Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Bæredygtighedsstrategier fører jer mod nye markeder

Det store perspektiv Posted on 26/11/2021 11:48

Nyhedsbrev juni 2021

Bæredygtighedsstrategier fører jer mod nye markeder

Som bestyrelsesmedlem eller toplede skal man kunne forudse markedet og de nye trends for at kunne sætte strategien for fremtiden. Det er sikkert, at brancher og markeder kommer til at ændre sig og får et øget fokus på bæredygtighed som en del af forretningsplaenen. Det gælder om at kunne afkode markedsudviklingen på en 10 – 15 års sigt: hvilke brancher, som går ned og hvilke, som stiger, og hvad det betyder for jeres virksomhed?

Der er masser af nye forretningsmuligheder som følge af den grønne omstilling – og omvendt skal den grønne omstilling ses som en direkte trussel til de virksomheder, der ikke omstiller sig i tide.

Ud fra rapporten ”Better Business, Better World” fra The Business Comission, har Udenrigsministeriet udarbejdet deres egen rapport, som indikerer, at der er et forretningspotentiale for danske virksomheder på 400 milliarder kr. frem til 2030. Dermed er der t stort potentiale for danske virksomheder i eksempelvis at arbejde med FNs 17 verdensmål.

Omstil jer eller dø

Den anerkendte hollandske forretningskvinde og forfatter, Marga Hoek, nævner i sin bog ”The trillion dollar shift” (2018) at markederne for bæredygtighed går en lys fremtid i møde, hvorimod ikke-bæredygtige markeder vil blive mindre. I stedet for at se med begejstring på virksomheder, der arbejder på en platform af bæredygtighed, bliver en grøn forretningsmodel en naturlig forventning. Der vil i stedet blive set med kritiske øjne på virksomheder, som ikke opererer bæredygtigt. Dette bakkes op af Dansk Erhverv og Dansk Industri.

”Vi er ved at nå dertil, hvor man ikke længere kan klappe sig på skulderen over at være bæredygtig. Nu skal man til at forsvare, hvorfor man ikke er det”, mener Astrid Carl, direktør i Green Moves ApS.

Toget kører allerede, så det er dermed af højeste nødvendighed, at de danske bestyrelser springer på og starter deres grønne strategiudvikling. Gør I ikke det, risikerer I at blive truet på jeres eksistensberettigelse. Det handler om at kigge ind i fremtiden, åbne det forretningsmæssige fokus og begynde omstillingen af sin forretning i tide, hvis man vil sikre virksomhedens fremtidige eksistens.

Et eksempel ses på Danish Crowns fremtidssyn med deres lancering af en fars, der er halvt plantefars og halvt kødfars. Med navnet ”Grønt & Okse” fremhæver de det, som flere forbrugere søger – et grønnere alternativ. Det taler netop ind i tidsånden, hvor der sættes fokus på bæredygtigheden og hvor de grønne alternativer i højere grad fremhæves, som det første i forhold til de traditionelle og mindre bæredygtige løsninger.

Bæredygtighed er en nødvendighed

Jeres virksomhed og danske virksomhedsledere og bestyrelser står altså i disse år over for en skillevej, hvor kompetencer og viden inden for bæredygtighed bliver et must. Der skal tænkes i nye løsninger i hele værdikæden for at kunne omstille sig til den fremtid vi går ind i. Her vil der være et bredere fokus på din virksomhed som en bæredygtig helhed. Det er kort sagt kommet dertil, at hvis man vil overleve og vækste i fremtiden, så kræver det, at man ikke kun tænker, men også handler i et perspektiv af bæredygtighed, FNs 17 verdensmål, cirkulær økonomi, bæredygtig governance og bliver en del af den grønne omstilling. Det er ikke længere ekstraordinært at være bæredygtigt Det er nødvendigt.

Du kan finde mere om Udenrigsministeriets rapport her.Forlængelse af levetid er en cirkulær succes hos Jesma Vejeteknik A/S

Cirkulær økonomi for begyndere, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 26/11/2021 11:38

Nyhedsbrev april 2021

Forlængelse af levetid er en cirkulær succes hos Jesma Vejeteknik A/S

En cirkulær forretningsmodel kan fungere på forskellige måder, men principperne er de samme, uanset hvor i værdikæden din virksomhed befinder sig. Dette er eksempelvis illustreret af The Ellen McArthur Foundation og deres ”Sommerfuglemodel”, som demonstrerer hvordan man ændrer fra en lineær til en cirkulær værdikæde.

