Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Hvad koster det at spare 1 ton CO2 udledning?

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 01/04/2020 12:14

Nyhedsbrev juni 2020

Hvad koster det at spare 1 ton CO2-udledning?

Lad os slå det fast med det samme: der er ofte en betydelig økonomisk gevinst ved at spare på CO2 udledningen.  

I første kvartal 2020 lavede Green Moves grøn forretningsplan for 4 meget forskellige virksomheder, hvor vi regnede på deres potentielle CO2 besparelser.

Anlægsinvesteringerne er af meget forskellig størrelse og omfang og i en af opgaverne indgik hovedparten af investeringerne i almindelig udskift af materiel. Der er derfor ikke lavet tilbagebetalingstidsberegninger.  

Driftsøkonomien kan du se i boksen til højre. 

De tiltag, vi foreslog, omfattede

 • Omlægning fra forssil energiforsyning til vedvarende energiforsyning. Det er som oftest fra naturgas til biogas, og fra almindelig elmix i nettet til vindmøllestrøm. Begge tiltag er supernemme at indføre. Faktisk kan det gøres rent administrativt ved et skrivebord, uden der er brug for nye tekniske installationer eller investeringer. I kan sagtens gøres det selv, og vi kan hjælpe jer med at sætte tal på, så I har dokumentation på, hvor meget CO2 I sparer. Det vil være et nyttigt tal til jeres ESG regnskab.
 • Energibesparelser – den energi, man ikke bruger, er den bedste!
 • Optimering af produktdesign og produktionstrin. Det gælder om at lede efter de trin, der kan give en besparelse i CO2 udledningen, og samtidig bevare produktets kvalitet.
 • Affaldssortering, genbrug og genanvendelse. Jo mere vi bruger igen og jo mindre vi brænder af, desto bedre bliver økonomien og CO2 udledningen.
 • Tænke ud af boksen – det er banalt, men vi er alle hjemmeblinde og er fanget af “sådan plejer vi ikke at gøre”. Green Moves ser udefra med friske øjne på virksomhederne, og bidrager med viden, inspiration, passende forstyrrelser og uventede forslag. Få støtte til cirkulære forretningsmodeller og ressourceoptimering

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi Posted on 01/04/2020 12:11

Nyhedsbrev april 2020

Få støtte til cirkulære forretningsmodeller og ressourceoptimering

I øjeblikket er der flere forskellige muligheder for at søge om tilskud til at udvikle jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning. CØ SMV kan man søge for sidste gang, så hvis I har et ambitiøst og holistisk projekt i tankerne, så skynd jer at se mere her!

CØ SMV

D. 22. maj er sidste chance for at ansøge om at få en bevilling og komme med på hold 4 af det landsdækkende projekt CØ SMV. Projektet har fokus på effektiv energi- og ressourceudnyttelse og på udvikling af cirkulære forretningsspor for de deltagende virksomheder. Der gives tilskud på op til 100.000 kr. som skal bruges på rådgivning fra en af de tilknyttede konsulenter.

På CØ SMV’s hjemmeside kan du læse mere om tidligere deltagere og om ansøgningsforløbet.

Grøn Cirkulær Omstilling

GCO projektet er et landsdækkende projekt, hvor SMV’er kan få hjælp til at udvikle en cirkulær forretningsmodel i et 1:1 rådgivningsforløb. Projektet giver op til 90.000 kr. i tilskud. Den cirkulære forretningsmodel kan omfatte udvikling af nye produkter og resultere i CO2-besparelser og gøre virksomheden klar til fremtidens marked. 

Der er også mulighed for at få støtte til værdikædesamarbejder eller deltage i kortere sprintforløb.

Ansøgninger modtages løbende og behandles efter den første i hver måned, læs mere om GCO projektet her. 

