Nyhedsbrev april 2020

Få støtte til cirkulære forretningsmodeller og ressourceoptimering

I øjeblikket er der flere forskellige muligheder for at søge om tilskud til at udvikle jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning. CØ SMV kan man søge for sidste gang, så hvis I har et ambitiøst og holistisk projekt i tankerne, så skynd jer at se mere her!

CØ SMV

D. 22. maj er sidste chance for at ansøge om at få en bevilling og komme med på hold 4 af det landsdækkende projekt CØ SMV. Projektet har fokus på effektiv energi- og ressourceudnyttelse og på udvikling af cirkulære forretningsspor for de deltagende virksomheder. Der gives tilskud på op til 100.000 kr. som skal bruges på rådgivning fra en af de tilknyttede konsulenter.

På CØ SMV’s hjemmeside kan du læse mere om tidligere deltagere og om ansøgningsforløbet.

Grøn Cirkulær Omstilling

GCO projektet er et landsdækkende projekt, hvor SMV’er kan få hjælp til at udvikle en cirkulær forretningsmodel i et 1:1 rådgivningsforløb. Projektet giver op til 90.000 kr. i tilskud. Den cirkulære forretningsmodel kan omfatte udvikling af nye produkter og resultere i CO2-besparelser og gøre virksomheden klar til fremtidens marked. 

Der er også mulighed for at få støtte til værdikædesamarbejder eller deltage i kortere sprintforløb.

Ansøgninger modtages løbende og behandles efter den første i hver måned, læs mere om GCO projektet her. 

CLEAN Green Plan

Gennem projektet CLEAN Green Plan kan SMV’er i hele Danmark modtage støtte til energi- og ressourceoptimering. Virksomheder der ønsker at deltage kan booke en gratis energiscreening på projektets hjemmeside. Efter screeningen kan virksomheder med optimeringspotentiale ansøge om tilskud til konkret rådgivning indenfor energi- og ressourceoptimering. 

Hvis du i stedet har et cirkulær økonomisk projekt i tankerne, kan du kontakte Green Moves. Så kan vi hjælpe jer med at komme videre i forløbet. 

Der er løbende ansøgningsfrist til projektet. Du kan læse mere og ansøge CLEAN Green Plan her.

GREEN – Grønt Energieffektivt Nordjylland

I Nordjylland har SMV’er mulighed for at få en energiscreening, som kortlægger potentialet for optimering. Efter screeningen kan de virksomheder som har potentiale for energioptimering søge om 50% i tilskud til ekstern konsulentbistand. Man kan løbende kontakte projektudbyder House of Energy og anmode om en nergiscreening. 

Læs mere om GREEN-projektet og om hvordan I ansøger.