Nyhedsbrev oktober 2020

Vores Mål del 1: Vores Liv

”Gør Verdensmål til Vores Mål” udkom 1. september 2020 og er en rapport, der opsummerer resultaterne fra det danske ”Vores Mål”-projekt. Et projekt, der havde til formål at gøre den danske indsats for at nå FN’s 17 Verdensmål mere effektiv.

Dette er den første af i alt tre artikler om de tre temaer, som projektet er opdelt i.

Her kan du læse en kort opsummering af hvordan målene i Vores Liv bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Ved at klikke på de enkelte mål kan du se et sammendrag af de foreslåede målepunkter for det specifikke mål.

FØLJETON

For at overskueliggøre den indbyrdes afhængighed, er arbejdet med Verdensmålene i Vores Mål opdelt i tre områder: Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

I denne artikel vil vi præsentere hvilke målepunkter, der er foreslået indenfor Vores Liv. I november behandler vi Vores Planet og i december Vores Samfund.

Vores Liv

Disse mål har det til fælles, at de omhandler velfærd, trivsel, tryghed og rettigheder for den enkelte. Denne gruppe af mål skal sikre den sociale bæredygtighed – hvis mennesker ikke har gode forudsætninger for et liv i trivsel, har de heller ikke gode forudsætninger for at bidrage til klimamæssig og økonomisk bæredygtighed. I det følgende præsenterer vi de overordnede indsatsområder, som projektet har identificeret i en dansk kontekst.

Den stærkeste indsats for at opnå Verdensmålene, er den indsats, der indrager alle tre områder. For at opnå en sund planet, skal individet have et trygt og stabilt liv og samfundet skal være velfungerende. Læs med de kommende måneder for at få det samlede overblik over Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

Herunder følger links til 6 af verdensmålene: