Både i det store udland og herhjemme i Danmark begynder den finansielle sektor for alvor at sætte grøn omstilling og bæredygtighed højt. Mens amerikanske Blackrock lover bæredygtige investeringer, har Danske Bank lanceret syv mål for samfundsansvar og bæredygtighed, der indebærer investeringer for 100 mia. kr.

I januar kunne Larry Fink, topchefen for verdens største kapitalforvalter, Blackrock, løfte sløret for et markant skifte i virksomhedens investeringsstrategi. Fremover vil miljømæssig bæredygtighed spille en afgørende rolle i valget af investeringer. Skiftet kommer som svar på erkendelsen af, at klimaforandringerne fremover har afgørende betydning for virksomheders udvikling, og som svar på den tætte sammenhæng mellem klimarisici og investeringsrisici.

Også i Tyskland kan virksomheder se frem til et langt større fokus på bæredygtighed, når de skal søge kapital udefra. Den tyske venturebranche har nemlig indgået en aftale om at indskrive klimamål i aktionæraftaler fremover. Dette skal gøres i form af såkaldte klimaklausuler, hvor en bred vifte af grønne tiltag og bæredygtighedsmål indskrives i aktionæraftalen. Over halvdelen af den samlede kapital i den tyske venturebranche er repræsenteret i aftalen, som Leaders for Climate Action står bag.

I Danmark har både pensionsselskaber og pengeinstitutter meldt ud med grønne initiativer. Danske Bank lancerede i februar 2020 syv mål for bæredygtighed og samfundsansvar. Med ét af målene forpligter banken sig, på samlede investeringer for 100 mia. kr. inden 2023, til bæredygtige formål. Samtidig forpligter de sig til at nedbringe deres egen CO2-udledning med 75% i forhold til 2010. Danske Bank vil også fremover have et stort fokus på bæredygtighed, der blandt andet vil resultere i flere bæredygtige produkter til bankens kunder.
I efteråret 2019 meldte den danske pensionssektor sig ligeledes på banen med ambitioner om grønne investeringer. Med et mål om at øremærke 350 mia. kr. til investeringer der fremmer den grønne omstilling, inden 2030, vil pensionskasserne fremover være med til at sikre den omstilling som det danske samfund står overfor.

Mens den grønne omstilling er øverst på den politiske dagsorden herhjemme, og verden tager hul på det sidste årti i arbejdet med at realisere FN’s 17 verdensmål, er den finansielle sektor således for alvor ved at rykke på den grønne dagsorden.