Du kan læse mere om sommerfuglemodellen her

I denne artikel er der fokus på Jesma Vejeteknik A/S, som arbejder efter den inderste cirkel i Sommerfuglemodellen, som også er den mest bæredygtige måde at undgå spild og afbrænding af ressourcer på. Det gør I nemlig ved hjælp af vedligeholdelse og levetidsforlængelse af produkter.

Service og vedligeholdelse sikrer forlænget levetid

Hos Jesma Vejeteknik A/S, som sælger vejesystemer, gør man sit til, at vejesystemerne forbliver så gode som nye, så kunderne kan køre med de samme maskiner i produktionen i så lang tid som muligt. Efter salget af et vejesystem tilbyder Jesma Vejeteknik A/S nemlig forskellige serviceaftaler, som kunderne kan abonnere på. Dette har vist sig som en brugbar løsning for mange af virksomhedens danske kunder.

I de bedste serviceaftaler sørger Jesma Vejeteknik A/S for kalibrering og udskiftning af kritiske reservedele og sliddele, mens de samtidig etablerer et reservedelslager af disse dele hos kunden. Derudover uddanner Jesma kundens operatørpersonale, så de selv kan sørge for basiskalibreringer og udskiftning af de kritiske dele. Dermed behøver kunden heller ikke altid ringe efter hjælp. Jesma Vejeteknik A/S står dog altid til rådighed til at sparre med kunden for derved at sikre en 100% korrekt vedligeholdelse af deres maskiner. Ikke alle kunder vælger at abonnere på en serviceaftale, men her er det altid muligt at lave en forespørgsel på reparation, hvis kunderne har et opstået behov.

Vedligeholdelse af materiellet via serviceaftaler gavner både Jesma Vejeteknik A/S og deres kunder, ifølge Working Board member hos Jesma Vejeteknink A/S, Benny Simonsen:

”Jesmas serviceforretning henvender sig til mindre og store handels- og industrivirksomheder der har et ønske om øget indtjening ved nøjagtig vejning.  Jesmas service sikrer at vore kunder vejer og måler nøjagtig, således at de undgår spild, sikrer kvaliteten og driftstabiliteten samt overholdelse af gældende lovgivning”.

Ifølge Jesma Vejeteknik A/S vil man gerne bliver endnu mere cirkulære, og er derfor i gang med at kigge endnu mere ind i Design for Disassembly af deres produkter.

Jesma Vejeteknik A/S er et godt eksempel på den værdiskabelse, der ligger i at tænke cirkulært i forhold til at sikre sig så lidt udskiftning af sine aktiver som overhovedet muligt. Det er, som Sommerfuglemodellen understreger, den mest bæredygtige måde at arbejde cirkulært på, da ressourceforbruget formindskes til enkle udskiftninger og reparationer på forbrugerens adresse. I kan dermed opnå en mere bæredygtig forretning samt besparelser ved at kigge jeres produktion eller jeres leverandører i sømmene.

Design for disassembly er nøglen for jer

Når I arbejder efter dette cirkulære princip betyder det, at produkterne, som I producerer eller indkøber designes til at holde i så lang tid som overhovedet muligt – og gerne mere end det. Princippet om Design for Disassembly bruges her til at udvikle produkter, som er designet til nemt at kunne skilles ad for at kunne vedligeholdes så nemt som muligt. Designet skal forenkles, så udskiftning af komponenter bliver nemmere.

Derved dikrer I, at de samme produkter og maskiner kører videre i så lang tid som muligt, i stedet for at I skal investere i større udskiftninger. Produktet forbliver ydermere i brugerens varetægt og bidrager derved til lavest muligt ressourceforbrug i forhold til at skulle returnere eller skrotte produktet. Dette kræver at produktet eller maskinen repareres ude hos forbrugeren, og dette kan man gøre enten igennem uddannelse af personalet eller igennem serviceaftaler med leverandøren.

