Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Vores Mål del 3: Vores Samfund

Verdensmålene Posted on 25/12/2020 17:26

Nyhedsbrev december 2020

”Gør Verdensmål til Vores Mål” udkom 1. september 2020 og er en rapport, der opsummerer resultaterne fra det danske ”Vores Mål”-projekt. Et projekt, der havde til formål at gøre den danske indsats for at nå FN’s 17 Verdensmål mere effektiv.

Dette er den første af i alt tre artikler om de tre temaer, som projektet er opdelt i.

Her kan du læse en kort opsummering af hvordan målene i Vores Samfund bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Ved at klikke på de enkelte mål kan du se et sammendrag af de foreslåede målepunkter for det specifikke mål.

FØLJETON

For at overskueliggøre den indbyrdes afhængighed, er arbejdet med Verdensmålene i Vores Mål opdelt i tre områder: Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

I denne artikel vil vi præsentere hvilke målepunkter, der er foreslået indenfor Vores Samfund. I oktober behandlede vi Vores Liv og i november Vores Planet.

Vores Samfund

Den afsluttende artikel i denne føljeton dækker de mål, der har fået fællesbetegnelsen Vores Samfund. Målene dækker over hvordan vores samfundsstruktur kan ændres i en retning, hvor bæredygtighed og vækst kan gå hånd i hånd. Mange succeskriterier i vores samfund er baseret på vækst. Vækst i BNP, virksomheders omsætning, bystørrelser, løn os mange flere. Traditionelt set har vækst dog ofte været på bekostning af jordklodens begrænsede ressourcer. Derfor skal vi blive bedre til at indtænke bæredygtighed som en præmis for vækst. Med følgende mål bliver der sat fokus på, hvordan vi i en dansk kontekst kan skabe udvikling og vækst uden at trække over på ressourcekontoen.

Den stærkeste indsats for at opnå Verdensmålene, er den indsats, der indrager alle tre områder. For at opnå en sund planet, skal individet have et trygt og stabilt liv og samfundet skal være velfungerende. Læs de to foregående artikler om Vores Liv og Vores Planet og få hele billedet med.

Herunder følger links til 5 af verdensmålene:Vores Mål del 2: Vores Planet

Verdensmålene Posted on 12/11/2020 10:01

Nyhedsbrev november 2020

Vores Mål del 2: Vores Planet

”Gør Verdensmål til Vores Mål” udkom 1. september 2020 og er en rapport, der opsummerer resultaterne fra det danske ”Vores Mål”-projekt. Et projekt, der havde til formål at gøre den danske indsats for at nå FN’s 17 Verdensmål mere effektiv. Dette er den anden af i alt tre artikler om de tre temaer, som projektet er opdelt i.

FØLJETON

For at overskueliggøre den indbyrdes afhængighed, er arbejdet med Verdensmålene i Vores Mål opdelt i tre områder: Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

I denne artikel vil vi præsentere hvilke målepunkter, der er foreslået indenfor Vores Planet. I oktober behandlede vi Vores Liv og i december Vores Samfund.

Her kan du læse en kort opsummering af hvordan målene i Vores Planet bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Ved at klikke på de enkelte mål kan du se et sammendrag af de foreslåede målepunkter for det specifikke mål.

Vores Planet 

Målene i denne klynge dækker den klima- og miljømæssige bæredygtighed – altså hvordan vi forvalter jordklodens ressourcer. Her favner målene forsvarligt forbrug af ressourcer og miljøhensyn, både på land og til vands. 

Mange er nok af den opfattelse, at denne gruppe af mål er de vigtigste når det kommer til indsatsområder, der gør en forskel og bidrager til en bedre fremtid på jordkloden. Men disse mål skal gå hånd i hånd med de to andre grupper – Vores Liv og Vores Samfund – for at tiltagene er bæredygtige på et socialt og økonomisk plan. 

Den stærkeste indsats for at opnå Verdensmålene, er den indsats, der indrager alle tre områder. For at opnå en sund planet, skal individet have et trygt og stabilt liv og samfundet skal være velfungerende. Læs med i næste måned, hvor vi gennemgår sidste del, Vores Samfund.

Herunder følger links til 6 af verdensmålene:DI’s Verdensmålsprojekt ”Fra Filantropi til Forretning”

Det store perspektiv, Verdensmålene Posted on 12/09/2020 08:15

Nyhedsbrev september 2020

DI’s Verdensmålsprojekt ”Fra Filantropi til Forretning”

Industriens Fond har finansieret at Dansk Industri gennem to år har kørt et projekt med deltagelse af 21 virksomheder, hvor de har arbejdet med at udvikle forretningen i tråd med FN’s 17 Verdensmål for en Bæredygtig Udvikling.

