Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Strategien skal baseres på bæredygtighed -ikke omvendt

Bæredygtighed, Ressourceoptimering Posted on 26/11/2021 11:57

Nyhedsbrev juni 2021

Strategien skal baseres på bæredygtighed – ikke omvendt

I disse tider er det vigtige som virksomhed at forstå, at det ikke er nok at have en bæredygtighedsstrategi. Man ser at nogle virksomheder har en bæredygtighedsstrategi, som er i parallel til andre strategiske tiltag, og som er et supplement til den overordnede strategi. Dette er imidlertidigt ikke nok, hvis man vil rykke på firmaets bæredygtige udvikling og fremtidssikre sin konkurrenceevne. I stedet for at arbejde med bæredygtig på siden, skal I tænke bæredygtighed ind i hele forretningen. Bæredygtighed er nemlig ved at blive et vilkår på linje med pris og kvalitet ifølge ekspert i bæredygtighed, Tania Ellis.

Bæredygtighed og klima skal være en del af hele forretningsplanen

Fokusset er for ledelserne så småt begyndt at flytte sig. Det handler ikke længere kun om profit. For at fremtidssikre jeres forretning på bæredygtig vis er det vigtigt, at I ikke kun tænker i hvor og hvordan I kan tjene penge, men også hvordan I kan skabe værdi – værdi på bæredygtighedsskalaen.

Det kan være at optimere jeres ressourceforbrug i produktionen, ændre jeres materialevalg eller etablere en helt ny cirkulær forretningsmodel. I kan stille krav om bæredygtighed til jeres leverandører og begynde at affaldssortere og vælge frokostordningstilbud som har en klimamæssig grøn profil.

I kan arbejde på to forskellige måder

Ifølge Tania Ellis kan man gøre det på to måder, når man som ny eller etableret virksomhed vil arbejde bæredygtigt. Udefra-ind eller indefra-ud.

Ved udefra-ind kan I kigge på jeres omverden – eventuelt jeres nærmiljø og se om der er nogle miljømæssige problematikker I kan adressere, og derved bygge jeres forretning op om. Et godt eksempel på dette er Too Good to Go, som bygger på at man via deres app kan afhente overskudsmad til billige penge fra supermarkeder, restauranter, bagere m.fl.

Ved den anden tilgang, indefra-ud, kan I kigge på jeres forretningsmodel og afdække hvordan I herigennem kan bidrage til nogle af de miljømæssige udfordringer, der er. Her arbejder I indefra og reviderer den eksisterende praksis. Det gør I eksempelvis ved at undersøge, hvor og hvordan jeres råmaterialer produceres og hvordan det bliver transporteret. I kan også kigge på jeres produkters livscyklus og tænke i cirkulær økonomi, genanvendelse eller genbrug.

Hvordan kommer I i gang?

Selv om bæredygtighed er på alle virksomheders dagsorden, er det svært at finde ud af, hvordan man griber det an, og kommer i gang.

”I Green Moves har vi rådgivet mange virksomheder om deres grønne omstilling. Over årene har problematikkerne og tilgangene ændret sig. Hvor det før var grønne ildsjæle, der kom, oplever jeg i dag, at virksomhederne bliver stillet krav fra kunderne om at være bæredygtige, som de ikke ved, hvordan de skal møde”, siger Astrid Carl, direktør i Green Moves.  ”Det betyder, at der er ekstra behov for en eftertanke for, hvordan man skal gribe det an, for det bor måske ikke naturligt i organisationen”.

Når I som virksomhed står for et større strategisk skifte, som det kan være at inddrage bæredygtighed fundamentalt i strategien, er det godt at alliere sig med sin bestyrelse. En professionel bestyrelse vil hjælpe direktionen med at lægge den overordnede strategi, og tilse, at kursen følges.

