Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Offentlige grønne indkøb for en grøn fremtid

Designtænkning Posted on 26/11/2021 10:56

Nyhedsbrev februar 2021

Offentlige grønne indkøb for en grøn fremtid

På det femte i en serie af seks webinarer satte Dansk Industri og KL for nylig fokus på offentlige grønne indkøb, der både gav et billede af den nutidige situation samt information om de fremtidige strategier inden for offentligt indkøb. Det er noget, som kommer til at påvirke leverandører og underleverandører af varer og ydelser til det offentlige.

Og hvordan kan det ramme jeres virksomhed som leverandør til det offentlige? De nye mere grønne indkøbsstrategier vil selvfølgeligt påvirke nogle leverandører hårdere end andre. Specielt for virksomheder i de emissionstunge sektorer vil det være nødvendigt at starte sin omstilling allerede nu for at bevare en leverandørrelevans i forhold til salg til det offentlige på længere sigt, hvor det også spås, at der vil blive stillet større krav til CO2-dokumentation.

Hvad betyder dette helt konkret?

Ifølge Økonomistyrelsen, som driver den danske stats indkøbsprogram, udgjorde det offentlige indkøbs klimaaftryk i 2019 ca. 12 mio. ton CO2-ækv., hvoraf 1/3 blev udledt i Danmark. Det er statens ambition, at man ved hjælp af nye implementeringer, udvikling og bedre viden og uddannelse af medarbejdere i den offentlige indkøbssektor, vil forsøge at nedbringe dette klimaaftryk. Dvs. at danske leverandører altså står med et stort medansvar og en stor mulighed i et ændret marked.

På den korte bane optimeres indkøbene ved hjælp af obligatorisk brug af Miljøstyrelsens værktøjer til TCO-beregning (Total Cost of Ownership). Derudover er der fremlagt krav om, at staten skal overgå til LED-lys, samtidig med at der indføres klimakompensation på alle statslige flyrejser, som går til en ny klimaskovfond og til sidst opfordres der til klimavenlig og mere vegetarisk kost i statslige kantiner, som på sigt skal opnå økologiens sølvmærke (60-90 % økologiske varer).

På lang sigt er statens plan, at statens indkøb af landbrugsvarer så vidt muligt i 2023 og senest i 2025 skal være afskovningsfrie, dette inkluderer bl.a. soya- og palmeolier. Derudover skal offentlige køretøjer være emissionsfri i 2030, hvor alle offentlige indkøb også skal være miljøcertificerede.

Alle disse tiltag vil blive implementeret via styrket kompetenceudvikling af de offentlige indkøbere samt et styrket sekretariat for grønne indkøb.

En fortsat relevans kræver omstilling som leverandør.

Beregninger viser, at sektorer som brændstof og køretøjer samt energi- og forsyningssektoren efterlader størst emission pr. indkøbskrone med 150-200 gram CO2-ækv. pr. kr. Til sammenligning ligger fødevarer og byggeri og anlæg mellem 80-100 gram pr. kr.

Hvis du og din virksomhed arbejder inden for nogle af de nævnte brancher, betyder det altså, at I allerede nu bør gå i gang med at forberede jer på at blive en del af den grønne omstilling, hvis I fortsat skal have relevans som leverandør eller underleverandør til det offentlige. Kravene til både klimaberegninger, dokumentation og certificeringer bliver alle mere og mere synlige og relevante og præcis derfor, er vi alle nødt til at tænke i grønnere baner.

Dermed sikrer du, at din virksomhed fortsat har relevans langt ud i fremtiden for dine kunder, både offentlige som private.

Hvis du ønsker at se hele webinaret om den nye offentlige bæredygtige indkøbsstrategi, kan du tilgå det her.Funding – du kan stadig nå at søge

Designtænkning Posted on 12/11/2021 10:03

Nyhedsbrev november 2020

Året går på hæld, og det samme gør nogle af de kendte puljer, som finansierer grøn omstilling. Her er et overblik over de midler du stadig kan søge, hvis du vil skabe en grønnere virksomhed.

Klik dig ind på de forskellige for at søge.

Grøn og Cirkulær Omstilling (GCO)  

GCO er et nationalt partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle og implementere grønne og cirkulære forretningsmodeller. De giver tilskud til en rådgiver, og kan støtte gennem individuelle eller kollektive forløb frem til 2022. Der er løbende ansøgningsfrist. 

Erhvervsfremmebestyrelsen 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat 45 mio. kr. til at styrke den grønne omstilling og cirkulær økonomi i de danske virksomheder. 

