Nedbrydningsvirksomheden HL Rent har en ambition om at give gamle bygninger nyt liv, ved at øge mængden af nedbrydningsmaterialer der sendes til genbrug og genanvendelse. De har fået udviklet en ny, grøn forretningsplan og har dermed fået nye afsætningsmuligheder til de mange tons materialer som hvert år køres afsted fra nedbrudte huse. Fremover kan mursten, plast, EPS, træ, pap, porcelæn og sanitet blive genbrugt og genanvendt. Dermed sparer HL Rent mange ton CO2 ækvivalenter, samtidig med at de opnår økonomisk gevinst, idet de sparer penge på bortskaffelse af affald og i nogle tilfælde tjener på at afsætte det til genanvendelse.

Den grønne forretningsplan blev udviklet af Green Moves, som en del af NBE SMV projektet, hvor SMV’er i Nordjylland har fået tilskud til deres grønne omstilling. Konsulent Jan Vestergaard Jørgensen, Green Moves, ser et stort potentiale for cirkulær økonomi i byggebranchen generelt: “Som det ser ud i dag står byggebranchen for ca. en tredjedel af al affald i Danmark, hvilket svarer til godt 4 millioner ton affald om året. Meget af affaldet kommer fra nedrivning og der er derfor et stort potentiale for at spare ressourcer og CO2 ved at genbruge så meget som muligt af dette.”

Ifølge Jan Vestergaard Jørgensen er der en positiv udvikling igang, i forhold til at komme af med nedbrydningsmaterialerne:

“Mulighederne for afsætning af genbrugsmaterialer stiger og jeg ser flere og flere virksomheder der baserer sig på genbrug og upcycling af brugte materialer. Jeg tror derfor på at selektiv nedbrydning vil vinde mere og mere frem og at flere vil opdage at det er godt for både miljø og bundlinje at genbruge frem for at sende materialerne til nedknusning eller forbrænding.

I fremtiden kan vi hjælpe os selv ved at gøre genbrug af byggematerialer meget nemmere end det er nu. Ved nybyggeri skal vi tænke meget mere over hvordan vi sikrer at materialerne kan skilles ad og bruges igen, således nye bygninger bliver materialebanker frem for at give affaldsudfordringer og ressourcespild. I en tid med stigende ressourceknaphed er det både en nødvendighed, men også god business at holde værdien i materialerne så længe som muligt.”

Hos HL Rent er klar til at gå forrest og øge deres genanvendelsesprocent, når de fremover prioriterer cirkulære nedrivninger.