CLEAN Green Plan

Gennem projektet CLEAN Green Plan kan SMV’er i hele Danmark modtage støtte til energi- og ressourceoptimering. Virksomheder der ønsker at deltage kan booke en gratis energiscreening på projektets hjemmeside. Efter screeningen kan virksomheder med optimeringspotentiale ansøge om tilskud til konkret rådgivning indenfor energi- og ressourceoptimering. 

Hvis du i stedet har et cirkulær økonomisk projekt i tankerne, kan du kontakte Green Moves. Så kan vi hjælpe jer med at komme videre i forløbet. 

Der er løbende ansøgningsfrist til projektet. Du kan læse mere og ansøge CLEAN Green Plan her.

GREEN – Grønt Energieffektivt Nordjylland

I Nordjylland har SMV’er mulighed for at få en energiscreening, som kortlægger potentialet for optimering. Efter screeningen kan de virksomheder som har potentiale for energioptimering søge om 50% i tilskud til ekstern konsulentbistand. Man kan løbende kontakte projektudbyder House of Energy og anmode om en nergiscreening. 

Læs mere om GREEN-projektet og om hvordan I ansøger. Vognmænd og Verdensmål

Bæredygtighed, Designtænkning, Det store perspektiv, Verdensmålene Posted on 01/04/2020 12:07

Nyhedsbrev april 2020

Hos Aalborg Vognmandsforretning, AVAS, følger de med tiden og med et marked i forandring, som fremover vil efterspørge bæredygtige løsninger i stadig højere grad. FN’s 17 Verdensmål hjælper arbejdet med bæredygtighed på vej, som et redskab der både åbner op for muligheder og giver konkrete mål og tiltag

Transportbranchen og dens CO2 -udledning

Når man ser i statistikkerne, er det tydeligt, at transportsektoren står for en stor andel af den internationale CO2-udledning.  Årsagerne kan findes i branchens fritagelse fra CO2-kvoter og de teknologiske udfordringer, der har ligget i at løse de meget tunge transportopgaver med alternative drivmidler i det eksisterende materiel.  Det har været – og er stadig – en stor opgave at udvikle de tunge køretøjer, der kan løse disse opgaver.  Grænsen for, hvor tunge køretøjer der kan køre på alternative drivmidler, bliver hele tiden rykket opad, så der er løsninger på vej. Der er mange forskellige teknologiske løsninger under udvikling, og det er svært at vide, hvilke drivmidler, der er de rigtige at investere i som virksomhed i branchen.

AVAS

Hos AVAS udfører de til dagligt en lang række af forskelligartede opgaver. De transporterer alt fra grus, asfalt og betonelementer til vindmøllevinger og brugte byggematerialer. Virksomheden har længe arbejdet strategisk med, hvordan de i fremtiden kan levere bæredygtige løsninger til deres kunder.

I februar 2020 åbnede AVAS et nyt kapitel gennem en bevilling i  projektet ”Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er”, som Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) står bag.

Opgaven, som Green Moves har hjulpet med, tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, der ifølge projektleder Sonny Bejlegaard Nielsen egner sig godt til arbejdet i en virksomhed med så mange forskellige ydelser. Verdensmålene er ikke så abstrakte, som hvis man bare taler om ”bæredygtighed” fortæller Sonny:

Vi tror på verdensmålene. Det er en fælles, global aftale, så der er stor enighed om dem. De er et konkret værktøj vi kan bruge. Der ligger et fælles sprog i verdensmålene, som gør det nemmere at arbejde med, når vi har så mange forskellige opgaver.

Verdensmålene giver AVAS mulighed for at nå ledelsens mål om også i fremtiden at kunne levere grønne løsninger til deres kunder og imødekomme den efterspørgsel, de oplever.

Vi vil gerne holde os opdatererede, ikke leve i fortiden, men følge de trends, der er i markedet. Verdensmålene har virkelig bredt sig i de seneste par år – det er noget folk kender og kan nikke genkendende til. Derfor egner de sig også godt, når vi skal kommunikere ud til vores kunder, hvilke tiltag vi tager.”

