Nyhedsbrev december 2020

”Gør Verdensmål til Vores Mål” udkom 1. september 2020 og er en rapport, der opsummerer resultaterne fra det danske ”Vores Mål”-projekt. Et projekt, der havde til formål at gøre den danske indsats for at nå FN’s 17 Verdensmål mere effektiv.

Dette er den første af i alt tre artikler om de tre temaer, som projektet er opdelt i.

Her kan du læse en kort opsummering af hvordan målene i Vores Samfund bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Ved at klikke på de enkelte mål kan du se et sammendrag af de foreslåede målepunkter for det specifikke mål.

FØLJETON

For at overskueliggøre den indbyrdes afhængighed, er arbejdet med Verdensmålene i Vores Mål opdelt i tre områder: Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

I denne artikel vil vi præsentere hvilke målepunkter, der er foreslået indenfor Vores Samfund. I oktober behandlede vi Vores Liv og i november Vores Planet.

Vores Samfund

Den afsluttende artikel i denne føljeton dækker de mål, der har fået fællesbetegnelsen Vores Samfund. Målene dækker over hvordan vores samfundsstruktur kan ændres i en retning, hvor bæredygtighed og vækst kan gå hånd i hånd. Mange succeskriterier i vores samfund er baseret på vækst. Vækst i BNP, virksomheders omsætning, bystørrelser, løn os mange flere. Traditionelt set har vækst dog ofte været på bekostning af jordklodens begrænsede ressourcer. Derfor skal vi blive bedre til at indtænke bæredygtighed som en præmis for vækst. Med følgende mål bliver der sat fokus på, hvordan vi i en dansk kontekst kan skabe udvikling og vækst uden at trække over på ressourcekontoen.

Den stærkeste indsats for at opnå Verdensmålene, er den indsats, der indrager alle tre områder. For at opnå en sund planet, skal individet have et trygt og stabilt liv og samfundet skal være velfungerende. Læs de to foregående artikler om Vores Liv og Vores Planet og få hele billedet med.

Herunder følger links til 5 af verdensmålene: