Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Få støtte til miljøteknologi og cirkulære forretningsmodeller

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Det store perspektiv Posted on 01/03/2020 16:04

Nyhedsbrev marts 2020

I øjeblikket er der flere forskellige muligheder for at søge om tilskud til at udvikle jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning. Læs om projekterne og hvornår der er ansøgningsfrister her. 

Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling er et landsdækkende projekt, hvor SMV’er kan få hjælp til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Projektet giver op til 90.000 kr. i tilskud. Den cirkulære forretningsmodel kan omfatte udvikling af nye produkter og resultere i CObesparelser og gøre virksomheden klar til fremtidens marked. 

Der er løbende ansøgningsfrist, læs mere om GCO projektet her. 

MUDP

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram giver mellem 0,5 og 5 mio. kr. i støtte til udvikling af nye teknologier, processer og tjenesteydelser indenfor miljøteknologi. Støtten gives blandt andet inden for områderne ren luft, cirkulær økonomi, vand og klimatilpasning, som der er særligt fokus på i næste ansøgningsrunde.

MUDP har i 2020 fokus på FN’s Verdensmål og vil støtte projekter, der arbejder for at opnå disse.

Næste ansøgningsfrist er d. 30. april. Læs mere om MUDP og hvordan du ansøger.

CLEAN Green Plan

Gennem projektet CLEAN Green Plan kan SMV’er i hele Danmark modtage støtte til energi- og ressourceoptimering. Virksomheder der ønsker at deltage kan booke en gratis energiscreening på projektets hjemmeside. Efter screeningen kan virksomheder med optimeringspotentiale ansøge om tilskud til konkret rådgivning indenfor energi- og ressourceoptimering. 

Der er løbende ansøgningsfrist til projektet. Du kan læse mere og ansøge CLEAN Green Plan her.

CØ SMV

D. 22. maj 2020 er sidste chance for at ansøge om at blive en del af det landsdækkende projekt CØ SMV. Projektet har fokus på effektiv energi- og ressourceudnyttelse og på udvikling af cirkulære forretningsspor for de deltagende virksomheder. Der gives tilskud på op til 100.000 kr. som kan bruges på rådgivning fra en af de tilknyttede konsulenter.

På CØ SMV’s hjemmeside kan du læse mere om tidligere deltagere og om ansøgningsforløbet.

GREEN – Grønt Energieffektivt Nordjylland

I Nordjylland har SMV’er mulighed for at få en energiscreening, som kortlægger potentialet for optimering. Efter screeningen kan de virksomheder som har potentiale for energioptimering ansøge om 50% i tilskud til ekstern konsulentbistand. Man kan løbende kontakte projektudbyder House of Energy og anmode om en nergiscreening. 

Læs mere om GREEN-projektet og om hvordan I ansøger. Hvad er ESG?

Designtænkning Posted on 01/03/2020 15:53

Nyhedsbrev marts 2020

Når man taler bæredygtighedsstrategi og virksomheder er det næsten umuligt ikke at støde på ordet ESG. Der bliver ofte talt om, at ESG er det nye CSR og om ESG og bæredygtige investeringer. Men hvad betyder udtrykket ESG?

ESG (environmental, social og governance) har faktisk eksisteret siden 2005. Først i 2013 og 2014 accelererede anvendelsen af ESG blandt de store børsnoterede virksomheder, og i dag anvendes ESG i stor stil til at kommunikere bæredygtighedsstrategi overfor investorer.

Investorerne har anvendt virksomhedernes ESG-nøgletal til at vurdere, hvor risikable virksomhederne er, og til at få det fulde overblik over omkostningerne forbundet ved at investere i dem. Ifølge finans.dk er ESG ”Det store nye ord i forretningsverdenen i 2019”. De skriver, at ESG startede med blot at være nogle tal, som de store virksomheder skulle rapportere sammen med årsregnskabet. ESG har nu udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomheder kan bruge til at kommunikere et fuldstændigt billede af deres virksomhedsdrift.

ESG er et begreb, som fortæller noget om en virksomheds påvirkninger på miljø og klima, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold. Det er ikke obligatorisk at afgive en ESG-rapport, men i forbindelse med årsregnskabet anvender mange af de store virksomheder ESG-nøgletal i deres kommunikation, og det er op til den enkelte virksomhed, hvilke ESG-indsatsområder de vil fokusere på. Her er nogle eksempler fra hver kategori:

Environment

Environment handler om, hvordan virksomheder belaster miljø og klima. Herunder er fokus blandt andet på energiforbrug, vandforbrug, forurening, CO2-udledning og affald. Desuden kan man også kigge på bevaring af biodiversitet og naturen.

Social

Social handler om både ansatte, kunder og samfundet. Blandt andet kan man se på, hvor stor udskiftning der er i medarbejderstaben, ligestilling og direktionens lønninger. Man kan også se på virksomhedens sundhedspolitik, samarbejdspartnere, måle på kundetilfredsheden, og se på hvor meget virksomheden gør for f.eks. lokalsamfundet.

Governance

Governance handler om hvordan ledelsen arbejder og generelt om gennemsigtighed i toppen. Herunder ser man på forhold såsom ledelsesstil, interessekonflikter i bestyrelsen, aktionærernes rettigheder og intern kontrol. Man ser også på gennemskueligheden af årsregnskabet, etik og anti-korruption.

Det er som sagt op til den enkelte virksomhed, hvilke nøgletal de vil afrapportere. Flere analyseinstitutter er begyndt at arbejde på en ramme for, hvilke tal der er nyttige at have med, set fra det perspektiv, at en investor skal kunne supplere dem med de finansielle data, de normalt bruger. Finansforeningen CFA Society Denmark, Nasdaq Copenhagen og revisorernes brancheorganisation FSR er gået sammen om en guide til 15 standardiserede ESG-hoved- og nøgletal. Læs guiden her.

Vi ser en stigende tendens i at flere virksomheder begynder at anvende ESG i deres kommunikation. Det er ikke sikkert, det giver mening for alle virksomheder at præsentere lige de 15 tal ovenover. Det kommer meget an på branchen og også på modtager (som ikke altid er investor). Dette kommer vi ind på i næste måneds nyhedsbrev.