Gennem hele forløbet har AVAS fået rådgivning af Green Moves, der hjælper virksomheder i deres arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi. AVAS har udvalgt 4 konkrete mål, som danner rammen om deres udvikling, mål nr. 8, 12, 13 og 17. Gennem to inddragende workshops, afholdt af Green Moves’ konsulenter Astrid Carl og Jan Vestergaard Jørgensen, har AVAS arbejdet med at folde alle muligheder ud og finde de nye tiltag, som skal indføres fremover. På de to workshops har både den administrerende direktør, økonomidirektøren, to kørselsledere, en projektleder, en miljøkoordinator og en administrativ medarbejder deltaget.

Første workshop hjalp dem med at udfolde de muligheder, der ligger i de 4 udvalgte mål, hvorefter de har konkretiseret arbejdet på anden workshop. En proces der ifølge Sonny Bejlegaard Nielsen har fungeret godt.

De to workshops har hjulpet os til at åbne op og se udover, hvad man gør nu, før kunne vi have en tendens til at begrænse os selv. På anden workshop var vi mere visionære. Vi så på hvad vores mål er om 10 år, og hvad betyder det om 8 år, hvis vi skal nå målet? Vi har fået nogle konkrete målsætninger og tidshorisonter som vi kan arbejde med.”

Det næste stykke tid hos AVAS kommer til at gå med at få de nye tiltag integreret i deres strategi og det daglige arbejde og de glæder sig til at præsentere dem for deres kunder.Fire gode grunde til at arbejde med ESG

Designtænkning Posted on 01/04/2020 12:03

Nyhedsbrev april 2020

Environment, social og governance, kendt som ESG, vinder frem blandt virksomheder som et værktøj, der kan bruges til arbejdet med ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift. Her er fire gode grunde til, hvorfor det giver mening at arbejde med det.

Det er ikke kun de store virksomheder som kan bruge ESG-begrebet i deres arbejde. Alle virksomheder kan opnå værdi ved at arbejde med de områder som begrebet omfatter. Her er fire gode grunde til at tage fat på environment, social og governance-arbejdet.

1. ESG er det nye CSR

Alt tyder på at CSR er hastigt på vej til at blive erstattet af ESG. For det første er ESG en videreudvikling af CSR. Environment og Social kender vi fra CSR, men det nye er Governance-begrebet, dvs. ledelsesmæssige aspekter. Her ses der på nøgletal som direktørens løn, bestyrelsens kønsdiversitet, etik og korruption. For det andet har virksomhederne også, ifølge finans.dk, et større incitament for at anvende ESG: ”Da CSR kun har repræsenteret en udgift, blev det aldrig taget alvorligt i virksomhederne. Men da ESG repræsenterer salg, talentfastholdelse og forebyggelse af potentielle bøder og lovkrav, er det af strategisk vigtighed”. Med andre ord anses ESG for at være en mere strategisk måde at arbejde med bæredygtighed på.

2. ESG gør bæredygtighed målbart

ESG-nøgletal kan som nævnt ovenover bruges til at måle udviklingen og fremdriften i forhold til virksomheders arbejde med bæredygtighed. Kommercielt kan det være en fordel, fordi virksomhederne kan tilbyde kunderne mere transparens og endda lægge fokus på nogle bestemte indsatsområder. For det andet kan det bidrage til risikoafdækning, og det kan hjælpe virksomhederne med at tage bedre beslutninger.

3. ESG tiltrækker talenter og kunder

Ifølge finans.dk vil et strategisk arbejde med ESG være en måde, hvorpå virksomhederne kan tiltrække talenter og kunder blandt især de yngre generationer. Ifølge en undersøgelse fra 2018 fra Retail Institute Scandinavia, mente 83% af den såkaldte Generation Z, at det var ”vigtigt at produkter og butikker har en bæredygtig profil”. I samme gruppe svarede halvdelen, at de vil betale mere for et produkt, hvis det er produceret etisk korrekt. Der er ingen tvivl om, at omverden kræver gennemsigtighed og ansvar fra virksomhederne, og ESG er et godt bud på hvordan en virksomhed kan tænke bæredygtighed ind i både branding og forretningsmodel.