Første fredag i september var der afslutningskonference i Industriens Hus, og vi deltog pr. streaming.

På konferencen blev der blandt andet præsenteret 5 vigtige læringer fra projektet:

 1. Det er meget vigtigt at have en vision for arbejdet med verdensmålene, så man er klar i sit fokus og får prioriteret sine ressourcer. Vær ambitiøs og lav et ”moon shot”, der er klart kommunikerbart.
 2. Inden man laver et moon shot kan det være nødvendigt at ”få orden i eget penalhus”. Det er nødvendigt at have en baseline for sine øjeblikkelige negative og positive påvirkninger. Lav grundarbejdet først.
 3. Tænk strategi på en ny måde. Det er ikke længere shareholder value eller stakeholder value, der kan løbe med hele fokus i fremtiden. Det nye er ”system value”. Porters Five Forces er stadig et godt værktøj, men det nye er at tænke 5 Forces ind i en samfundssammenhæng. Der skal tænkes både i miljø, samfund og økonomi.
 4. Ledelsen kan have bekymringer såsom ”Giver det mere salg”? og ”Det har vi ikke råd til”. Det er nødvendigt at topledelsen er engageret og bakker op.
 5. Fokuser! Lad være med at søge efter at ”få pladen fuld” – hav højst 3 Verdensmål og herunder 5 delmål.

Tandhjulsmodel

Der er i projektets forløb udviklet en ikke-lineær model for implementering af arbejdet med Verdensmålene. Modellen præsenteres som et sæt tandhjul, der alle griber ind i hinanden. Netop fordi tingene hænger sammen, og man sommertider skal tage ét skridt tilbage for at tage to fremad. Det centrale tandhjul hedder ”Innovation og Partnerskaber”, og de omgivende tandhjul hedder ”Aftryk”, ”Fokuser”, ”Vision”, ”Engager”, ”Test og skaler”, og slutteligt ”Forankre”.

Modellen omfavner de 5 ovennævnte læringer, og sikrer at man får afdækket sit aktuelle aftryk, får udvalgt relevante Verdensmål, laver sin vision, engagerer hele organisationen, lærer af sine aktiviteter, og sørger for at understøtte implementeringen. 

Hvis I vil vinde på bæredygtighed er det en forudsætning at

 • I er parate til at ændre jeres forretningsmodel
 • Jeres kerneforretning skal være forankret i bæredygtighed
 • I skal forstå hvordan jeres kunder arbejder med bæredygtighed
 • I skal samarbejde aktivt med mennesker og grupper uden for egen organisation
 • I skal kunne måle udvikling og fremskridt i bæredygtighed

Psykologien bag

Simon Elsborg Nygaard, ph.d. i bæredygtighedspsykologi, holdt et meget spændende foredrag om de helt basale psykologiske mekanismer, der er i spil, når mennesker træffer beslutninger.

Disse mekanismer præsenteres i form af 3 forskellige målrammer:

 • En hedonistisk målramme – det vil sige overvejelser om lyst, følelser og ”opleves det godt”?
 • En gevinst-målramme – det vil sige overvejelser relateret til ressourcer, ”hvad kan man vinde”?
 • En normativ målramme – det vil sige overvejelser om at gøre det rigtige, det man bør

Vi har alle en primær målramme, men de andre er også i spil. Derfor bør alle vi, der arbejder med bæredygtighed, udfolde værdier inden for alle tre målrammer. Vi kan eventuelt vælge at fokusere på en enkelt af dem, men skal sikre at vores budskab inden for denne målramme ikke skader værdier i de øvrige to målrammer.

DI har som afslutning på projektet lavet en SDG-portal, som er en guldgrube af informationer. Besøg den her.Deltag i Verdensmålskurser for Byggebranchen

Verdensmålene Posted on 12/06/2020 08:05

Nyhedsbrev juni 2020

Er I håndværksmester inden for byggeri og vil lære om FN’s 17 Verdensmål – så se mere her!

Dansk Byggeri har hyret Green Moves til at undervise i hvordan FN’s 17 Verdensmål kan bruges til forretningsudvikling hos håndværksmestre i byggeriet. 

Der er to typer af arrangementer: et langt forløb med deltagere fra hele byggeriets værdikæden, og 3 endagskurser. 

Der er 1 plads tilbage på det forløb, der starter i august 2020, og hvis I har interesse i at deltage kan I kontakte os, så kan vi hjælpe jer videre.