Jesma Vejeteknik A/S er en del af det cirkulært økonomiske projekt C-Voucher, hvor Green Moves ApS er konsulent.Viden om bæredygtighed kræves af dig i bestyrelsen

Cirkulær økonomi for begyndere, Det store perspektiv Posted on 26/11/2021 11:36

Nyhedsbrev april 2021

Viden om bæredygtighed kræves af dig i bestyrelsen

Der stilles i disse tider nye krav til viden omkring bæredygtighed i virksomhedernes direktioner og bestyrelser. Den bæredygtige omstilling er allerede igang i nogle virksomheder, mens andre stadig overvejer hvor de skal starte. Uanset dit vidensniveau som bestyrelsesmedlem, er der altid nye erfaringer at gøre sig inden for bæredygtighed. Virksomhederne skal ikke længere bare skabe profit. De skal på en endnu mere markant måde end før tænke på deres ansvar over for samtlige interessenter og deres bidrag til den omverden, de befinder sig i.

Bæredygtighed rykker ind i bestyrelseslokalerne

For fremsynede virksomheder vil dette betyde, at man i  bestyrelserne tænker i værdiskabelse, som en forretningsplan, der er funderet i bæredygtighed, medfører. Det er bestyrelsen, som sætter den strategiske retning, og derfor bør det enkelte bestyrelsesmedlem besidde knowhow og kompetencer inden for bæredygtighed, for at kunne gennemskue konsekvenserne af de valg, der tages og derigennem lede virksomheden mod en sikker og bæredygtig fremtid.

Indtil videre har ESG (Environmental, Social and Governance) og bæredygtighed udviklet sig fra at været noget, som virksomheder har arbejdet med ved siden af deres kerneforretning, til at være en strategisk nøgle til forretningsmæssig succes. I stedet for at have en CSR-strategi, skal den bæredygtige strategi indarbejdes i virksomhedernes DNA og forretningsmodeller.

Bæredygtig opkvalificering er vejen frem

Ifølge professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance, CBS, er det ikke utænkeligt, at bestyrelserne i fremtiden får et større juridisk ansvar for selskabernes bæredygtighed (kilde: Boardmeter). Dermed bør det enkelte bestyrelsesmedlem have kendskab til FN’s 17 verdensmål og kunne tage kvalificeret stilling til spørgsmål om CO2-udledning, vandforbrug, miljø, menneskerettigheder, biodiversitet og mange andre bæredygtighedsemner. Det kan også forventes, at folk med kompetencer inden for naturvidenskab vil blive mere attraktive for bestyrelserne i fremtiden. Generelt forventes en tendens til at bæredygtighed bliver et obligatorisk kriterium for valg af bestyrelsesmedlemmer.

Øgede EU-direktiver bidrager til, at virksomheder skal kunne dokumentere deres bæredygtighed. Derfor ser man at over halvdelen af de største danske virksomheder har eller er på vej til at implementere bæredygtighedsmål i ledernes løn- og bonuspakker. Det spås dog, at bæredygtig drift i fremtiden vil blive så normalt i virksomhederne, at det ikke skal skrives ind i lønpakkerne.

Det er blevet en nødvendighed, hvor det i fremtiden kan blive decideret skadeligt for omdømmet, hvis man ikke agerer bæredygtigt nok. Derfor kan strategisk arbejde med bæredygtighed i bestyrelsen går hen at skabe langsigtet stabilitet og konkurrencemæssige fordel på længere i både indland og især udland.

Nye kurser for bestyrelsesmedlemmer

”Green Moves har gennem flere år holdt oplæg og workshops for bestyrelser, og vi har konstateret, at der er et udækket behov. Mange bestyrelser ved ikke hvordan de skal gribe det an, når de skal tilrettelægge en bæredygtige strategi. Det har vi nu taget konsekvensen af, og lanceret to nye kurser for bestyrelsesmedlemmer”, udtaler Astrid Carl, direktør i Green Moves.

Det ene kursus er Basiskursus i bæredygtighed for bestyrelsesmedlemmer, og giver dig det, som du som minimum skal vide om bæredygtighed som bestyrelsesmedlem. Det andet hedder 360o kursus i bæredygtighed for bestyrelsesmedlemmer og klæder dig på hele vejen rundt til at kunne agere strategisk i virksomheden.

