Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Fire gode grunde til at arbejde med ESG

Designtænkning Posted on 01/04/2020 12:03

Nyhedsbrev april 2020

Environment, social og governance, kendt som ESG, vinder frem blandt virksomheder som et værktøj, der kan bruges til arbejdet med ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift. Her er fire gode grunde til, hvorfor det giver mening at arbejde med det.

Det er ikke kun de store virksomheder som kan bruge ESG-begrebet i deres arbejde. Alle virksomheder kan opnå værdi ved at arbejde med de områder som begrebet omfatter. Her er fire gode grunde til at tage fat på environment, social og governance-arbejdet.

1. ESG er det nye CSR

Alt tyder på at CSR er hastigt på vej til at blive erstattet af ESG. For det første er ESG en videreudvikling af CSR. Environment og Social kender vi fra CSR, men det nye er Governance-begrebet, dvs. ledelsesmæssige aspekter. Her ses der på nøgletal som direktørens løn, bestyrelsens kønsdiversitet, etik og korruption. For det andet har virksomhederne også, ifølge finans.dk, et større incitament for at anvende ESG: ”Da CSR kun har repræsenteret en udgift, blev det aldrig taget alvorligt i virksomhederne. Men da ESG repræsenterer salg, talentfastholdelse og forebyggelse af potentielle bøder og lovkrav, er det af strategisk vigtighed”. Med andre ord anses ESG for at være en mere strategisk måde at arbejde med bæredygtighed på.

2. ESG gør bæredygtighed målbart

ESG-nøgletal kan som nævnt ovenover bruges til at måle udviklingen og fremdriften i forhold til virksomheders arbejde med bæredygtighed. Kommercielt kan det være en fordel, fordi virksomhederne kan tilbyde kunderne mere transparens og endda lægge fokus på nogle bestemte indsatsområder. For det andet kan det bidrage til risikoafdækning, og det kan hjælpe virksomhederne med at tage bedre beslutninger.

3. ESG tiltrækker talenter og kunder

Ifølge finans.dk vil et strategisk arbejde med ESG være en måde, hvorpå virksomhederne kan tiltrække talenter og kunder blandt især de yngre generationer. Ifølge en undersøgelse fra 2018 fra Retail Institute Scandinavia, mente 83% af den såkaldte Generation Z, at det var ”vigtigt at produkter og butikker har en bæredygtig profil”. I samme gruppe svarede halvdelen, at de vil betale mere for et produkt, hvis det er produceret etisk korrekt. Der er ingen tvivl om, at omverden kræver gennemsigtighed og ansvar fra virksomhederne, og ESG er et godt bud på hvordan en virksomhed kan tænke bæredygtighed ind i både branding og forretningsmodel.

4. ESG kan anvendes af alle virksomheder

Fordi der er så meget frihed i hvilke nøgletal man præsenterer, og fordi et ESG-regnskab ofte også suppleres med prosa, så kan også de små virksomheder være med. Hvis fokus f.eks. skal være lokalsamfundet, så kan virksomheden skrive om og præsentere tal på, hvordan de hjælper lokalsamfundet.  Det vigtigste er at argumentere for valget af nøgletal, og at fremskaffelsen af disse kan dokumenteres. Det behøver ikke at kræve uendelige ressourcer at afrapportere bæredygtighed, det vigtigste er, at man bliver bevidst om at bidrage til en bæredygtig fremtid, og ikke kun til en sort bundlinje.Hvad er ESG?

Designtænkning Posted on 01/03/2020 15:53

Nyhedsbrev marts 2020

Når man taler bæredygtighedsstrategi og virksomheder er det næsten umuligt ikke at støde på ordet ESG. Der bliver ofte talt om, at ESG er det nye CSR og om ESG og bæredygtige investeringer. Men hvad betyder udtrykket ESG?

ESG (environmental, social og governance) har faktisk eksisteret siden 2005. Først i 2013 og 2014 accelererede anvendelsen af ESG blandt de store børsnoterede virksomheder, og i dag anvendes ESG i stor stil til at kommunikere bæredygtighedsstrategi overfor investorer.

Investorerne har anvendt virksomhedernes ESG-nøgletal til at vurdere, hvor risikable virksomhederne er, og til at få det fulde overblik over omkostningerne forbundet ved at investere i dem. Ifølge finans.dk er ESG ”Det store nye ord i forretningsverdenen i 2019”. De skriver, at ESG startede med blot at være nogle tal, som de store virksomheder skulle rapportere sammen med årsregnskabet. ESG har nu udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomheder kan bruge til at kommunikere et fuldstændigt billede af deres virksomhedsdrift.

ESG er et begreb, som fortæller noget om en virksomheds påvirkninger på miljø og klima, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold. Det er ikke obligatorisk at afgive en ESG-rapport, men i forbindelse med årsregnskabet anvender mange af de store virksomheder ESG-nøgletal i deres kommunikation, og det er op til den enkelte virksomhed, hvilke ESG-indsatsområder de vil fokusere på. Her er nogle eksempler fra hver kategori:

Environment

Environment handler om, hvordan virksomheder belaster miljø og klima. Herunder er fokus blandt andet på energiforbrug, vandforbrug, forurening, CO2-udledning og affald. Desuden kan man også kigge på bevaring af biodiversitet og naturen.

Social

Social handler om både ansatte, kunder og samfundet. Blandt andet kan man se på, hvor stor udskiftning der er i medarbejderstaben, ligestilling og direktionens lønninger. Man kan også se på virksomhedens sundhedspolitik, samarbejdspartnere, måle på kundetilfredsheden, og se på hvor meget virksomheden gør for f.eks. lokalsamfundet.

Governance

Governance handler om hvordan ledelsen arbejder og generelt om gennemsigtighed i toppen. Herunder ser man på forhold såsom ledelsesstil, interessekonflikter i bestyrelsen, aktionærernes rettigheder og intern kontrol. Man ser også på gennemskueligheden af årsregnskabet, etik og anti-korruption.

Det er som sagt op til den enkelte virksomhed, hvilke nøgletal de vil afrapportere. Flere analyseinstitutter er begyndt at arbejde på en ramme for, hvilke tal der er nyttige at have med, set fra det perspektiv, at en investor skal kunne supplere dem med de finansielle data, de normalt bruger. Finansforeningen CFA Society Denmark, Nasdaq Copenhagen og revisorernes brancheorganisation FSR er gået sammen om en guide til 15 standardiserede ESG-hoved- og nøgletal. Læs guiden her.

Vi ser en stigende tendens i at flere virksomheder begynder at anvende ESG i deres kommunikation. Det er ikke sikkert, det giver mening for alle virksomheder at præsentere lige de 15 tal ovenover. Det kommer meget an på branchen og også på modtager (som ikke altid er investor). Dette kommer vi ind på i næste måneds nyhedsbrev.