De tre endagskurser finder sted 

 • d 8. oktober i Lynge
 • d. 22. oktober i Aalborg
 • d. 26. oktober i Horsens

Læs mere på Dansk Byggeris hjemmesideVognmænd og Verdensmål

Bæredygtighed, Designtænkning, Det store perspektiv, Verdensmålene Posted on 01/04/2020 12:07

Nyhedsbrev april 2020

Hos Aalborg Vognmandsforretning, AVAS, følger de med tiden og med et marked i forandring, som fremover vil efterspørge bæredygtige løsninger i stadig højere grad. FN’s 17 Verdensmål hjælper arbejdet med bæredygtighed på vej, som et redskab der både åbner op for muligheder og giver konkrete mål og tiltag

Transportbranchen og dens CO2 -udledning

Når man ser i statistikkerne, er det tydeligt, at transportsektoren står for en stor andel af den internationale CO2-udledning.  Årsagerne kan findes i branchens fritagelse fra CO2-kvoter og de teknologiske udfordringer, der har ligget i at løse de meget tunge transportopgaver med alternative drivmidler i det eksisterende materiel.  Det har været – og er stadig – en stor opgave at udvikle de tunge køretøjer, der kan løse disse opgaver.  Grænsen for, hvor tunge køretøjer der kan køre på alternative drivmidler, bliver hele tiden rykket opad, så der er løsninger på vej. Der er mange forskellige teknologiske løsninger under udvikling, og det er svært at vide, hvilke drivmidler, der er de rigtige at investere i som virksomhed i branchen.

AVAS

Hos AVAS udfører de til dagligt en lang række af forskelligartede opgaver. De transporterer alt fra grus, asfalt og betonelementer til vindmøllevinger og brugte byggematerialer. Virksomheden har længe arbejdet strategisk med, hvordan de i fremtiden kan levere bæredygtige løsninger til deres kunder.

I februar 2020 åbnede AVAS et nyt kapitel gennem en bevilling i  projektet ”Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er”, som Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) står bag.

Opgaven, som Green Moves har hjulpet med, tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, der ifølge projektleder Sonny Bejlegaard Nielsen egner sig godt til arbejdet i en virksomhed med så mange forskellige ydelser. Verdensmålene er ikke så abstrakte, som hvis man bare taler om ”bæredygtighed” fortæller Sonny:

Vi tror på verdensmålene. Det er en fælles, global aftale, så der er stor enighed om dem. De er et konkret værktøj vi kan bruge. Der ligger et fælles sprog i verdensmålene, som gør det nemmere at arbejde med, når vi har så mange forskellige opgaver.

Verdensmålene giver AVAS mulighed for at nå ledelsens mål om også i fremtiden at kunne levere grønne løsninger til deres kunder og imødekomme den efterspørgsel, de oplever.

Vi vil gerne holde os opdatererede, ikke leve i fortiden, men følge de trends, der er i markedet. Verdensmålene har virkelig bredt sig i de seneste par år – det er noget folk kender og kan nikke genkendende til. Derfor egner de sig også godt, når vi skal kommunikere ud til vores kunder, hvilke tiltag vi tager.”

Gennem hele forløbet har AVAS fået rådgivning af Green Moves, der hjælper virksomheder i deres arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi. AVAS har udvalgt 4 konkrete mål, som danner rammen om deres udvikling, mål nr. 8, 12, 13 og 17. Gennem to inddragende workshops, afholdt af Green Moves’ konsulenter Astrid Carl og Jan Vestergaard Jørgensen, har AVAS arbejdet med at folde alle muligheder ud og finde de nye tiltag, som skal indføres fremover. På de to workshops har både den administrerende direktør, økonomidirektøren, to kørselsledere, en projektleder, en miljøkoordinator og en administrativ medarbejder deltaget.

Første workshop hjalp dem med at udfolde de muligheder, der ligger i de 4 udvalgte mål, hvorefter de har konkretiseret arbejdet på anden workshop. En proces der ifølge Sonny Bejlegaard Nielsen har fungeret godt.

De to workshops har hjulpet os til at åbne op og se udover, hvad man gør nu, før kunne vi have en tendens til at begrænse os selv. På anden workshop var vi mere visionære. Vi så på hvad vores mål er om 10 år, og hvad betyder det om 8 år, hvis vi skal nå målet? Vi har fået nogle konkrete målsætninger og tidshorisonter som vi kan arbejde med.”

Det næste stykke tid hos AVAS kommer til at gå med at få de nye tiltag integreret i deres strategi og det daglige arbejde og de glæder sig til at præsentere dem for deres kunder.