Du kan læse mere og tilmelde dig ved at klikke her.50 fødevarer der redder fremtiden

Bæredygtighed, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 25/11/2021 17:12

Nyhedsbrev december 2020

50 fødevarer der redder fremtiden

Det er ingen hemmelighed, at klodens økosystemer og miljøet er under et konstant stigende pres fra den stigende befolkningstilvækst og måden vi lever på. Kun 12 plantearter og fem dyrearter udgør i dag omkring 75 % af klodens samlede fødevareforsyninger. Heraf udgør næsten 2/3 af de 12 plantearterkun af tre forskellige fødevarer: ris, majs og hvede. Det samlede landbrug står for ca. en fjerdedel af verdens drivhusgasser, hvoraf ca. 60% af dette er husdyrbrug. Alt dette viser, at vi lever inden for en meget snæver kostramme, som faktisk udelukker en del værdifulde næringskilder, heriblandt vitaminer og mineraler.

Du kan finde rapporten om de 50 fødevarer her.

Derfor skal der tænkes i alternative, plantebaserede fødevarer, mener Knorr, der i samarbejde med WWF (Verdensnaturfonden) søger at komme disse udfordringer til livs. De vil ændre menneskers fødevarevaner i hele verden gennem en mere varieret kost og har i samarbejdet udvalgt 50 fødevarer, som vil være gode for den fremtidige miljøbelastning og menneskehedens sundhed.

Fødevarerne er udvalgt ud fra deres høje næringsværdi og relativt lave miljøpåvirkning. Derudover har faktorer som smag, tilgængelighed omkostninger og udbyttet af dyrkningen spillet ind i vurderingen.

Både kendte og ukendte fødevarer på listen

Listen er universel og dækker over 11 forskellige fødevaregrupper, hvoraf en del af fødevarerne kendes fra den danske natur, landbrug og sågar hav. Listen omfatter bl.a. følgende fødevarer fra den danske fødevarebranche:

 • Tang
 • Bønner
 • Linser
 • Boghvede
 • Quinoa
 • Spelt
 • Vilde ris
 • Rødbedeblade
 • Kål
 • Rødkål
 • Spinat
 • Brøndkarse
 • Hørfrø
 • Hampfrø
 • Sesamfrø
 • Valnødder
 • Persillerod
 • Vinterradisser
 • Bønnespirer

Derudover indeholder listen spændende fødevarer, som endnu ikke for alvor har gjort deres indtog på det danske marked. Nogle få af disse er f.eks.:

 • Kaktus
 • Mungbønner
 • Fonio
 • Teff
 • Græskarblomster
 • Orange tomater
 • Safron Milk Cap svampe
 • Icicle-radise
 • Lilla yams
 • Indonesiske søde kartofler

… og flere interessante fødevarer.

Ifølge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) findes der omkring 20.000 kendte spiselige plantearter, hvoraf omkring 150 til 200 spises af mennesker på verdensplan. Disse 50 bæredygtige fødevarer er bare begyndelsen på at omtænke det globale fødevareforbrug til et mere bæredygtigt af slagsen.

Du finder den fulde liste over de 50 bæredygtige fødevarer for fremtiden ved at klikke her.Vidensklubben tager form – Husk at tilmelde dig

Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 26/03/2021 11:16

Nyhedsbrev marts 2021

Vidensklubben tager form – Husk at tilmelde dig

De Grønne Hjerners Vidensklub er det nye vidensnetværk, for dig der ønsker at få inspiration, sparring og ideer til hvordan du og din virksomhed kan arbejde med bæredygtighed og sikre en grønnere forretningsmodel.

Dette faglige netvæk sætter den grønne omstilling på agendaen og gør dig stærkere, bedre og klogere på hvor du kan sætte ind i din virksomhed i jeres værdikæde på både kunde- og leverandørsiden, samt internt. Vidensklubben lægger vægt på erfaringsudveksling og sparring inden for bæredygtighed, grøn omstilling, energioptimering og cirkulær økonomi. Alt dette sker i et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor deltagere med alle former for erfaringer kan diskutere og sparre om deres egne konkrete udfordringer.

