En ny rapport fra Miljøstyrelsen og DM&E (Danske Maskinstationer og Entreprenører) samler erfaringer om  cirkulære nedrivninger, hvor genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer øges. Rapporten konkluderer at der kan opnås CO2 besparelser gennem cirkulære nedrivninger, mens især mulighederne for afsætning af materialerne fortsat er en udfordring i branchen.

DM&E har gennem et længere projekt gennemført en række demonstrationsprojekter, med det formål at indhente viden og erfaringer om cirkulær økonomi i nedrivningsbranchen. I projekterne blev traditionelle nedrivninger sammenlignet med cirkulære nedrivninger. Den afsluttende rapport peger på en række fordele ved cirkulær nedrivning, men slår samtidig fast at der er udfordringer på området.

Ved cirkulær nedrivning af en bygning tages materialerne nænsomt ned, ofte renses de og sorteres derefter i flere fraktioner. Fraktionerne af brugte materialer kan derefter afsættes til genbrug og genanvendelse. Nedrivningsarbejdet er ofte mere tidskrævende end en traditionel nedrivning. Til gengæld kan der opnås en øget indtjening når materialerne sælges til genanvendelse, samtidig med at der er en CO2 besparelse, i forhold til hvis materialerne blev afsat til forbrænding. I ét demonstrationsprojekt lykkedes det at øge genbrugsprocenten fra 0 til 54%, da mursten fra én bygning blev renset og afsat direkte til brug i et nyt byggeri.

Rapporten fra DM&E slår fast at der er et stort engagement blandt virksomheder i nedrivningsbranchen for at øge genanvendelsen af materialer og indføre mere cirkulære forretningsmodeller. Udfordringen for virksomhederne ligger især i manglende viden om emnet og manglende ressourcer, internt i virksomhederne, til at udtænke og implementere nye, cirkulære forretningsmodeller. Generelt er det en udfordring at finde afsætningsmuligheder for de brugte materialer. Nogle virksomheder, for eksempel Gamle Mursten, aftager materialerne, renser dem og videresælger til nyt byggeri. Dermed opnås endnu en CO2 besparelse i nybyggeriet, når der bruges genanvendte materialer, fremfor nye.

Der er behov for bedre afsætningsmuligheder hvis potentialet for cirkulær økonomi i nedrivningsbranchen skal omsættes til praksis. Der findes i dag ikke en fælles platform for afsætning af brugte materialer til genbrug, ligesom der ikke er et organiseret marked for at sælge dem, for eksempel blandt etablerede byggemarkeder. I stedet er det op til de enkelte virksomheder at finde afsætningsmuligheder og indgå samarbejder. Hvis nedrivningsvirksomheder får hjælp til at udvikle nye, cirkulære forretningsplaner og hjælp til at identificere afsætningsmuligheder er der gode muligheder for at nedbringe affaldsmængden og CO2 belastningen fra en branche der har et stort aftryk på begge områder.

Hos Green Moves har vi arbejdet sammen med kunder om at afsætte brugte byggematerialer, så de fremover kan bruges på ny. Læs om vores erfaringer med cirkulær økonomi i byggebranchen, i denne måneds nyhedsbrev.

Rapporten fra Miljøstyrelsen og DM&E kan læses her.