4. ESG kan anvendes af alle virksomheder

Fordi der er så meget frihed i hvilke nøgletal man præsenterer, og fordi et ESG-regnskab ofte også suppleres med prosa, så kan også de små virksomheder være med. Hvis fokus f.eks. skal være lokalsamfundet, så kan virksomheden skrive om og præsentere tal på, hvordan de hjælper lokalsamfundet.  Det vigtigste er at argumentere for valget af nøgletal, og at fremskaffelsen af disse kan dokumenteres. Det behøver ikke at kræve uendelige ressourcer at afrapportere bæredygtighed, det vigtigste er, at man bliver bevidst om at bidrage til en bæredygtig fremtid, og ikke kun til en sort bundlinje.Få støtte til miljøteknologi og cirkulære forretningsmodeller

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Det store perspektiv Posted on 01/03/2020 16:04

Nyhedsbrev marts 2020

I øjeblikket er der flere forskellige muligheder for at søge om tilskud til at udvikle jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning. Læs om projekterne og hvornår der er ansøgningsfrister her. 

Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling er et landsdækkende projekt, hvor SMV’er kan få hjælp til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Projektet giver op til 90.000 kr. i tilskud. Den cirkulære forretningsmodel kan omfatte udvikling af nye produkter og resultere i CObesparelser og gøre virksomheden klar til fremtidens marked. 

Der er løbende ansøgningsfrist, læs mere om GCO projektet her. 

MUDP

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram giver mellem 0,5 og 5 mio. kr. i støtte til udvikling af nye teknologier, processer og tjenesteydelser indenfor miljøteknologi. Støtten gives blandt andet inden for områderne ren luft, cirkulær økonomi, vand og klimatilpasning, som der er særligt fokus på i næste ansøgningsrunde.

MUDP har i 2020 fokus på FN’s Verdensmål og vil støtte projekter, der arbejder for at opnå disse.

Næste ansøgningsfrist er d. 30. april. Læs mere om MUDP og hvordan du ansøger.

CLEAN Green Plan

Gennem projektet CLEAN Green Plan kan SMV’er i hele Danmark modtage støtte til energi- og ressourceoptimering. Virksomheder der ønsker at deltage kan booke en gratis energiscreening på projektets hjemmeside. Efter screeningen kan virksomheder med optimeringspotentiale ansøge om tilskud til konkret rådgivning indenfor energi- og ressourceoptimering. 

Der er løbende ansøgningsfrist til projektet. Du kan læse mere og ansøge CLEAN Green Plan her.

CØ SMV

D. 22. maj 2020 er sidste chance for at ansøge om at blive en del af det landsdækkende projekt CØ SMV. Projektet har fokus på effektiv energi- og ressourceudnyttelse og på udvikling af cirkulære forretningsspor for de deltagende virksomheder. Der gives tilskud på op til 100.000 kr. som kan bruges på rådgivning fra en af de tilknyttede konsulenter.

På CØ SMV’s hjemmeside kan du læse mere om tidligere deltagere og om ansøgningsforløbet.

GREEN – Grønt Energieffektivt Nordjylland

I Nordjylland har SMV’er mulighed for at få en energiscreening, som kortlægger potentialet for optimering. Efter screeningen kan de virksomheder som har potentiale for energioptimering ansøge om 50% i tilskud til ekstern konsulentbistand. Man kan løbende kontakte projektudbyder House of Energy og anmode om en nergiscreening. 

Læs mere om GREEN-projektet og om hvordan I ansøger. Hvad er ESG?