Deltagerlisten tager allerede form

Deltagerlisten vokser i skrivende stund og repræsenterer allerede en god diversitet med virksomheder, som arbejder inden for bl.a. emballage, logistik, beton og mørtel, landskaber, merchandising, spåntagning og stenhuggeri. Vidensklubben har en særlig styrke i at hele værdikæden er repræsenteret, hvor forskellige baggrunde og erfaringer danner rammen om en god sparring og erfaringsudveksling. Med Astrid Carl fra Green Moves som facilitator er virksomhederne selv med til at sætte dagsordenen for hvad, der skal diskuteres. Dette foregår i et tillidsfuldt netværk, som også lægger op til, at man kan snakke erfaringer uden for Vidensklubben. Vidensklubben er forankret i Business Horsens, og er åbne for alle virksomheder.

Vi arbejder på tre plan, som samlet giver stort udbytte

På møderne vil der altid først være et teoretisk oplæg fra en fagperson, som giver et overblik over de vigtigste og mest centrale problematikker inden for dagens udvalgte emne. Derpå vil vi få præsenteret udvalgte medlemmers best practise med konkrete erfaringer om udfordringer, faldgruber og læringer inden for emnet og sidst men ikke mindst vil medlemmerne kan sparre omkring deres egne aktuelle problemstillinger inden for emnet.

Til hvert møde vil der være et hovedtema, hvor vi vil tage udgangspunkt i en konkret virksomhed og dens problemstilling. Temaerne indebærer produkter og emballage, kunder og leverandører, shitstorms og certificeringer samt jura, medarbejdere, motivation og omstilling.

Ingen geografisk begrænsning 

Vi mødes seks gange i løbet af året, hvoraf de fire er online. Derved sikrer vi os, at virksomheder fra hele landet kan være med. Der er plads til max. 20 deltagere, hvilket sikrer en god dynamik og nærhed i forhold til sparring og opbygning af relationer.

Møderne for den kommende sæson ser ud som følger: 

 • Tirsdag d. 13/4 2021 fysisk møde i Horsens kl. 9.00 – 12.45 (inkl. hurtig, frivillig frokost kl. 12.20 – 12.45): Intern kommunikation og medarbejdere 
 • Tirsdag d. 1/6 2021 online kl. 8.30 – 10.30: Krav i værdikæden. 
 • Tirsdag d. 24/8 2021 fysisk møde 9.00 – 12.45: (Emner og lokation fastsættes senere) 
 • Tirsdag d. 12/10 2021 online 8.30 – 10.30: (Emner fastsættes senere) 
 • Tirsdag d. 7/12 2021 online 8.30 – 10.30: (Emner fastsættes senere) 

Tilmeld dig her 

Prisen for et år er 6000,- ex. Moms.

Læs mere om Vidensklubben og tilmeld dig her.

Har du spørgsmål til indhold eller form så kontakt Astrid Carl på tlf. 7179 4593 eller mail: astrid.carl@greenmoves.dk Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Designtænkning, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 26/03/2021 11:13

Nyhedsbrev marts 2021

Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Planlægger I at skulle lave grønne investeringer? Så er der hjælp at hente. Støtteprogrammet GCO (Grøn Cirkulær Økonomi) har nu åbnet op for en ny ansøgningsrunde for implementeringsstøtte. Hvis I som virksomhed har fået udarbejdet en grøn forretningsplan, har I nu mulighed for at søge denne pulje som indbefatter tilskud investering inden for følgende:

 • Indkøb af materiel og udstyr (ekskl. produktion af energi)
 • Rådgivning vedr. køb og ibrugtagning af det indkøbte udstyr
 • Indkøb af licenser, knowhow og patenter

For at kunne søge støtten, skal I kunne fremvise en gennemarbejdet plan for en cirkulær forretningsmodel. Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke besparelser i energi og ressourcer, som den kommende investering vil medføre.

Tilskuddet kan gives til investeringsprojekter på op til 1 mio. kr., hvoraf selve tilskuddet, vil kunne udgøre mellem 15-30 % af den samlede investeringssum.

Der er forskellige ansøgningsrunder i løbet af 2021 og 2022. Ansøgningsfristen for den nuværende pulje er d. 28. april.