Midlerne er blevet fordelt over hele landet i følgende projekter, som skal støtte virksomheder:  

 • Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og øerne (Erhvervshus Sjælland) – ca. 11,7 mio. kr. 
 • Tekstilrester og affald som ressource (Lifestyle and Design Cluster) – ca. 12,5 mio. kr. 
 • Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder (Ringkøbing-Skjern Kommune) – ca. 5,5 mio. kr. 
 • Recycling city (Frederikshavns Erhvervsråd) – ca. 3,6 mio. kr. 
 • Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland (Center for Logistik og Samarbejde ApS) – ca. 12,2 mio. kr. 

Læs også:

Grøn Ressource Optimering (GRO)  

Ringkjøbing-Skjern Erhvervsråd tilbyder gratis rådgivning til lokale virksomheder, der ønsker at gå i en grønnere retning 

CLEAN Green Plan 

Med Green Plan støtter CLEAN små og mellemstore virksomheder med op til 100% af udgifterne til rådgivning ved energi- og ressourceeffektivisering. Derudover kan de yde støtte med op til 30% af implementeringsomkostninger efter et rådgivningsforløb. 

Food & Bio Cluster 

Food & Bio Cluster har samlet en oversigt over støtte til virksomheder, der arbejder med et led i værdikæden inden for fødevarer eller biomasse. Vær dog opmærksom på, at deres oversigt indeholder CØ SMV, som er udløbet i år. 

Danmarks grønne investeringsfond  

Danmarks grønne investeringsfond er en statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere projekter, der fremmer den grønne omstilling i det danske samfund. Du kan ansøge om lån hvis du skal udvikle følgende områder: 

 • Energibesparelser 
 • Vedvarende energi 
 • Ressourceeffektivitet 


Uni Food Day – del 1: Det bæredygtige køkken

Designtænkning Posted on 12/11/2021 10:02

Nyhedsbrev november 2020

Danish Food Innovation har afholdt 3 gratis digitale arrangementer i november og Green Moves deltog i Digital Uni Food Day, hvor der var sat fokus på klimaløsninger til fødevareindustrien.

I dette nyhedsbrev refererer vi fra keynotespeaker Frank Jakobsen og fra sporet om alternative proteinkilder. I næste nyhedsbrev fortæller vi om bæredygtig emballage og fødevarespild.

Eftermiddagen forløb i tre spor:

 • Alternative proteinkilder
 • Bæredygtig emballage
 • Fødevarespild

Hvert indlæg varede 20 minutter og blev blandt andet leveret af forskere fra Københavns universitet, DTU, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut.

Keynote speaker var udviklingskok Frank Jakobsen fra Unilever Food Solutions. Frank leverede som altid et ekstremt engagerende og opløftende foredrag! Selv om Frank fortæller dystre sandheder som, at vi i Danmark har et spild på næsten 700.000 tons mad pr år (vi gentager: 700.000 tons mad om året), svarende til 1.4 millioner måltider á ½ kg en gang om dagen i ca 3 år, så formår han også at vise lyspunkter og nære håbet. Får du chancen for at høre Frank, skal du endelig slå til!

Unilever Food Solutions tilbyder tre værktøjer, der hjælper det professionelle køkken til at blive mere bæredygtig:

Desuden fortalte Frank om alle de mange andre ting, Unilever Foods Solutions gør, der hjælper kunder og offentligheden til at opnå mere bæredygtighed. Se mere på deres hjemmeside, som rummer meget inspiration.

Dagen var i øvrigt spækket med interessante informationer, som vi har opsummeret her:

 • 22,5 % af den danske drivhusgasudledning stammer fra landbruget (Anna Haldrup, KU: Danmarks Nationalregnskabsrapport 2019) og 90 % af dette kan henføres til animalsk produktion
 • Hvis vi skal nå den politiske målsætning om at reducere drivhusgasudslippet med 70 % betyder det, at vi skal dyrke mere mad til mennesker og mindre dyrefoder på markerne.
 • Havredrik har et meget højt carbon footprint, hvis man opgør det i forhold til ernæringsindholdet. Det er 400 % højere end appelsinjuices, og 800 % højere end mælk. Det skyldes at havredriks proteinindhold er 17 % af proteinindholdet i letmælk og for calcium er det ca 38 % i forhold til letmælk.
 • Opgjort pr kg produkt er drivhusgasudslippet fra havredrik ca. 12 – 16 % af mælks og ca. 28 % af appelsinjuice (unøjagtig aflæsning af histogram).
 • 10 kg foder bliver til enten
  • 0,4 kg ko eller
  • 1,4 kg svin eller
  • 2,4 kg fjerkræ eller
  • 4,5 kg insekt

Relevante alternative proteinkilder omfatter:

 • Insekter
 • Mikro/makroalger
 • Svampe
 • Laboratoriedyrkede bakterier og aminosyrer
 • Frø som raps, quinoa, nødder og bælgfrugter
 • Græsser og roetoppe
 • Sidestrømme fra anden fødevareproduktion som mask, skræller, blod, blæksprutter og skidtfisk

Det gælder om at tænke ud af boksen – og det passer meget godt med, at næste nyhedsbrev fortæller om emballage. Stay tuned!Julekalender 2020

Designtænkning Posted on 12/11/2021 09:28

December måned og julen står for døren. Det har vi tænkt os at hylde hos Green Moves med en julekalender til jer, hvor vi deler ud af vores erfaringer med grøn omstilling i et forretningsperspektiv. I korte videoer præsenterer vi hver ugedag frem mod jul forskellige emner og problemstillinger, som har relevans for din virksomhed. 

