Nyhedsbrev oktober 2020

I juni 2020 faldt en landsdækkende aftale om affaldssortering på plads. Med aftalen følger en ny affaldsordning, der gælder for både private og erhvervslivet. Den nye ordning træder i kraft 1. juli 2021, men det er en god idé at forholde sig til de nye regler allerede nu. Det kan tage tid at omstille virksomheden til en mere opdelt sortering, derfor kan du begynde forberedelserne nu med dette overblik.

Uanset om man er hjemme i køkkenet eller står i produktionen på arbejdspladsen, gælder de samme regler. Nemlig at der skal sorteres affald i 10 forskellige fraktioner:

  • Plast
  • Metal
  • Glas
  • Pap
  • Papir
  • Organisk affald
  • Mad- og drikkeemballage
  • Farligt affald
  • Restaffald
  • Tekstil (træder først i kraft i 2022)

Målsætning for aftalen


Aftaleteksten mellem partierne indeholder både en række overordnede mål for affaldssektoren generelt samt mere konkrete mål for de enkelte sektorer i erhvervslivet. Af de generelle mål kan nævnes, at der skal udsorteres 80% dansk plast fra forbrændingen i 2030 – i dag forbrændes op mod 90% af plastaffald. Når det gælder målene for de enkelte sektorer, såsom plastaffald fra byggeriet, er der i aftaleteksten lagt op til yderligere tiltag, hvis målene ikke nås

Fordelene ved mere sortering


Den nye affaldsplan bliver en stor fordel for kørende virksomheder, der har produktion i forskellige kommuner. Indtil nu har kommunerne haft meget forskellige krav til udsortering af fraktioner. Det har gjort det besværligt at sortere korrekt og bortskaffe sit affald løbende.


Den nye affaldsplan ensarter kravene i hele landet, og dermed bliver udsorteringen nem og entydig for virksomheder. Samtidig er der bedre mulighed for at genanvende affaldet, fordi der bliver meget større ensartede fraktioner. Det bliver dermed en ressource, der kan indgå i et cirkulært system, når der er etableret infrastruktur til at håndtere materialerne.