I kan søge støtten og læse mere om ansøgning og krav her.Teaser: De Grønne Hjerners Vidensklub

Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 26/02/2021 10:58

Nyhedsbrev februar 2021

Teaser: De Grønne Hjerners Vidensklub

Har du hørt om De Grønne Hjerners Vidensklub? Netværket henvender sig til dig der savner et fagligt netværk, der sætter den grønne omstilling på agendaen. Et netværk, der gør dig stærkere, bedre og klogere på hvor du kan sætte ind i din virksomhed i jeres værdikæde på både kunde- og leverandørsiden, samt internt. Vidensklubben lægger vægt på erfaringsudveksling og sparring inden for bæredygtighed, grøn omstilling, energioptimering og cirkulær økonomi. Alt dette sker i et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor deltagere med alle former for erfaringer kan diskutere og sparre om deres egne konkrete udfordringer.

Meld dig til det gratis infomøde

Lyder dette interessant? Så tilmeld dig det uforpligtende infomøde fredag d. 5. marts 08:30-09:15. Her vil du blive præsenteret for Vidensklubben og de fordele den kan give dig og din virksomhed.

Vi sætter diversiteten i højsædet

Vidensklubben har en særlig styrke i at hele værdikæden er repræsenteret. Virksomheder med forskellige baggrunde og erfaringer danner rammen om en god sparring og erfaringsudveksling. Med Astrid Carl fra Green Moves som facilitator er virksomhederne selv med til at sætte dagsordenen for hvad, der skal diskuteres. Dette foregår i et tillidsfuldt netværk, som også lægger op til, at man kan snakke erfaringer uden for Vidensklubben. Vidensklubben er forankret i Business Horsens, og er åbne for alle virksomheder.

Til hvert møde vil der være et hovedtema, hvor vi vil tage udgangspunkt i en konkret virksomhed og dens problemstilling. Temaerne indebærer produkter og emballage, kunder og leverandører, shitstorms og certificeringer samt jura, medarbejdere, motivation og omstilling.

Vi arbejder på tre plan, som samlet giver stort udbytte

På møderne vil der altid først være et teoretisk oplæg fra en fagperson, som giver et overblik over de vigtigste og mest centrale problematikker inden for dagens udvalgte emne. Derpå vil vi få præsenteret udvalgte medlemmers best practise med konkrete erfaringer om udfordringer, faldgruber og læringer inden for emnet og sidst men ikke mindst vil medlemmerne kan sparre omkring deres egne aktuelle problemstillinger inden for emnet.

Ingen geografisk begrænsning 

Vi mødes seks gange i løbet af året, hvoraf de fire er online. Derved sikrer vi os, at virksomheder fra hele landet kan være med. Der er plads til max. 20 deltagere, hvilket sikrer en god dynamik og nærhed i forhold til sparring og opbygning af relationer.

Møderne for den kommende sæson ser ud som følger: 

 • Tirsdag d. 13/4 2021 fysisk møde i Horsens kl. 9.00 – 12.45 (inkl. hurtig, frivillig frokost kl. 12.20 – 12.45): Intern kommunikation og medarbejdere 
 • Tirsdag d. 1/6 2021 online kl. 8.30 – 10.30: Krav i værdikæden. 
 • Tirsdag d. 24/8 2021 fysisk møde 9.00 – 12.45: (Emner og lokation fastsættes senere) 
 • Tirsdag d. 12/10 2021 online 8.30 – 10.30: (Emner fastsættes senere) 
 • Tirsdag d. 7/12 2021 online 8.30 – 10.30: (Emner fastsættes senere) 

Tilmeld dig her 

Prisen for et år er 6000,- ex. Moms.

Læs mere om Vidensklubben og tilmeld dig her.