Gennem temaer som forretningsudvikling, transport, FN’s 17 verdensmål, dokumentation m.fl. vil du hver dag blive klogere på grundlæggende principper og faldgruber inden for disse aspekter.  

Er du klar på at blive klogere? Tilmeld dig vores julekalender her og bliv opdateret hele december på hvordan din virksomhed kan gå sikkert ind i en bæredygtig fremtid.

Hør Astrid Carl fortælle mere op julekalenderens indhold i teaseren nedenfor.Vidensklub for Grønne Hjerner

Designtænkning Posted on 12/11/2021 09:26

Nyhedsbrev november 2020

Har du en grøn hjerne, og sætter du pris på erfaringsudveksling og vidensdeling? Hvis du til dagligt arbejder med grøn omstilling i din virksomhed, så er De Grønne Hjerners VIDENSKLUB noget for dig. Green Moves faciliterer i samarbejde med Business Horsens denne nye vidensklub, som sætter bæredygtighed, grøn omstilling, energioptimering og cirkulær økonomi i højsædet. 

I De Grønne Hjerners vidensklub vil du i en kombination af online og fysiske møder blive mødt af ligesindede “grønne hjerner” i et miljø, hvor der tages udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som deltagerne selv medbringer fra deres virksomhed. Vi hylder forskelligheden og ser værdien i, at alle led i værdikæden er med. Hvert møde vil have et fagligt oplæg og indbyrdes sparring om egne problemstillinger på området samt opfølgning på tidligere diskuterede erfaring og problematikker. 

Et trygt miljø giver god sparring 

Med Green Moves’ Astrid Carl som facilitator vil der være fokus på at skabe trygt og tillidsfuldt miljø blandt deltagerne, hvor selv de sværeste problematikker kan tages op og diskuteres. Deltagerne kommer selv til at have indflydelse på det tematiske indhold fra gang til gang. Derudover lægges yderligere vægt på at skabe personlige bånd og på at det er naturligt at henvende sig til hinanden uden for Vidensklubbens møder.   

Hos De Grønne Hjerner spiller det ingen rolle om man som deltager har mindre eller stor erfaring inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Da vi altid tager fat i unikke erfaringer og problemstillinger fra de deltagende virksomheder, sikrer vi, at indholdet altid vil være relevant og spændende for vore deltagere uanset erfaring.

Ingen geografisk begrænsning 

Vi mødes seks gange i løbet af året, hvoraf de fire er online. Derved sikrer vi os, at virksomheder fra hele landet kan være med. Der er plads til max. 20 deltagere, hvilket sikrer en god dynamik og nærhed i forhold til sparring og opbygning af relationer.

Møderne for den kommende sæson ser ud som følger: 

 • Tirsdag d. 9/2 2021 online kl. 8.30 – 10.30:  Emballage: Jura, materialevalg og sortering. 
 • Tirsdag d. 13/4 2021 fysisk møde i Randers kl. 9.00 – 12.45 (inkl. hurtig, frivillig frokost kl. 12.20 – 12.45): Intern kommunikation og medarbejdere. 
 • Tirsdag d. 1/6 2021 online kl. 8.30 – 10.30: Krav i værdikæden. 
 • Tirsdag d. 24/8 2021 fysisk møde 9.00 – 12.45: (Emner og lokation fastsættes senere) 
 • Tirsdag d. 12/10 2021 online 8.30 – 10.30: (Emner fastsættes senere) 
 • Tirsdag d. 7/12 2021 online 8.30 – 10.30: (Emner fastsættes senere) 

Tilmeld dig her 

Prisen for et år er 6000,- ex. Moms. 

Læs mere om Vidensklubben og tilmeld dig her.

Har du spørgsmål til indhold eller form så kontakt Astrid Carl på tlf. 7179 4593 eller mail: astrid.carl@greenmoves.dk Ændringer i Green Moves

Designtænkning Posted on 12/11/2021 09:11

Nyhedsbrev oktober 2020

Ændringer i Green Moves

Green Moves kan præsentere en ny mand på holdet, som allerede har haft sin første dag.

