Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Smart design er vejen til bæredygtig emballage

Cirkulær økonomi, Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/03/2020 15:48

Nyhedsbrev marts 2020

I arbejdet med at udvikle bæredygtig emballage er der især tre gode råd, som er værd at huske på: brug mindre emballage, brug det flere gange og design det klogt. Hos britiske Garçon Wine har de knækket koden. En nytænkning af den klassiske mørkegrønne vinflaske af glas, har resulteret i en flad flaske af plastik. Ved at gentænke designet af sin emballage kan man både opnå besparelser på ressourcer og energi, samtidig med at man opnår genanvendelse af materialerne i emballagen.

Den flade vinflaske fra Garçon Wine er et strålende eksempel på, hvordan man kan designe bæredygtig emballage. Lad os se nærmere på, hvilke principper der er tænkt ind i designet af flasken:

  • Det flade design optager væsentligt mindre plads under transport og opbevaring end den traditionelle runde vinflaske. I pakningen af almindelige runde flasker vil der være meget luft omkring flaskerne, spildplads som man med fordel kan udnytte. Faktisk kan der være over dobbelt så mange af de flade flasker på én palle, som der kan være af almindelige vinflasker, og man kan derfor opnå betydelige besparelser på transporten.
  • Valget af materiale spiller en særlig rolle, når man designer bæredygtig emballage. Plastikflasken vejer væsentligt mindre end en flaske af glas. Faktisk vejer Garçon Wine’s flaske 87% mindre end en almindelig vinflaske. Det kræver desuden mindre energi at fremstille emballage af genbrugsplastik end af glas. Den lette vægt og materialevalget giver derfor besparelser på energi både under fremstilling og transport.
  • En tredje fordel ved vinflasken fra Garçon Wine er, at den er specielt velegnet til at blive genanvendt. Det er den, fordi hele flasken, skruelåget, kappen omkring halsen og etiketten er fremstillet i det samme materiale. Dermed er der ingen dele, der skal skilles ad, før flasken kan laves om til råmaterialer, der kan bruges til nye produkter.
  • Flasken er designet efter princippet Design for Disassembly, som er en central metode indenfor cirkulær økonomi. Ud fra denne metode designer man med genanvendelse for øje, hvilket betyder at et produkt let skal kunne skilles ad, eller at det skal fremstilles i ét materiale, så det nemt kan genanvendes. 


Dansk Industri satte grøn omstilling på dagsordenen

Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/01/2020 13:14

Til SMV Dagen, som hvert år arrangeres af Dansk Industri, var den grønne omstilling i fokus. Under overskriften “Der er grønt. Er du klar?” satte oplægsholdere og virksomhedsledere fokus på, hvordan danske virksomheder kan bruge den grønne omstilling som afsætning for vækst og udvikling i fremtiden.

Green Moves var med, da 300 virksomhedsledere, politikere, eksperter og andre interesserede var samlet til en dag i bæredygtighedens tegn. Blandt deltagerne var der stor opbakning til årets tema, og en tydelig vilje og interesse for at arbejde aktivt med den grønne omstilling i virksomhederne.

Dagen bød blandt andet på oplæg af fremtidsforsker Anne Skare Nielsen og Aarhusborgmester Jacob Bundsgaard, samt præsentationer af virksomheder som har ændret deres strategi og forretningsmodel i en grønnere retning. Blandt dagens vigtigste pointer var to oplæg der fokuserede på tilpasning af forretningsmodellen og ejerlederens rolle, i forhold til den grønne omstilling.

Nils Henrik Wegener, ejer af 360°Sprint, fortalte om vigtigheden af at tilpasse sin forretningsmodel til fremtidens udfordringer og muligheder. Ved at analysere sin virksomhed ud fra parametre som trends, konkurrence og makroforhold kan man tilpasse sin forretningsmodel til en ny virkelighed. Dette kan gøres ved brug af værktøjer som Business Model Canvas, som giver overblik og forståelse for ens forretning. Modellen giver indsigt i de muligheder, ricisi og begrænsninger som virksomheden står overfor.

I arbejdet med forretningsmodellen er det vigtigt at inddrage medarbejdere og eventuelt ekstern rådgivning. Derudover er det nødvendigt løbende at validere og tilpasse den, så man sikrer at den hele tiden stemmer overens med virkeligheden.

I et andet oplæg blev der sat fokus på ledelsens rolle i arbejdet med den grønne omstilling. Mette Neville, forsker og centerleder af Center for SMV på Aarhus BSS, understregede vigtigheden af, at bæredygtig udvikling er forankret i toppen af virksomheden. Hvis man skal lykkes med at omlægge sin forretning er det afgørende at lederen går forrest i processen for at sikre forankring i organisationen. Ejeren skal inddrage både bestyrelsen og sine medarbejdere , og arbejde for at nedbryde siloer og vanetænkning. Samtidig er det vigtigt at være parat til at uddelegere, tage imod gode råd og slippe kontrollen. Den grønne omstilling af en virksomhed er et strategisk valg, som kræver tid og vilje i alle lag af organisationen.

Årets SMV Dagen satte retningen for en bæredygtig, grøn omstilling i de danske SMV’er og understregede DI’s opbakning til den forandring de står overfor.