Har du spørgsmål til indhold eller form så kontakt Astrid Carl på tlf. 7179 4593 eller mail: astrid.carl@greenmoves.dk 

Download Business Horsens’ folder om Vidensklubben her

Tilmeld dig infomødet her hos Business Horsens, på en grøn knap helt nede til højre 

Tilmeld dig Vidensklubben her hos Business Horsens, på en grøn knap helt nede til højre DI’s Verdensmålsprojekt ”Fra Filantropi til Forretning”

Det store perspektiv, Verdensmålene Posted on 12/09/2020 08:15

Nyhedsbrev september 2020

DI’s Verdensmålsprojekt ”Fra Filantropi til Forretning”

Industriens Fond har finansieret at Dansk Industri gennem to år har kørt et projekt med deltagelse af 21 virksomheder, hvor de har arbejdet med at udvikle forretningen i tråd med FN’s 17 Verdensmål for en Bæredygtig Udvikling.

Første fredag i september var der afslutningskonference i Industriens Hus, og vi deltog pr. streaming.

På konferencen blev der blandt andet præsenteret 5 vigtige læringer fra projektet:

 1. Det er meget vigtigt at have en vision for arbejdet med verdensmålene, så man er klar i sit fokus og får prioriteret sine ressourcer. Vær ambitiøs og lav et ”moon shot”, der er klart kommunikerbart.
 2. Inden man laver et moon shot kan det være nødvendigt at ”få orden i eget penalhus”. Det er nødvendigt at have en baseline for sine øjeblikkelige negative og positive påvirkninger. Lav grundarbejdet først.
 3. Tænk strategi på en ny måde. Det er ikke længere shareholder value eller stakeholder value, der kan løbe med hele fokus i fremtiden. Det nye er ”system value”. Porters Five Forces er stadig et godt værktøj, men det nye er at tænke 5 Forces ind i en samfundssammenhæng. Der skal tænkes både i miljø, samfund og økonomi.
 4. Ledelsen kan have bekymringer såsom ”Giver det mere salg”? og ”Det har vi ikke råd til”. Det er nødvendigt at topledelsen er engageret og bakker op.
 5. Fokuser! Lad være med at søge efter at ”få pladen fuld” – hav højst 3 Verdensmål og herunder 5 delmål.

Tandhjulsmodel

Der er i projektets forløb udviklet en ikke-lineær model for implementering af arbejdet med Verdensmålene. Modellen præsenteres som et sæt tandhjul, der alle griber ind i hinanden. Netop fordi tingene hænger sammen, og man sommertider skal tage ét skridt tilbage for at tage to fremad. Det centrale tandhjul hedder ”Innovation og Partnerskaber”, og de omgivende tandhjul hedder ”Aftryk”, ”Fokuser”, ”Vision”, ”Engager”, ”Test og skaler”, og slutteligt ”Forankre”.

Modellen omfavner de 5 ovennævnte læringer, og sikrer at man får afdækket sit aktuelle aftryk, får udvalgt relevante Verdensmål, laver sin vision, engagerer hele organisationen, lærer af sine aktiviteter, og sørger for at understøtte implementeringen. 

Hvis I vil vinde på bæredygtighed er det en forudsætning at

 • I er parate til at ændre jeres forretningsmodel
 • Jeres kerneforretning skal være forankret i bæredygtighed
 • I skal forstå hvordan jeres kunder arbejder med bæredygtighed
 • I skal samarbejde aktivt med mennesker og grupper uden for egen organisation
 • I skal kunne måle udvikling og fremskridt i bæredygtighed

Psykologien bag

Simon Elsborg Nygaard, ph.d. i bæredygtighedspsykologi, holdt et meget spændende foredrag om de helt basale psykologiske mekanismer, der er i spil, når mennesker træffer beslutninger.

Disse mekanismer præsenteres i form af 3 forskellige målrammer:

 • En hedonistisk målramme – det vil sige overvejelser om lyst, følelser og ”opleves det godt”?
 • En gevinst-målramme – det vil sige overvejelser relateret til ressourcer, ”hvad kan man vinde”?
 • En normativ målramme – det vil sige overvejelser om at gøre det rigtige, det man bør

Vi har alle en primær målramme, men de andre er også i spil. Derfor bør alle vi, der arbejder med bæredygtighed, udfolde værdier inden for alle tre målrammer. Vi kan eventuelt vælge at fokusere på en enkelt af dem, men skal sikre at vores budskab inden for denne målramme ikke skader værdier i de øvrige to målrammer.

DI har som afslutning på projektet lavet en SDG-portal, som er en guldgrube af informationer. Besøg den her.Next »