Nyhedsbrev april 2021

Viden om bæredygtighed kræves af dig i bestyrelsen

Der stilles i disse tider nye krav til viden omkring bæredygtighed i virksomhedernes direktioner og bestyrelser. Den bæredygtige omstilling er allerede igang i nogle virksomheder, mens andre stadig overvejer hvor de skal starte. Uanset dit vidensniveau som bestyrelsesmedlem, er der altid nye erfaringer at gøre sig inden for bæredygtighed. Virksomhederne skal ikke længere bare skabe profit. De skal på en endnu mere markant måde end før tænke på deres ansvar over for samtlige interessenter og deres bidrag til den omverden, de befinder sig i.

Bæredygtighed rykker ind i bestyrelseslokalerne

For fremsynede virksomheder vil dette betyde, at man i  bestyrelserne tænker i værdiskabelse, som en forretningsplan, der er funderet i bæredygtighed, medfører. Det er bestyrelsen, som sætter den strategiske retning, og derfor bør det enkelte bestyrelsesmedlem besidde knowhow og kompetencer inden for bæredygtighed, for at kunne gennemskue konsekvenserne af de valg, der tages og derigennem lede virksomheden mod en sikker og bæredygtig fremtid.

Indtil videre har ESG (Environmental, Social and Governance) og bæredygtighed udviklet sig fra at været noget, som virksomheder har arbejdet med ved siden af deres kerneforretning, til at være en strategisk nøgle til forretningsmæssig succes. I stedet for at have en CSR-strategi, skal den bæredygtige strategi indarbejdes i virksomhedernes DNA og forretningsmodeller.

Bæredygtig opkvalificering er vejen frem

Ifølge professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance, CBS, er det ikke utænkeligt, at bestyrelserne i fremtiden får et større juridisk ansvar for selskabernes bæredygtighed (kilde: Boardmeter). Dermed bør det enkelte bestyrelsesmedlem have kendskab til FN’s 17 verdensmål og kunne tage kvalificeret stilling til spørgsmål om CO2-udledning, vandforbrug, miljø, menneskerettigheder, biodiversitet og mange andre bæredygtighedsemner. Det kan også forventes, at folk med kompetencer inden for naturvidenskab vil blive mere attraktive for bestyrelserne i fremtiden. Generelt forventes en tendens til at bæredygtighed bliver et obligatorisk kriterium for valg af bestyrelsesmedlemmer.

Øgede EU-direktiver bidrager til, at virksomheder skal kunne dokumentere deres bæredygtighed. Derfor ser man at over halvdelen af de største danske virksomheder har eller er på vej til at implementere bæredygtighedsmål i ledernes løn- og bonuspakker. Det spås dog, at bæredygtig drift i fremtiden vil blive så normalt i virksomhederne, at det ikke skal skrives ind i lønpakkerne.

Det er blevet en nødvendighed, hvor det i fremtiden kan blive decideret skadeligt for omdømmet, hvis man ikke agerer bæredygtigt nok. Derfor kan strategisk arbejde med bæredygtighed i bestyrelsen går hen at skabe langsigtet stabilitet og konkurrencemæssige fordel på længere i både indland og især udland.

Nye kurser for bestyrelsesmedlemmer

”Green Moves har gennem flere år holdt oplæg og workshops for bestyrelser, og vi har konstateret, at der er et udækket behov. Mange bestyrelser ved ikke hvordan de skal gribe det an, når de skal tilrettelægge en bæredygtige strategi. Det har vi nu taget konsekvensen af, og lanceret to nye kurser for bestyrelsesmedlemmer”, udtaler Astrid Carl, direktør i Green Moves.

Det ene kursus er Basiskursus i bæredygtighed for bestyrelsesmedlemmer, og giver dig det, som du som minimum skal vide om bæredygtighed som bestyrelsesmedlem. Det andet hedder 360o kursus i bæredygtighed for bestyrelsesmedlemmer og klæder dig på hele vejen rundt til at kunne agere strategisk i virksomheden.

Du kan læse mere og tilmelde dig ved at klikke her.