Designtænkning Posted on 01/03/2020 15:53

Nyhedsbrev marts 2020

Når man taler bæredygtighedsstrategi og virksomheder er det næsten umuligt ikke at støde på ordet ESG. Der bliver ofte talt om, at ESG er det nye CSR og om ESG og bæredygtige investeringer. Men hvad betyder udtrykket ESG?

ESG (environmental, social og governance) har faktisk eksisteret siden 2005. Først i 2013 og 2014 accelererede anvendelsen af ESG blandt de store børsnoterede virksomheder, og i dag anvendes ESG i stor stil til at kommunikere bæredygtighedsstrategi overfor investorer.

Investorerne har anvendt virksomhedernes ESG-nøgletal til at vurdere, hvor risikable virksomhederne er, og til at få det fulde overblik over omkostningerne forbundet ved at investere i dem. Ifølge finans.dk er ESG ”Det store nye ord i forretningsverdenen i 2019”. De skriver, at ESG startede med blot at være nogle tal, som de store virksomheder skulle rapportere sammen med årsregnskabet. ESG har nu udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomheder kan bruge til at kommunikere et fuldstændigt billede af deres virksomhedsdrift.

ESG er et begreb, som fortæller noget om en virksomheds påvirkninger på miljø og klima, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold. Det er ikke obligatorisk at afgive en ESG-rapport, men i forbindelse med årsregnskabet anvender mange af de store virksomheder ESG-nøgletal i deres kommunikation, og det er op til den enkelte virksomhed, hvilke ESG-indsatsområder de vil fokusere på. Her er nogle eksempler fra hver kategori:

Environment

Environment handler om, hvordan virksomheder belaster miljø og klima. Herunder er fokus blandt andet på energiforbrug, vandforbrug, forurening, CO2-udledning og affald. Desuden kan man også kigge på bevaring af biodiversitet og naturen.

Social

Social handler om både ansatte, kunder og samfundet. Blandt andet kan man se på, hvor stor udskiftning der er i medarbejderstaben, ligestilling og direktionens lønninger. Man kan også se på virksomhedens sundhedspolitik, samarbejdspartnere, måle på kundetilfredsheden, og se på hvor meget virksomheden gør for f.eks. lokalsamfundet.

Governance

Governance handler om hvordan ledelsen arbejder og generelt om gennemsigtighed i toppen. Herunder ser man på forhold såsom ledelsesstil, interessekonflikter i bestyrelsen, aktionærernes rettigheder og intern kontrol. Man ser også på gennemskueligheden af årsregnskabet, etik og anti-korruption.

Det er som sagt op til den enkelte virksomhed, hvilke nøgletal de vil afrapportere. Flere analyseinstitutter er begyndt at arbejde på en ramme for, hvilke tal der er nyttige at have med, set fra det perspektiv, at en investor skal kunne supplere dem med de finansielle data, de normalt bruger. Finansforeningen CFA Society Denmark, Nasdaq Copenhagen og revisorernes brancheorganisation FSR er gået sammen om en guide til 15 standardiserede ESG-hoved- og nøgletal. Læs guiden her.

Vi ser en stigende tendens i at flere virksomheder begynder at anvende ESG i deres kommunikation. Det er ikke sikkert, det giver mening for alle virksomheder at præsentere lige de 15 tal ovenover. Det kommer meget an på branchen og også på modtager (som ikke altid er investor). Dette kommer vi ind på i næste måneds nyhedsbrev.Smart design er vejen til bæredygtig emballage

Cirkulær økonomi, Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/03/2020 15:48

Nyhedsbrev marts 2020

I arbejdet med at udvikle bæredygtig emballage er der især tre gode råd, som er værd at huske på: brug mindre emballage, brug det flere gange og design det klogt. Hos britiske Garçon Wine har de knækket koden. En nytænkning af den klassiske mørkegrønne vinflaske af glas, har resulteret i en flad flaske af plastik. Ved at gentænke designet af sin emballage kan man både opnå besparelser på ressourcer og energi, samtidig med at man opnår genanvendelse af materialerne i emballagen.

