chr. gennem et SMV projekt hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark indgået et samarbejde med Green Moves om at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Ved hjælp af principperne om genanvendelse og genbrug af ressourcer, kan Green Moves udvikle en model, der tager hånd om udfordringerne med affald og ekstra materialer. Jan Vestergaard Jørgensen fra Green Moves har, med en baggrund som både tømrer og civilingeniør, et indgående kendskab til arbejdet i byggebranchen. I den cirkulære forretningsmodel kan han derfor tage hensyn til logistik og arbejdsgange på byggepladsen, så det bliver så nemt for de ansatte som muligt at implementere de nye idéer.

Med cirkulær økonomi som grundprincip håber Jens Chr. at kunne sætte skub i en større bæredygtig udvikling for virksomheden. Han er samtidigt ikke i tvivl om at det vil have en positiv effekt på både den sociale, miljømæssige og økonomiske bundlinje. Og der er store muligheder for cirkulær økonomi indenfor byggebranchen fortæller Jan Vestergaard Jørgensen fra Green Moves:

“Bygge- og anlægsbranchen står for mere end en tredjedel af alt affald i Danmark, hvilket medfører et stort miljømæssigt aftryk, men også et stort tab af værdi når materialerne af forskellige grunde ikke udnyttes bedre. Derfor er der store samfundsmæssige potentialer ved ressourceoptimering i byggebranchen. I Jammerbugt kommune er der for eksempel gode muligheder for at deres socialøkonomiske virksomheder kan få værdi ud af de overskudsmaterialer som Golding Byg ellers har brugt tid og penge på at afskaffe eller opmagasinere. Herved kan der skabes win-wins og positive resultater på alle tre bundlinjer for både Golding Byg og lokalsamfundet”

Efter det første møde mellem Golding Byg og Green Moves er rammerne sat for et samarbejde der blandt andet indebærer screeningsbesøg på byggepladserne, en oversigt over mulighederne for at lave cirkulære forretningsløsninger og en anbefaling til hvordan de skal omsættes til praksis.

Når planerne er implementeret kan Jens Chr. Og de ansatte nyde udsigten fra værkstedet uden affaldscontainer og bunker af materialer, og i stedet glæde sig over at ressourcerne bliver genanvendt og bevarer deres værdi i nye projekter.Cirkulær økonomi som forretningsstrategi

Cirkulær økonomi Posted on Fri, April 12, 2019 14:22:18

Cirkulær økonomi betyder ikke begrænsninger
Eventbureauet Rodkjær Event vil gerne gøre forretningen cirkulær. Rådgivningen til det kommer fra Green Moves, som vil vise de mange værdier i den bæredygtige tilgang, både for bundlinjen og miljøet, og uden at nogen skal gå på kompromis.

Som et af Danmarks største eventbureauer, der laver corporate events, kommer Aarhus-baserede Rodkjær Event ud til alle afkroge af landet og rundt til mange forskellige mennesker og begivenheder. Opsætningen og afholdelsen af de mange arrangementer kræver bl.a. en del produktion af diverse dekorationselementer til oppyntning, ligesom bespisning af hundredvis, hvis ikke tusindvis, af gæster betyder et solidt forbrug af ressourcer.

Den slags har selvsagt et ikke ubetydeligt klimaaftryk, som man fra Rodkjær Events side nu har sat sig for, at man gerne vil mindske. Som værktøj til at håndtere den udfordring, har selskabet valgt at fokusere på den cirkulære økonomi og de principper om lukkede kredsløb, den indeholder. Og det er ikke helt fremmed grund, fortæller direktør Mette Stasiak Hagelquist.

”På mange måder er vi allerede cirkulære i og med at vi altid har gjort meget ud af at genbruge materialer og elementer fra events mest muligt. Vi driver en stor dekorationsudlejning, hvor tingene kommer retur og bliver brugt igen. Nu skal vi bare til at gøre det mere strategisk og i en noget større skala, så vi for alvor kan trække det økonomiske aspekt ind i arbejdet”, forklarer hun.

Der indebærer som noget af det første, at man vil gennemføre en ressourceanalyse, der kan danne grundlaget for beslutninger omkring design, krav til kunder og leverandører, indkøb etc.