”Det er heller ikke sikkert, at bestyrelsesmedlemmerne ved, hvordan I skal gribe den opgave an”, tilføjer Astrid, ”Da vi ser en stigende efterspørgsel på viden for bæredygtighed blandt bestyrelser, har vi nu udviklet to forskellige kurser i bæredygtighed for bestyrelsesmedlemmer. Det ene er short and sweet, og lægger på en effektiv vis bunden, så du er sikret, at du er med på det basale. Det andet kursus kommer hele vejen rundt om alt, man som bestyrelsesmedlem bør vide, når man vil arbejde seriøst med bæredygtighed i virksomheden, og gå fra tanke til strategi”.

Fremtidssikr jer og gør det nu

For at være konkurrencedygtige om 10 år kræver det altså, at I tager teten nu og begynder at tænke bæredygtighed ind i jeres forretningsplan hele vejen rundt. En bæredygtighedsstrategi er én ting. En strategi baseret på bæredygtighed er dybere og slår rødder ud i hele værdikæden. På den måde fremtidssikrer i jeres forretning.

Find kurserne i bæredygtighed her.Stiller jeres kunder også krav til jeres CO2-dokumentation?

Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 26/11/2021 11:54

Nyhedsbrev juni 2021

Stiller jeres kunder også krav til jeres CO2-dokumentation?

Bliver I mødt af krav fra jeres kunder om, at I skal dokumentere jeres CO2-udledning? Så er I langt fra alene. Den grønne omstilling bliver en større og større del af de danske virksomheders hverdag, og man ser i stigende omfang, at virksomhederne begynder at stille grønne krav til sig selv og ikke mindst til deres leverandører. Virksomhederne bliver mere og mere bevidste om, at det er nødvendigt at forsøge at mindske deres CO2-udledning i hele værdikæden. Dette omfatter at få et overblik over affaldsstrømme og forsøge at reducere affaldsgenerering.

Som leverandør, er I en del af værdikæden. Dermed er det vigtigt, at i melder jer ind i den grønne omstilling. Når de større danske virksomheder stiller nye grønne krav, så rykker det sig hele vejen nedad i industrien. Hos underleverandørerne til de store industrimastodonter, har man indset, at man er nødt til at efterleve den grønne omstilling. Ellers har man som underleverandør ingen kunder om ti år.

Hvis I mangler erfaringen og pludselig mødes af krav, tænker I måske: ”Hvordan griber vi lige det her an?”. Selvom I ikke føler, at I har nok viden om bæredygtighed i huset, så er der heldigvis masser af hjælp at hente i form af eksterne rådgivere, som kan hjælpe jer med at beregne jeres CO2-udledning.

Hvad viser vores tal?

Når I vil blive klogere på, hvordan I beregner jeres CO2-udledning, så skal I være helt konkrete på, hvilke tal I fremlægger. Jeres udledning kan deles op i scopes – 1, 2 og 3. Disse fortæller om, hvor udledningen skabes.

 • Scope 1 er al direkte udledning fra virksomheden. Dvs. det udslip man direkte selv forårsager igennem afbrænding af olie, gas og benzin til egen produktion og transport. Det indebærer også lækager, som der måtte være på køle- og gasanlæg.
 • Scope 2 er indirekte udledning i form af indkøbt elektricitet, damp, varme eller køling til forbrug i virksomheden.
 • Scope 3 er alle andre indirekte udledninger. Dette kommer fra alle de kilder, som virksomheden ikke har kontrol over – altså alle indkøbte produkter og services. Dette kan være upstream aktiviteter som materialeindkøb og alle aspekter relateret til fremstillingen af disse samt godstransport, forretningsrejser og medarbejdertransport. Af downstream aktiviteter kan det være transporten til kunder og forarbejdning, brug eller videresalg af jeres produkter samt vedligeholdelse og bortskaffelse af produktet.

Der er altså stor forskel på, hvilke scopes, som I går ind og beregner på. Scope 1 og 2 kan I nemmest finde data på, da det er faktorer tæt på virksomheden. Det er dog klart i scope 3, at den største emission finder sted. For at beregne denne skal I dog ud og hente en masse eksterne data fra alle jeres leverandører og partnere, som virksomheden benytter sig af. Specielt downstream-aktiviteterne kan være svære at finde frem til. Søger I at komme så tæt på 100% som muligt i jeres gennemsigtighed, er I derfor nødt til at inddrage scope 3.