Anton Smed Sandager er vores nye studentermedhjælper og han får ansvaret for kommunikation og markedsføring. Fremover kommer han til at styre pennen på vores nyhedsbrev, hjemmeside og LinkedIn.

Anton studerer til daglig på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i spansk på Aarhus Universitet – men bare rolig, Green Moves fortsætter på dansk.

Før han begyndte på bacheloruddannelsen, blev Anton uddannet indkøber hos Damstahl A/S, hvor han efterfølgende arbejdede i en årrække. Udover at være skarp på skrift, ved han derfor også en ting eller to om rustfrit stål.

Vi glæder os utroligt meget til at have Anton med ombord!

Du kan fange ham på anton.sandager@greenmoves.dk og hvis du er heldig på 7179 2945.Ny affaldssortering fra 2021 – hvad betyder det for din virksomhed?

Designtænkning Posted on 12/11/2021 09:10

Nyhedsbrev oktober 2020

I juni 2020 faldt en landsdækkende aftale om affaldssortering på plads. Med aftalen følger en ny affaldsordning, der gælder for både private og erhvervslivet. Den nye ordning træder i kraft 1. juli 2021, men det er en god idé at forholde sig til de nye regler allerede nu. Det kan tage tid at omstille virksomheden til en mere opdelt sortering, derfor kan du begynde forberedelserne nu med dette overblik.

Uanset om man er hjemme i køkkenet eller står i produktionen på arbejdspladsen, gælder de samme regler. Nemlig at der skal sorteres affald i 10 forskellige fraktioner:

 • Plast
 • Metal
 • Glas
 • Pap
 • Papir
 • Organisk affald
 • Mad- og drikkeemballage
 • Farligt affald
 • Restaffald
 • Tekstil (træder først i kraft i 2022)

Målsætning for aftalen


Aftaleteksten mellem partierne indeholder både en række overordnede mål for affaldssektoren generelt samt mere konkrete mål for de enkelte sektorer i erhvervslivet. Af de generelle mål kan nævnes, at der skal udsorteres 80% dansk plast fra forbrændingen i 2030 – i dag forbrændes op mod 90% af plastaffald. Når det gælder målene for de enkelte sektorer, såsom plastaffald fra byggeriet, er der i aftaleteksten lagt op til yderligere tiltag, hvis målene ikke nås

Fordelene ved mere sortering


Den nye affaldsplan bliver en stor fordel for kørende virksomheder, der har produktion i forskellige kommuner. Indtil nu har kommunerne haft meget forskellige krav til udsortering af fraktioner. Det har gjort det besværligt at sortere korrekt og bortskaffe sit affald løbende.


Den nye affaldsplan ensarter kravene i hele landet, og dermed bliver udsorteringen nem og entydig for virksomheder. Samtidig er der bedre mulighed for at genanvende affaldet, fordi der bliver meget større ensartede fraktioner. Det bliver dermed en ressource, der kan indgå i et cirkulært system, når der er etableret infrastruktur til at håndtere materialerne.Vores mål del 1

Designtænkning Posted on 12/11/2021 08:45

Nyhedsbrev oktober 2020

Vores Mål del 1: Vores Liv

”Gør Verdensmål til Vores Mål” udkom 1. september 2020 og er en rapport, der opsummerer resultaterne fra det danske ”Vores Mål”-projekt. Et projekt, der havde til formål at gøre den danske indsats for at nå FN’s 17 Verdensmål mere effektiv.

Dette er den første af i alt tre artikler om de tre temaer, som projektet er opdelt i.

Her kan du læse en kort opsummering af hvordan målene i Vores Liv bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Ved at klikke på de enkelte mål kan du se et sammendrag af de foreslåede målepunkter for det specifikke mål.

FØLJETON

For at overskueliggøre den indbyrdes afhængighed, er arbejdet med Verdensmålene i Vores Mål opdelt i tre områder: Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

I denne artikel vil vi præsentere hvilke målepunkter, der er foreslået indenfor Vores Liv. I november behandler vi Vores Planet og i december Vores Samfund.

Vores Liv

Disse mål har det til fælles, at de omhandler velfærd, trivsel, tryghed og rettigheder for den enkelte. Denne gruppe af mål skal sikre den sociale bæredygtighed – hvis mennesker ikke har gode forudsætninger for et liv i trivsel, har de heller ikke gode forudsætninger for at bidrage til klimamæssig og økonomisk bæredygtighed. I det følgende præsenterer vi de overordnede indsatsområder, som projektet har identificeret i en dansk kontekst.

Den stærkeste indsats for at opnå Verdensmålene, er den indsats, der indrager alle tre områder. For at opnå en sund planet, skal individet have et trygt og stabilt liv og samfundet skal være velfungerende. Læs med de kommende måneder for at få det samlede overblik over Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

Herunder følger links til 6 af verdensmålene:Next »