Konkret arbejde med respekt for bundlinjen
For at få fod på den proces og indsigt i principperne i omstillingen til cirkulær økonomi, har Rodkjær Event engageret konsulentvirksomheden Green Moves, der som en del af netop cirkulær økonomi rådgiver om nye forretningsmodeller, og dertil også FN’s Verdensmål, grønne forretningsplaner og andre aspekter af bæredygtighed.
”Mange virksomheder og ledere har hørt om cirkulær økonomi, men ofte ved de ikke, hvor de skal starte, netop fordi der er så mange aspekter at tage fat på, og fordi konsekvenserne virker uoverskuelige”, forklarer direktør Astrid Carl om den proces, som Rodkjær har sat i gang.

”Når vi rådgiver, er vores rolle at sørge for at ledelsen er bedst muligt klædt på. Det gælder både, hvad angår viden om principperne i cirkulær økonomi og også, hvad angår de konsekvenser, det har for hele deres værdikæde, produktion og markedsføring, hvis de vælger at gå den cirkulære vej. Vi arbejder på det strategiske niveau og involverer medarbejderne i workshops og derigennem få vores viden til at spille sammen med kundernes forretning – hele tiden med fokus på bundlinjen. Og så gør vi det konkret”, fortsætter hun.

Udover den direkte rådgivning tager Astrid Carl også rundt og holder foredrag og workshops om cirkulær økonomi, hvilket indebærer at hun holder sig opdateret på udviklingen på området – og det går ikke ligefrem langsomt i disse år.

”Bare fra september og til nu (februar 2019, red.) kan jeg konstatere, at mit foredrag om cirkulær økonomi har ændret sig, så det siger noget om, hvor hurtigt det flytter sig for tiden”, som hun siger.

Kreativitet i højsædet
Hos Rodkjær Event vil man mere specifikt arbejde med produktdesign (design for disassembly), værdikædesamarbejde med øget genbrug for øje, alternative produkter og cirkulære events som helhed.

Den slags kommer selvsagt ikke af sig selv, men det er man bevidst om og klar til at tage på sig i det aarhusianske bureau, forsikrer Mette Stasiak Hagelquist.

”Overordnet har vi svært ved at se ulemper ved denne her tilgang, men selvfølgelig vil der opstå udfordringer ved eksempelvis at skulle finde alternative produkter eller genbruge de kendte. Eksempelvis kan det jo være svært at genbruge en rød løber – den skal helst være ren og pæn hver gang, den rulles ud – men så kan løsningen så være, at man taler kunden fra at købe engangsmodellen, og finder et mere klimavenligt alternativ, sådan som jeg faktisk lige har gjort”, siger hun.

Astrid Carl supplerer:
”Ofte oplever jeg, at den største udfordring faktisk er mellem ørerne på folk; at der simpelthen mangler noget kreativitet, når det gælder de her alternative bud på produkter eller løsninger. Her har jeg værktøjskassen fuld af metoder funderet i designtænkning, som hjælper mine kunder på vej. Ved hjælp af dem og et elastisk sind skal vi nok finde nye løsninger, så der er ingen grund til at man skal lade sig nøje, sådan som nogle tror”, understreger hun.

Det aspekt er man dog ikke bekymret over hos Rodkjær Event, hvor design, idégenerering og i særdeleshed fremstilling af specielle elementer til forskellige begivenheder gør, at man er vant til at tænke ud af boksen.

”Der skal virkelig eksekveres på det her, det er en meget ambitiøs strategi, men jeg er helt sikker på, at vi nok skal nå i mål – vi er jo kreative af natur! Og så er jeg som direktør meget stolt af, at vi som virksomhed tager den her tilgang til os, og tager vores del af ansvaret for en bæredygtig udvikling”, siger Mette Stasiak Hagelquist og nævner Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion som en rettesnor.

Faktaboks
Samarbejdet mellem Green Moves og Rodkjær Event

Udviklingsforløbet frem mod sommerferien kommer til at består af følgende milepæle:
• Kickoff-møde med hele staben, hvor formålet er at få en forståelse for, hvad cirkulær økonomi er, hvorfor det er relevant for Rodkjær Event og branchen, kunderne og leverandørerne. Her vil man afholde tre workshops, der aktiverer medarbejderne, så tankerne sættes i gang og ideerne stimuleres.
• Ressourceanalyse med afdækning af ressourceflow, logistik mv.
• Intern kreativ workshop for hele staben, hvor formålet er at frembringe nye idéer og designe CØ-løsninger gennem hele en event/kunderejse og til en fremtidig forretningsplan.
• Udarbejdelse af CØ-forretningsplan, herunder løbende strategiarbejde, test på taktisk og operativt niveau, indgåelse af nye samarbejder og partnerskaber, netværk med andre CØ-virksomheder og implementering af udviklingsinitiativer.Regeringens Strategi for Cirkulær Økonomi

