Nyhedsbrev juni 2021

Strategien skal baseres på bæredygtighed – ikke omvendt

I disse tider er det vigtige som virksomhed at forstå, at det ikke er nok at have en bæredygtighedsstrategi. Man ser at nogle virksomheder har en bæredygtighedsstrategi, som er i parallel til andre strategiske tiltag, og som er et supplement til den overordnede strategi. Dette er imidlertidigt ikke nok, hvis man vil rykke på firmaets bæredygtige udvikling og fremtidssikre sin konkurrenceevne. I stedet for at arbejde med bæredygtig på siden, skal I tænke bæredygtighed ind i hele forretningen. Bæredygtighed er nemlig ved at blive et vilkår på linje med pris og kvalitet ifølge ekspert i bæredygtighed, Tania Ellis.

Bæredygtighed og klima skal være en del af hele forretningsplanen

Fokusset er for ledelserne så småt begyndt at flytte sig. Det handler ikke længere kun om profit. For at fremtidssikre jeres forretning på bæredygtig vis er det vigtigt, at I ikke kun tænker i hvor og hvordan I kan tjene penge, men også hvordan I kan skabe værdi – værdi på bæredygtighedsskalaen.

Det kan være at optimere jeres ressourceforbrug i produktionen, ændre jeres materialevalg eller etablere en helt ny cirkulær forretningsmodel. I kan stille krav om bæredygtighed til jeres leverandører og begynde at affaldssortere og vælge frokostordningstilbud som har en klimamæssig grøn profil.

I kan arbejde på to forskellige måder

Ifølge Tania Ellis kan man gøre det på to måder, når man som ny eller etableret virksomhed vil arbejde bæredygtigt. Udefra-ind eller indefra-ud.

Ved udefra-ind kan I kigge på jeres omverden – eventuelt jeres nærmiljø og se om der er nogle miljømæssige problematikker I kan adressere, og derved bygge jeres forretning op om. Et godt eksempel på dette er Too Good to Go, som bygger på at man via deres app kan afhente overskudsmad til billige penge fra supermarkeder, restauranter, bagere m.fl.

Ved den anden tilgang, indefra-ud, kan I kigge på jeres forretningsmodel og afdække hvordan I herigennem kan bidrage til nogle af de miljømæssige udfordringer, der er. Her arbejder I indefra og reviderer den eksisterende praksis. Det gør I eksempelvis ved at undersøge, hvor og hvordan jeres råmaterialer produceres og hvordan det bliver transporteret. I kan også kigge på jeres produkters livscyklus og tænke i cirkulær økonomi, genanvendelse eller genbrug.

Hvordan kommer I i gang?

Selv om bæredygtighed er på alle virksomheders dagsorden, er det svært at finde ud af, hvordan man griber det an, og kommer i gang.

”I Green Moves har vi rådgivet mange virksomheder om deres grønne omstilling. Over årene har problematikkerne og tilgangene ændret sig. Hvor det før var grønne ildsjæle, der kom, oplever jeg i dag, at virksomhederne bliver stillet krav fra kunderne om at være bæredygtige, som de ikke ved, hvordan de skal møde”, siger Astrid Carl, direktør i Green Moves.  ”Det betyder, at der er ekstra behov for en eftertanke for, hvordan man skal gribe det an, for det bor måske ikke naturligt i organisationen”.

Når I som virksomhed står for et større strategisk skifte, som det kan være at inddrage bæredygtighed fundamentalt i strategien, er det godt at alliere sig med sin bestyrelse. En professionel bestyrelse vil hjælpe direktionen med at lægge den overordnede strategi, og tilse, at kursen følges.

”Det er heller ikke sikkert, at bestyrelsesmedlemmerne ved, hvordan I skal gribe den opgave an”, tilføjer Astrid, ”Da vi ser en stigende efterspørgsel på viden for bæredygtighed blandt bestyrelser, har vi nu udviklet to forskellige kurser i bæredygtighed for bestyrelsesmedlemmer. Det ene er short and sweet, og lægger på en effektiv vis bunden, så du er sikret, at du er med på det basale. Det andet kursus kommer hele vejen rundt om alt, man som bestyrelsesmedlem bør vide, når man vil arbejde seriøst med bæredygtighed i virksomheden, og gå fra tanke til strategi”.

Fremtidssikr jer og gør det nu

For at være konkurrencedygtige om 10 år kræver det altså, at I tager teten nu og begynder at tænke bæredygtighed ind i jeres forretningsplan hele vejen rundt. En bæredygtighedsstrategi er én ting. En strategi baseret på bæredygtighed er dybere og slår rødder ud i hele værdikæden. På den måde fremtidssikrer i jeres forretning.

Find kurserne i bæredygtighed her.