Få hjælp til beregning og dokumentation?

Hvis I står foran at ville beregne jeres CO2-udslip, så alliér jer med professionelle rådgivere på området for at få så nøjagtige tal som muligt. Derved kan der være mulighed for at I kan opnå specifikke miljøcertificeringer. Der er også mulighed for at få lavet en LCA efter ISO14040+14044. LCA står for Life Cycle Assessment, en livscyklusvurdering, som er en metode til at vurdere, hvilken miljøpåvirkning og ressourceforbrug, der er tilknyttet til en service. Her er det dog igen vigtigt, at I er skarpe på, hvad I medtager af data for at jeres dokumentation er retvisende og giver mening.

Dokumentation gør jer konkurrencedygtige

Den danske stat har et ambitiøst klimamål om at reducere landets CO2-udledning med 70 % i forhold til udledningen i 1990 inden 2030 og derefter at blive klimaneutral i 2050. Dette har skabt et kæmpe fokus på den grønne omstilling i både de offentlige som i de private erhverv. Derfor ser man i disse dage, at kunderne efterspørger mere dokumentation, blandt andet omkring CO2-udledning, fra deres leverandører. Dette stiller nye krav til dig og din virksomhed. Hvis I fortsat vil være konkurrencedygtige, så kræver det, at I kan dokumentere jeres CO2-udledning.

Eksempelvis har regeringen søsat en ny strategi for offentlige grønne indkøb. Her er planen, at totalomkostningsberegninger, miljømærker og bedre uddannelse af indkøbere skal medvirke til, at den miljømæssige bundlinje hæves på de offentlige indkøb. Dette betyder er der vil komme stigende dokumentationskrav til de leverandører, der ønsker at deltage i udbudsrunderne.

Er du bestyrelsesmedlem og vil du opkvalificere dine kompetencer inden for bæredygtighed? Så læs om Green Moves ApS’ to nye onlinekurser for bestyrelsesmedlemmer her. De finder sted i juni og august/september.Forlængelse af levetid er en cirkulær succes hos Jesma Vejeteknik A/S

Cirkulær økonomi for begyndere, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 26/11/2021 11:38

Nyhedsbrev april 2021

Forlængelse af levetid er en cirkulær succes hos Jesma Vejeteknik A/S

En cirkulær forretningsmodel kan fungere på forskellige måder, men principperne er de samme, uanset hvor i værdikæden din virksomhed befinder sig. Dette er eksempelvis illustreret af The Ellen McArthur Foundation og deres ”Sommerfuglemodel”, som demonstrerer hvordan man ændrer fra en lineær til en cirkulær værdikæde.

Du kan læse mere om sommerfuglemodellen her

I denne artikel er der fokus på Jesma Vejeteknik A/S, som arbejder efter den inderste cirkel i Sommerfuglemodellen, som også er den mest bæredygtige måde at undgå spild og afbrænding af ressourcer på. Det gør I nemlig ved hjælp af vedligeholdelse og levetidsforlængelse af produkter.

Service og vedligeholdelse sikrer forlænget levetid

Hos Jesma Vejeteknik A/S, som sælger vejesystemer, gør man sit til, at vejesystemerne forbliver så gode som nye, så kunderne kan køre med de samme maskiner i produktionen i så lang tid som muligt. Efter salget af et vejesystem tilbyder Jesma Vejeteknik A/S nemlig forskellige serviceaftaler, som kunderne kan abonnere på. Dette har vist sig som en brugbar løsning for mange af virksomhedens danske kunder.

