Nyhedsbrev april 2020

Environment, social og governance, kendt som ESG, vinder frem blandt virksomheder som et værktøj, der kan bruges til arbejdet med ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift. Her er fire gode grunde til, hvorfor det giver mening at arbejde med det.

Det er ikke kun de store virksomheder som kan bruge ESG-begrebet i deres arbejde. Alle virksomheder kan opnå værdi ved at arbejde med de områder som begrebet omfatter. Her er fire gode grunde til at tage fat på environment, social og governance-arbejdet.

1. ESG er det nye CSR

Alt tyder på at CSR er hastigt på vej til at blive erstattet af ESG. For det første er ESG en videreudvikling af CSR. Environment og Social kender vi fra CSR, men det nye er Governance-begrebet, dvs. ledelsesmæssige aspekter. Her ses der på nøgletal som direktørens løn, bestyrelsens kønsdiversitet, etik og korruption. For det andet har virksomhederne også, ifølge finans.dk, et større incitament for at anvende ESG: ”Da CSR kun har repræsenteret en udgift, blev det aldrig taget alvorligt i virksomhederne. Men da ESG repræsenterer salg, talentfastholdelse og forebyggelse af potentielle bøder og lovkrav, er det af strategisk vigtighed”. Med andre ord anses ESG for at være en mere strategisk måde at arbejde med bæredygtighed på.

2. ESG gør bæredygtighed målbart

ESG-nøgletal kan som nævnt ovenover bruges til at måle udviklingen og fremdriften i forhold til virksomheders arbejde med bæredygtighed. Kommercielt kan det være en fordel, fordi virksomhederne kan tilbyde kunderne mere transparens og endda lægge fokus på nogle bestemte indsatsområder. For det andet kan det bidrage til risikoafdækning, og det kan hjælpe virksomhederne med at tage bedre beslutninger.

3. ESG tiltrækker talenter og kunder

Ifølge finans.dk vil et strategisk arbejde med ESG være en måde, hvorpå virksomhederne kan tiltrække talenter og kunder blandt især de yngre generationer. Ifølge en undersøgelse fra 2018 fra Retail Institute Scandinavia, mente 83% af den såkaldte Generation Z, at det var ”vigtigt at produkter og butikker har en bæredygtig profil”. I samme gruppe svarede halvdelen, at de vil betale mere for et produkt, hvis det er produceret etisk korrekt. Der er ingen tvivl om, at omverden kræver gennemsigtighed og ansvar fra virksomhederne, og ESG er et godt bud på hvordan en virksomhed kan tænke bæredygtighed ind i både branding og forretningsmodel.

4. ESG kan anvendes af alle virksomheder

Fordi der er så meget frihed i hvilke nøgletal man præsenterer, og fordi et ESG-regnskab ofte også suppleres med prosa, så kan også de små virksomheder være med. Hvis fokus f.eks. skal være lokalsamfundet, så kan virksomheden skrive om og præsentere tal på, hvordan de hjælper lokalsamfundet.  Det vigtigste er at argumentere for valget af nøgletal, og at fremskaffelsen af disse kan dokumenteres. Det behøver ikke at kræve uendelige ressourcer at afrapportere bæredygtighed, det vigtigste er, at man bliver bevidst om at bidrage til en bæredygtig fremtid, og ikke kun til en sort bundlinje.