Den flade vinflaske fra Garçon Wine er et strålende eksempel på, hvordan man kan designe bæredygtig emballage. Lad os se nærmere på, hvilke principper der er tænkt ind i designet af flasken:

 • Det flade design optager væsentligt mindre plads under transport og opbevaring end den traditionelle runde vinflaske. I pakningen af almindelige runde flasker vil der være meget luft omkring flaskerne, spildplads som man med fordel kan udnytte. Faktisk kan der være over dobbelt så mange af de flade flasker på én palle, som der kan være af almindelige vinflasker, og man kan derfor opnå betydelige besparelser på transporten.
 • Valget af materiale spiller en særlig rolle, når man designer bæredygtig emballage. Plastikflasken vejer væsentligt mindre end en flaske af glas. Faktisk vejer Garçon Wine’s flaske 87% mindre end en almindelig vinflaske. Det kræver desuden mindre energi at fremstille emballage af genbrugsplastik end af glas. Den lette vægt og materialevalget giver derfor besparelser på energi både under fremstilling og transport.
 • En tredje fordel ved vinflasken fra Garçon Wine er, at den er specielt velegnet til at blive genanvendt. Det er den, fordi hele flasken, skruelåget, kappen omkring halsen og etiketten er fremstillet i det samme materiale. Dermed er der ingen dele, der skal skilles ad, før flasken kan laves om til råmaterialer, der kan bruges til nye produkter.
 • Flasken er designet efter princippet Design for Disassembly, som er en central metode indenfor cirkulær økonomi. Ud fra denne metode designer man med genanvendelse for øje, hvilket betyder at et produkt let skal kunne skilles ad, eller at det skal fremstilles i ét materiale, så det nemt kan genanvendes. 


Ny rapport fra klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 01/02/2020 15:56

Nyhedsbrev marts 2020

Regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi udgav i midten af marts deres rapport med konkrete forslag til, hvordan sektorerne kan bidrage til at nå målet om, at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030.

Klimapartnerskabets vision er, at ”Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover er visionen, at genanvende 90 % af alt affald i 2030 og skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.”

I rapporten præsenteres der 14 indsatsområder, fordelt på hhv. affaldssektoren, vandsektoren og cirkulær økonomi, som kan bidrage til at nå den samlede vision. Rapporten er udarbejdet på baggrund af flere hundrede forslag fra virksomheder og organisationer, beregninger, internationale best-practice og litteratur og samarbejder med de andre partnerskaber. De 14 indsatsområder er:

Cirkulær økonomi

 1. Længere produktlevetider og øget genbrug
 2. Øget brug af genanvendte materialer
 3. Cirkulære forretningsmodeller
 4. Skift til nye materialer
 5. Mindsket spild

Affald

   6. Udbedring af afgasning fra deponier

   7. CO2ækv-reduktion fra biogasanlæg

   8. Udfasning af kompostering

   9. Øget og bedre genanvendelse af affald

Vand

   10. Direkte drivhusgasemissioner fra vandsektoren

   11. Øget energieffektivitet i vandsektoren

   12. Lokal afledning af regnvand og uvedkommende vand

   13. Eksport af vandteknologi

   14. Vandsektorens bidrag til øvrige emissionsreduktioner

Indsatsområderne suppleres af 93 konkrete tiltag som skal hjælpe med at opfylde visionen. For at hjælpe disse tiltag på vej og skabe skala på tværs af de tre sektorer, er der, ifølge partnerskabet, behov for tre politiske tiltag. For det første en ny rollefordeling i affaldssektoren, hvor producentansvar er omdrejningspunktet. For det andet er der behov for et effektivt marked for genanvendte materialer og for det tredje en centralisering af den danske vandsektor, så der skabes en samlende vækstmotor på området.

Du kan læse hele rapporten her.Next »