I de bedste serviceaftaler sørger Jesma Vejeteknik A/S for kalibrering og udskiftning af kritiske reservedele og sliddele, mens de samtidig etablerer et reservedelslager af disse dele hos kunden. Derudover uddanner Jesma kundens operatørpersonale, så de selv kan sørge for basiskalibreringer og udskiftning af de kritiske dele. Dermed behøver kunden heller ikke altid ringe efter hjælp. Jesma Vejeteknik A/S står dog altid til rådighed til at sparre med kunden for derved at sikre en 100% korrekt vedligeholdelse af deres maskiner. Ikke alle kunder vælger at abonnere på en serviceaftale, men her er det altid muligt at lave en forespørgsel på reparation, hvis kunderne har et opstået behov.

Vedligeholdelse af materiellet via serviceaftaler gavner både Jesma Vejeteknik A/S og deres kunder, ifølge Working Board member hos Jesma Vejeteknink A/S, Benny Simonsen:

”Jesmas serviceforretning henvender sig til mindre og store handels- og industrivirksomheder der har et ønske om øget indtjening ved nøjagtig vejning.  Jesmas service sikrer at vore kunder vejer og måler nøjagtig, således at de undgår spild, sikrer kvaliteten og driftstabiliteten samt overholdelse af gældende lovgivning”.

Ifølge Jesma Vejeteknik A/S vil man gerne bliver endnu mere cirkulære, og er derfor i gang med at kigge endnu mere ind i Design for Disassembly af deres produkter.

Jesma Vejeteknik A/S er et godt eksempel på den værdiskabelse, der ligger i at tænke cirkulært i forhold til at sikre sig så lidt udskiftning af sine aktiver som overhovedet muligt. Det er, som Sommerfuglemodellen understreger, den mest bæredygtige måde at arbejde cirkulært på, da ressourceforbruget formindskes til enkle udskiftninger og reparationer på forbrugerens adresse. I kan dermed opnå en mere bæredygtig forretning samt besparelser ved at kigge jeres produktion eller jeres leverandører i sømmene.

Design for disassembly er nøglen for jer

Når I arbejder efter dette cirkulære princip betyder det, at produkterne, som I producerer eller indkøber designes til at holde i så lang tid som overhovedet muligt – og gerne mere end det. Princippet om Design for Disassembly bruges her til at udvikle produkter, som er designet til nemt at kunne skilles ad for at kunne vedligeholdes så nemt som muligt. Designet skal forenkles, så udskiftning af komponenter bliver nemmere.

Derved dikrer I, at de samme produkter og maskiner kører videre i så lang tid som muligt, i stedet for at I skal investere i større udskiftninger. Produktet forbliver ydermere i brugerens varetægt og bidrager derved til lavest muligt ressourceforbrug i forhold til at skulle returnere eller skrotte produktet. Dette kræver at produktet eller maskinen repareres ude hos forbrugeren, og dette kan man gøre enten igennem uddannelse af personalet eller igennem serviceaftaler med leverandøren.

Jesma Vejeteknik A/S er en del af det cirkulært økonomiske projekt C-Voucher, hvor Green Moves ApS er konsulent.50 fødevarer der redder fremtiden

Bæredygtighed, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 25/11/2021 17:12

Nyhedsbrev december 2020

50 fødevarer der redder fremtiden

Det er ingen hemmelighed, at klodens økosystemer og miljøet er under et konstant stigende pres fra den stigende befolkningstilvækst og måden vi lever på. Kun 12 plantearter og fem dyrearter udgør i dag omkring 75 % af klodens samlede fødevareforsyninger. Heraf udgør næsten 2/3 af de 12 plantearterkun af tre forskellige fødevarer: ris, majs og hvede. Det samlede landbrug står for ca. en fjerdedel af verdens drivhusgasser, hvoraf ca. 60% af dette er husdyrbrug. Alt dette viser, at vi lever inden for en meget snæver kostramme, som faktisk udelukker en del værdifulde næringskilder, heriblandt vitaminer og mineraler.

Du kan finde rapporten om de 50 fødevarer her.

Derfor skal der tænkes i alternative, plantebaserede fødevarer, mener Knorr, der i samarbejde med WWF (Verdensnaturfonden) søger at komme disse udfordringer til livs. De vil ændre menneskers fødevarevaner i hele verden gennem en mere varieret kost og har i samarbejdet udvalgt 50 fødevarer, som vil være gode for den fremtidige miljøbelastning og menneskehedens sundhed.

