GRØNNE FORRETNINGSPLANER – FÅ TILSKUD TIL RESSOURCEOPTIMERING

Arbejder I i en SMV bør udtrykket ”grønne forretningsplaner”
fange jeres opmærksomhed, for det kan oversættes til ”her kan I få tilskud til
at udnytte ressourcerne bedre”.

MULIGHED FOR TILSKUD

Over hele landet er der puljer åbne, der giver tilskud til
at SMV’er kan få udarbejdet en ”grøn forretningsplan”. Sådan en grøn
forretningsplan skal vise tiltag, som giver konkrete og betydelige besparelser
på tons CO2 udledning, tons råvarer, kWh og økonomiske udgifter i forhold til
antal producerede enheder.

”CLEAN Green Plan” dækker tre forskellige områder: Region
Syddanmark
, Region Sjælland, og faktisk også resten Danmark bortset fra Region Hovedstaden (med
den samme projektleder som i Region Syddanmark).

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Danmark (NBE) har
en pulje for Region Nordjylland, der hedder ”Bæredygtig vækst gennem energi- og
ressourceeffektive SMV’er”
, i daglig tale kaldet ”SMV-projektet”.

VILKÅR
For CLEAN Green Plan gælder, at I som virksomhed skal have
hele honoraret til konsulenten op ad lommen, hvorefter CLEAN dækker 50 % af
udgiften. Processen er i øvrigt, at virksomheden bliver screenet for
potentiale, og i positivt fald laver en kravspecifikation til opgaven, der skal
løses. Denne kravspecifikation sendes til to konsulenter for indhentning af
tilbud, og der er ikke krav til, at I vælger den billigste konsulent, hvis I
kan redegøre for, hvorfor den dyre er bedre til opgaven. Kontakt gerne Green Moves for hjælp til at komme i gang med processen.

I SMV-projektet i Nordjylland er
der midler til at 100 virksomheder får en grøn forretningsplan. For denne pulje
gælder, at I som virksomhed forpligter jer til at bruge mindst 100 mandetimer
på projektet, til gengæld for at NBE betaler konsulenten direkte for et
rådgivningsforløb, der kan koste op til 60.000 kr pr forløb. I kan komme i
betragtning til et tilskud gennem en screening, der foretages af ENIIG og NBE’s
konsulenter. På et overleveringsmøde får I en gennemgang af det potentiale
konsulenterne har fundet. Efter en skriftlig ansøgning til et uvildigt udvalg
kan I komme i betragtning til en bevilling. Som et led i ansøgningen skal I indhente tilbud hos 3 forskellige konsulenter.

Der ikke støtte til implementering af nogle af planerne. Begge
projektet har en slutdato, så I skal ikke skyde en ansøgning for langt ud i
fremtiden.