Cirkulær økonomi Posted on Mon, September 17, 2018 20:33:15

I juni 2017 præsenterede Regeringens Advisory Board 27
anbefalinger
til Regeringen om cirkulær økonomi, og i september 2018 kvitterede
Regeringen med en strategi for cirkulær økonomi, der rummer 15 initiativer. Den
ledsages af 116 mio. til at sætte skub i området.

Det er særligt
fødevaresektoren, byggesektoren og industrisektoren, der har potentiale inden
for cirkulær økonomi. I det følgende får du en kortfattet oversigt over de
centrale initiativer, og hvordan de udmøntes. Til sidst er der nogle
kommentarer til, hvordan virksomheder kan forberede sig på de nye forhold.

INITIATIVERNE

Initiativerne er kategoriseret i 6 indsatsområder:

1)
1) Virksomhedernes rolle

2)
2) Data og digitalisering

3)
3) Design

4)
4) Nye forbrugsmønstre

5)
5) Affald og genanvendte råvarer

6)
6) Bygninger og biomasse


REGULERING, KONKURRENCEDYGTIGHED OG OFFENTLIGE INDKØB

Generelt har Regeringen blikket rettet mod de regulatoriske
udfordringer og muligheder. Puljer, der understøtter udviklingen, er kun
medtænkt i begrænset omfang.

I strategien er der meget fokus på at sikre virksomhederne ens
og bedre konkurrencevilkår både mellem forskellige regioner i Danmark og i EU
sammenhæng. Blandt andet derfor oprettes der een indgang til det offentlige for at give
virksomheder en hurtig og nem afklaring af, om nye tiltag er lovlige.

Data og digitalisering kan være vigtige redskaber til at
understøtte udviklingen af cirkulær økonomi. For at bedre
konkurrencemulighederne vil Regeringen igangsætte en analyse af, hvilke
offentlige og private data, der har potentiale til at understøtte cirkulær
forretningsudvikling. Deleøkonomi betragtes også som cirkulær økonomi. Derfor
skal der skabes innovative løsninger på baggrund af data til at sikre bedre
udnyttelse af overskudskapacitet på både maskiner, lokaler m.v.

Hensynet til konkurrencedygtighed er også baggrunden for at
etablere ensartet affaldshåndtering på tværs af landet, både for
husholdningsaffald og erhvervsaffald. Elektronikaffald og madspild får desuden
særlig opmærksomhed, så spildet forebygges og genbrugspotentialet øges.

I byggeriet er der både gode muligheder, men samtidig
også forhindringer, for cirkulære modeller. Indsatsen handler om at gøre det
nemmere at følge reglerne, at have fokus på bedre kommunikation med
myndighederne og at udbrede selektiv nedbrydning. Sporbarhed af byggematerialer
skal bedres og det skal undersøges, hvordan man kan lave standardiserede
nedrivningsplaner og uddannelse. Der vil blive udviklet en frivillig bæredygtighedsklasse
i bygningsreglementet, og der vil blive set på, hvordan indlejret energi kan medregnes.

I strategien er der opmærksomhed på, at det har været svært
at udvikle cirkulære forretningsmodeller. Derfor etableres et program, hvor
virksomhederne tilbydes 50 % medfinansering til indkøb af rådgivning af private
eksperter. Der findes allerede i dag en del tilbud af den slags, og det skrives
ikke præcist, om der er tale om nye midler.
Danmarks Grønne Investeringsfond gives som noget nyt mulighed for at
tilbyde garantier, hvilket vil kunne hjælpe cirkulære virksomheder bedre
muligheder for at udvikle deres forretningsmodel.

Særligt på indsatsområdet vedrørende design vælger Regeringen
at fokusere på en regulatorisk indsats gennem EU forhandlinger. Derfor ser vi
ikke resultaterne af arbejdet lige med det samme, men først når EU’s
produktpolitikker opdateres.