Fødevarerne er udvalgt ud fra deres høje næringsværdi og relativt lave miljøpåvirkning. Derudover har faktorer som smag, tilgængelighed omkostninger og udbyttet af dyrkningen spillet ind i vurderingen.

Både kendte og ukendte fødevarer på listen

Listen er universel og dækker over 11 forskellige fødevaregrupper, hvoraf en del af fødevarerne kendes fra den danske natur, landbrug og sågar hav. Listen omfatter bl.a. følgende fødevarer fra den danske fødevarebranche:

 • Tang
 • Bønner
 • Linser
 • Boghvede
 • Quinoa
 • Spelt
 • Vilde ris
 • Rødbedeblade
 • Kål
 • Rødkål
 • Spinat
 • Brøndkarse
 • Hørfrø
 • Hampfrø
 • Sesamfrø
 • Valnødder
 • Persillerod
 • Vinterradisser
 • Bønnespirer

Derudover indeholder listen spændende fødevarer, som endnu ikke for alvor har gjort deres indtog på det danske marked. Nogle få af disse er f.eks.:

 • Kaktus
 • Mungbønner
 • Fonio
 • Teff
 • Græskarblomster
 • Orange tomater
 • Safron Milk Cap svampe
 • Icicle-radise
 • Lilla yams
 • Indonesiske søde kartofler

… og flere interessante fødevarer.

Ifølge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) findes der omkring 20.000 kendte spiselige plantearter, hvoraf omkring 150 til 200 spises af mennesker på verdensplan. Disse 50 bæredygtige fødevarer er bare begyndelsen på at omtænke det globale fødevareforbrug til et mere bæredygtigt af slagsen.

Du finder den fulde liste over de 50 bæredygtige fødevarer for fremtiden ved at klikke her.Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 26/03/2021 11:28

Nyhedsbrev marts 2021

Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Planlægger I at skulle lave grønne investeringer? Så er der hjælp at hente. Støtteprogrammet GCO (Grøn Cirkulær Økonomi) har nu åbnet op for en ny ansøgningsrunde for implementeringsstøtte. Hvis I som virksomhed har fået udarbejdet en grøn forretningsplan, har I nu mulighed for at søge denne pulje som indbefatter tilskud investering inden for følgende:

 • Indkøb af materiel og udstyr (ekskl. produktion af energi)
 • Rådgivning vedr. køb og ibrugtagning af det indkøbte udstyr
 • Indkøb af licenser, knowhow og patenter

For at kunne søge støtten, skal I kunne fremvise en gennemarbejdet plan for en cirkulær forretningsmodel. Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke besparelser i energi og ressourcer, som den kommende investering vil medføre.

Tilskuddet kan gives til investeringsprojekter på op til 1 mio. kr., hvoraf selve tilskuddet, vil kunne udgøre mellem 15-30 % af den samlede investeringssum.

Der er forskellige ansøgningsrunder i løbet af 2021 og 2022. Ansøgningsfristen for den nuværende pulje er d. 28. april.

I kan søge støtten og læse mere om ansøgning og krav her.En cirkulær madkultur skal revolutionere fødevarebranchen

Cirkulær økonomi, Oplevelsesøkonomi, Ressourceoptimering Posted on 26/03/2021 11:25

Nyhedsbrev marts 2021

En cirkulær madkultur skal revolutionere fødevarebranchen

Det globale udbud og den tiltagende efterspørgsel på mad er et tema, som fylder meget i disse tider, hvor der er stadigt stigende fokus på klodens ressourcer og det stadigt voksende befolkningstal. Derfor er det også til stor bekymring, at der hvert sekund globalt smides spiselig mad væk svarende til ca. seks skraldebiler. Dette er effekten af den uholdbare linearitet i vores madproduktion: producer, spis, smid væk, hvor ca. 1/3 af al produceret mad på globalt plan smides væk.

