Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Cirkulær økonomi: Ny handlingsplan i høring

Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 25/12/2020 17:29

Nyhedsbrev december 2020

Cirkulær økonomi: Ny handlingsplan i høring

Miljøministeriet har d. 8. december 2020 sendt en ny national affaldsplan i høring, som baserer sig på cirkulær økonomi.

En ny national handlingsplan baseret på cirkulær økonomi og bestående af 126 initiativer er i disse dage sendt i høring. Som følge af EUs affaldsdirektiver har Miljøministeriet udarbejdet en cirkulær handlingsplan for affaldshåndtering og forebyggelse med et 12-årigt sigte, som skal omstille Danmark til en cirkulær økonomi. Det er ifølge planen meningen, at der skal revideres mindst hver sjette år.

Sagen tager tid at læse og forstå, og det gør vi for jer, så vi vender tilbage med yderligere info, når vi har sat os ind i det.

Du kan finde høringen om handlingsplanen samt alle dens dokumenter her.Vores Mål del 3: Vores Samfund

Verdensmålene Posted on 25/12/2020 17:26

Nyhedsbrev december 2020

”Gør Verdensmål til Vores Mål” udkom 1. september 2020 og er en rapport, der opsummerer resultaterne fra det danske ”Vores Mål”-projekt. Et projekt, der havde til formål at gøre den danske indsats for at nå FN’s 17 Verdensmål mere effektiv.

Dette er den første af i alt tre artikler om de tre temaer, som projektet er opdelt i.

Her kan du læse en kort opsummering af hvordan målene i Vores Samfund bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Ved at klikke på de enkelte mål kan du se et sammendrag af de foreslåede målepunkter for det specifikke mål.

FØLJETON

For at overskueliggøre den indbyrdes afhængighed, er arbejdet med Verdensmålene i Vores Mål opdelt i tre områder: Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

I denne artikel vil vi præsentere hvilke målepunkter, der er foreslået indenfor Vores Samfund. I oktober behandlede vi Vores Liv og i november Vores Planet.

Vores Samfund

Den afsluttende artikel i denne føljeton dækker de mål, der har fået fællesbetegnelsen Vores Samfund. Målene dækker over hvordan vores samfundsstruktur kan ændres i en retning, hvor bæredygtighed og vækst kan gå hånd i hånd. Mange succeskriterier i vores samfund er baseret på vækst. Vækst i BNP, virksomheders omsætning, bystørrelser, løn os mange flere. Traditionelt set har vækst dog ofte været på bekostning af jordklodens begrænsede ressourcer. Derfor skal vi blive bedre til at indtænke bæredygtighed som en præmis for vækst. Med følgende mål bliver der sat fokus på, hvordan vi i en dansk kontekst kan skabe udvikling og vækst uden at trække over på ressourcekontoen.

Den stærkeste indsats for at opnå Verdensmålene, er den indsats, der indrager alle tre områder. For at opnå en sund planet, skal individet have et trygt og stabilt liv og samfundet skal være velfungerende. Læs de to foregående artikler om Vores Liv og Vores Planet og få hele billedet med.

Herunder følger links til 5 af verdensmålene: