Nyhedsbrev februar 2021

Offentlige grønne indkøb for en grøn fremtid

På det femte i en serie af seks webinarer satte Dansk Industri og KL for nylig fokus på offentlige grønne indkøb, der både gav et billede af den nutidige situation samt information om de fremtidige strategier inden for offentligt indkøb. Det er noget, som kommer til at påvirke leverandører og underleverandører af varer og ydelser til det offentlige.

Og hvordan kan det ramme jeres virksomhed som leverandør til det offentlige? De nye mere grønne indkøbsstrategier vil selvfølgeligt påvirke nogle leverandører hårdere end andre. Specielt for virksomheder i de emissionstunge sektorer vil det være nødvendigt at starte sin omstilling allerede nu for at bevare en leverandørrelevans i forhold til salg til det offentlige på længere sigt, hvor det også spås, at der vil blive stillet større krav til CO2-dokumentation.

Hvad betyder dette helt konkret?

Ifølge Økonomistyrelsen, som driver den danske stats indkøbsprogram, udgjorde det offentlige indkøbs klimaaftryk i 2019 ca. 12 mio. ton CO2-ækv., hvoraf 1/3 blev udledt i Danmark. Det er statens ambition, at man ved hjælp af nye implementeringer, udvikling og bedre viden og uddannelse af medarbejdere i den offentlige indkøbssektor, vil forsøge at nedbringe dette klimaaftryk. Dvs. at danske leverandører altså står med et stort medansvar og en stor mulighed i et ændret marked.

På den korte bane optimeres indkøbene ved hjælp af obligatorisk brug af Miljøstyrelsens værktøjer til TCO-beregning (Total Cost of Ownership). Derudover er der fremlagt krav om, at staten skal overgå til LED-lys, samtidig med at der indføres klimakompensation på alle statslige flyrejser, som går til en ny klimaskovfond og til sidst opfordres der til klimavenlig og mere vegetarisk kost i statslige kantiner, som på sigt skal opnå økologiens sølvmærke (60-90 % økologiske varer).

På lang sigt er statens plan, at statens indkøb af landbrugsvarer så vidt muligt i 2023 og senest i 2025 skal være afskovningsfrie, dette inkluderer bl.a. soya- og palmeolier. Derudover skal offentlige køretøjer være emissionsfri i 2030, hvor alle offentlige indkøb også skal være miljøcertificerede.

Alle disse tiltag vil blive implementeret via styrket kompetenceudvikling af de offentlige indkøbere samt et styrket sekretariat for grønne indkøb.

En fortsat relevans kræver omstilling som leverandør.

Beregninger viser, at sektorer som brændstof og køretøjer samt energi- og forsyningssektoren efterlader størst emission pr. indkøbskrone med 150-200 gram CO2-ækv. pr. kr. Til sammenligning ligger fødevarer og byggeri og anlæg mellem 80-100 gram pr. kr.

Hvis du og din virksomhed arbejder inden for nogle af de nævnte brancher, betyder det altså, at I allerede nu bør gå i gang med at forberede jer på at blive en del af den grønne omstilling, hvis I fortsat skal have relevans som leverandør eller underleverandør til det offentlige. Kravene til både klimaberegninger, dokumentation og certificeringer bliver alle mere og mere synlige og relevante og præcis derfor, er vi alle nødt til at tænke i grønnere baner.

Dermed sikrer du, at din virksomhed fortsat har relevans langt ud i fremtiden for dine kunder, både offentlige som private.

Hvis du ønsker at se hele webinaret om den nye offentlige bæredygtige indkøbsstrategi, kan du tilgå det her.