Spiselig mad, som er til overs, kan redistribueres og sælges via andre kanaler eller udnyttes i nye madprodukter. En anden ting er de biprodukter eller sidestrømme, der tit ender som affald, som smides væk. Disse biprodukter har mulighed for at udnyttes i en bioøkonomi ved at blive transformeret til f.eks. foder, gødning eller bioenergi.

En af de store klimasyndere er kødproduktion. Eksempelvis er produktion af svinekød med til at fælde regnskov, da der skal dyrkes soja til svinene. De store danske dyreproducenter køber certificeret soja, men kan man være sikker på, at der ikke svindles med certifikaterne i oprindelseslandet?  Presset på soja er stigende i takt med et stigende kødforbrug, og det betyder risiko for kollaps af Amazonas.

Ved at udnytte bioaffald og fødevareproduktionernes sidestrømme kan vi skabe helt alternative fødevarer som kan erstatte kød. Et godt eksempel er produktion af spiselige larver. Her bruges restprodukter fra fødevareproduktionen til foder til larverne, som i sig selv har højere proteinindhold end kød og indeholder stort set alle essentielle aminosyrer. Dermed forædler man et vegetabilsk affaldsprodukt til et animalsk fødevareprodukt med højere næringsværdi. Dette skaber en cirkulær madproduktion, hvor man ender med en fødevare, der har et næringsmæssigt større udbytte, samtidig med at man reducerer affaldsmængderne fra anden produktion.

Vil revolutionere den danske madkultur

Faktisk skal der bruges hele 10 kg foder til at producere 1 kg okse, hvoraf kun halvdelen er spiseligt. Dette er noget man forsøger at sætte fokus på hos insektproducenten Bug-Farm ApS, som producerer spiselige melbillelarver og miljøvenlig gødning. Her bruger man nemlig organisk affald som foder til insekterne.

Bug-Farms ejer, Johs Sterlie, ville gerne starte et landbrug, og da et kreaturlandbrug ikke gav mening på det klimamæssige plan, valgte han at satse på et uudforsket marked – insekter. Selve produktionen foregår ved at man har larver, som forpupper og bliver til biller, som lægger æg. Bug-Farm krydrer og rister laverne, der kan spises som snacks og bruges i madlavning. Derudover producerer larvernes affaldsstoffer en lugtfri pulvergødning, som kan bruges til plantegødning.

Hos Bug-farm er man godt klar over, at larver kulturmæssigt ikke har været en del af det danske madbord, men det forsøger man at lave om på, selvom det tager tid.

Den enes affald, den andens foder

Bug-Farm indgår i en cirkulær madkultur, da de fodrer deres larver med overskydende mask fra ølproduktion, hvedeklid fra den lokale mølle og skæve gulerødder fra et gulerodsvaskeri.

”Masken, vi får fra bryggerierne, er noget, de bare giver væk. Enten til landmænd eller på genbrugspladserne. Så det kan vi aftage gratis. Hvedeklid henter vi hos møllen, da de efter produktionen af mel får et restprodukt af hvedeklid, som ikke kan spises af mennesker, så det aftager vi også. Derudover bruger vi også fodergulerødder. Ved at bruge affald som føde til larverne skaber vi en værdiforøgende udnyttelse af affaldet i stedet for en værdiforringende, som er tilfældet når man brænder det af til energi eller bruger det til gas”, pointerer Sterlie.

Selvom Bug-Farm allerede tænker i de cirkulære baner, når det kommer til deres foder, så er planen at optimere yderligere i samarbejde med de store spillere i fødevarebranchen.

”Vores mål er at få et samarbejde op med supermarkeder, der smider grønt ud. Det ligger i vores forretningsplan, så vores fodersammensætning kommer til at bestå af rent affald”. 

Funding er en stor hjælp

For at opskalere produktionen og drive en rentabel forretning er der brug for automatisering, og her har funding været en god hjælp for Bug-Farm. Lige for tiden får virksomheden støtte fra Innobooster, som afsluttes til april. Derudover er de en del af det cirkulært økonomiske EU-projekt C-Voucher.