Til gengæld ser vi nok hurtigere en forandring på indkøb fra
det offentlige. Værktøjerne, der skal understøtte offentlige indkøberes viden
om og beslutningskompetence til at gøre cirkulær økonomi til et vigtigt element
i indkøb og udbud, udbygges. Der kommer også større fokus på total cost of
ownership (TCO), hvilket gør det muligt at købe genstande med højere indkøbspris.
De kan derfor være af bedre kvalitet, have længere holdbarhed og kan
levetidsforlænges gennem reparationer, fordi designet er beregnet til nemt at
kunne skilles ad. Hvis de ydermere har en bedre driftsøkonomi kan de udkonkurrere
en lavere anskaffelsespris, fordi prisen over en årrække er lavere.

HVORDAN KAN
VIRKSOMHEDER FORBEREDE SIG?

Som virksomhed kan man godt forberede sig på den cirkulære
økonomi. Man kan se på om ens produkter er velegnede til genbrug og
genanvendelse, – det vil sige 1) ikke består af blandingsmaterialer (f.eks.
bomuld og polyester eller materialer, der er bemalede), 2) ikke indeholder giftige
stoffer, 3) består af materialer, der er nemme at omdanne til genbrugsråvarer
af samme kvalitet og 4) består af så få forskellige materialer som muligt.

Virksomheder bør også overveje om designet af ens produkter betyder,
at delene nemt kan skilles ad, så de er forberedt til at genbruges og
genanvendes. Det betyder for eksempel, at lim, der ikke kan løsnes, er
bandlyst, og at skruer og fittings skal være nemt tilgængelige og have samme
kærv.

Ligeledes er det nu, man skal se efter de nye forretningsmodeller.
Ofte arbejder man på tværs af kendte samarbejdskonstellationer i den cirkulære
økonomi. Det kan også være, at I er interesserede i at leje jeres lokaler eller
maskiner ud, når I ikke selv benytter dem, og det er muligt, at jeres affald
kan blive en anden virksomheds råvare. Benyt ventetiden klogt, så I er parate
når de nye muligheder i lovgivningen åbner sig for jer.Kick off for national CØ HUB

Cirkulær økonomi Posted on Thu, October 26, 2017 18:53:03

D. 25.10. 2017 var der kick off for den nationale CØ HUB i København.

HUB’en har valgt at fokusere på 4 områder:

1) Plast og emballage
2) Bygge og anlæg
3) Fødevarer og landbrug
4) Tøj, tekstil og træ

Dagen blev indledt med en engageret og dedikeret Flemming Besenbacher, formand for Regeringens Advisory Board om Cirkulær Økonomi. Besenbachers store engagement var tydeligt, og han er heldigvis meget optimistisk og fortrøstningsfuld omkring de initiativer Regeringen vil sætte i værk for at give cirkulær økonomi bedre vilkår.

Centralt i HUB’bens grundidé er, at brancherne skal lære på tværs af hinanden. Der var med fuldt overlæg plenumsessioner, hvor alle hørte cases fra hvert fagligt område. En grundtanke er, at siloerne skal nedbrydes, og vi skal arbejde på tværs af branche- og fagskel. Et meget godt eksempel herpå er egetæpper, som var repræsenteret ved CSR chef Henrik Schmidt Hansen. Schmidt Hansen fortalte, at tæpperne er underlagt bygningslovgivningen vedrørende branchegenskaber – men de samtidig hører hjemme i tekstil-gruppen.

De vigtigste take home beskeder var

1) FOREBYG! undgå at skabe affald
2) prioriter sporbarhed højt
3) tal sammen på tværs – nedbryd siloerne
4) husk partnerskaber, – som Besenbacher mindede om også anbefales i FNs 17. bæredygtighedsmål

Der deltog over 80 spørgelystne og motiverede deltagere i arrangementet, og det er bestemt værd at holde øje med HUB’bens kommende aktiviteter for at blive klogere på cirkulær økonomi fremover.

Bag HUB’en står Lifestyle & DesignCluster, INBIOM, Dansk Materiale Netværk, InnoBYG, InnoMT, FoodNetwork, DHI, Teknologisk Institut og DAKOFA.

Se programmet her http://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Invitation-til-national-cirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi-konference.pdfInternational CØ konference i Herning

Cirkulær økonomi Posted on Wed, October 11, 2017 19:17:30

I morgen, d. 12.10.2017, holder Aarhus Universitet, VIA University og Lifestyle & Design Cluster konferencen “Circular Economy 2017” i Herning.

Programmet er spækket med spændende indslag, og key note speaker er Reid Lifset fra Yale University.