Derfor har Bug-Farm nu også valgt at søge støtte hos GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der er målrettet fødevareindustrien, for at kunne udvikle yderligere. Formålet er opførslen af en helt ny bygning tilegnet insektproduktion, som skal hjælpe med at øge kapaciteten.

Udover ovennævnte muligheder kan du også finde hjælp hos Food & Bio Cluster Danmark – et vidensnetværk baseret på innovation og forretningsudvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Start omstillingen nu

Med andre ord, så handler det om at I som virksomhed i fødevarebranchen, skal prøve at gentænke madens cyklus, lige meget hvor i værdikæden I befinder jer. Mad skal ikke gå til spilde. Affald skal ikke gå til spilde. Det skal redistribueres og helst upcycles og genanvendes i flere forskellige innovative formål. Hvis I som virksomhed begynder at tænke i madaffaldets næste formål, så er I på vej til at gå en mere cirkulær produktion og distribution i møde. Som nævnt ovenfor, så er der flere muligheder for at søge funding og anden hjælp til at gøre netop jeres virksomhed mere cirkulær, reducere madspild og omstille fødevarers værdikæde.Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Designtænkning, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 26/03/2021 11:13

Nyhedsbrev marts 2021

Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Planlægger I at skulle lave grønne investeringer? Så er der hjælp at hente. Støtteprogrammet GCO (Grøn Cirkulær Økonomi) har nu åbnet op for en ny ansøgningsrunde for implementeringsstøtte. Hvis I som virksomhed har fået udarbejdet en grøn forretningsplan, har I nu mulighed for at søge denne pulje som indbefatter tilskud investering inden for følgende:

 • Indkøb af materiel og udstyr (ekskl. produktion af energi)
 • Rådgivning vedr. køb og ibrugtagning af det indkøbte udstyr
 • Indkøb af licenser, knowhow og patenter

For at kunne søge støtten, skal I kunne fremvise en gennemarbejdet plan for en cirkulær forretningsmodel. Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke besparelser i energi og ressourcer, som den kommende investering vil medføre.

Tilskuddet kan gives til investeringsprojekter på op til 1 mio. kr., hvoraf selve tilskuddet, vil kunne udgøre mellem 15-30 % af den samlede investeringssum.

Der er forskellige ansøgningsrunder i løbet af 2021 og 2022. Ansøgningsfristen for den nuværende pulje er d. 28. april.

I kan søge støtten og læse mere om ansøgning og krav her.Funding: Søg støtte til grøn omstilling

Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 26/02/2021 10:59

Nyhedsbrev februar 2021

Funding: Søg støtte til grøn omstilling

Vi har taget hul på det nye år, og vil her give dig et overblik over de aktuelle puljer. Her er et overblik over de midler du kan søge, hvis du vil skabe en grønnere virksomhed.

Klik dig ind på de forskellige for at ansøge.

Grøn og cirkulær omstilling (GCO)

GCO er et nationalt EU-finansieret projekt, som skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle deres virksomhed i en mere bæredygtig retning inden for cirkulær økonomi. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgning.

Klimaklar SMV

Dette nye projekt giver 50 små og mellemstore virksomheder muligheden for via et gratis forløb at få hjælp til at kortlægge deres CO2-regnskab og komme i gang med den grønne omstilling. Alle SMV’er kan ansøge. 

EUDP og Green Labs DK

I ansøgningsrunden for 2021 udbydes der 250 mio. kr. i en generel pulje. EUDP støtter primært udvikling og demonstration af ny energiteknologi, som kan føre til markedsmæssig udbredelse. Green Labs DK indkalder ansøgninger om støtte til etablering af af faciliteter til demonstartion og test af disse klimatekonlogier.

Derudover udloves 16,5 mio. kr. i en særpulje til udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at viderebearbejde Power-to-X-projekter som f.eks. indfangning og rensning af CO2. Det er planen, at der i hele 2021 udloves omkring 100 mio. kr. til disse projekter.

Ansøgningsfristen til disse puljer er 5. marts.Next »