Nyhedsbrev marts 2021

En cirkulær madkultur skal revolutionere fødevarebranchen

Det globale udbud og den tiltagende efterspørgsel på mad er et tema, som fylder meget i disse tider, hvor der er stadigt stigende fokus på klodens ressourcer og det stadigt voksende befolkningstal. Derfor er det også til stor bekymring, at der hvert sekund globalt smides spiselig mad væk svarende til ca. seks skraldebiler. Dette er effekten af den uholdbare linearitet i vores madproduktion: producer, spis, smid væk, hvor ca. 1/3 af al produceret mad på globalt plan smides væk.

Spiselig mad, som er til overs, kan redistribueres og sælges via andre kanaler eller udnyttes i nye madprodukter. En anden ting er de biprodukter eller sidestrømme, der tit ender som affald, som smides væk. Disse biprodukter har mulighed for at udnyttes i en bioøkonomi ved at blive transformeret til f.eks. foder, gødning eller bioenergi.

En af de store klimasyndere er kødproduktion. Eksempelvis er produktion af svinekød med til at fælde regnskov, da der skal dyrkes soja til svinene. De store danske dyreproducenter køber certificeret soja, men kan man være sikker på, at der ikke svindles med certifikaterne i oprindelseslandet?  Presset på soja er stigende i takt med et stigende kødforbrug, og det betyder risiko for kollaps af Amazonas.

Ved at udnytte bioaffald og fødevareproduktionernes sidestrømme kan vi skabe helt alternative fødevarer som kan erstatte kød. Et godt eksempel er produktion af spiselige larver. Her bruges restprodukter fra fødevareproduktionen til foder til larverne, som i sig selv har højere proteinindhold end kød og indeholder stort set alle essentielle aminosyrer. Dermed forædler man et vegetabilsk affaldsprodukt til et animalsk fødevareprodukt med højere næringsværdi. Dette skaber en cirkulær madproduktion, hvor man ender med en fødevare, der har et næringsmæssigt større udbytte, samtidig med at man reducerer affaldsmængderne fra anden produktion.

Vil revolutionere den danske madkultur

Faktisk skal der bruges hele 10 kg foder til at producere 1 kg okse, hvoraf kun halvdelen er spiseligt. Dette er noget man forsøger at sætte fokus på hos insektproducenten Bug-Farm ApS, som producerer spiselige melbillelarver og miljøvenlig gødning. Her bruger man nemlig organisk affald som foder til insekterne.

Bug-Farms ejer, Johs Sterlie, ville gerne starte et landbrug, og da et kreaturlandbrug ikke gav mening på det klimamæssige plan, valgte han at satse på et uudforsket marked – insekter. Selve produktionen foregår ved at man har larver, som forpupper og bliver til biller, som lægger æg. Bug-Farm krydrer og rister laverne, der kan spises som snacks og bruges i madlavning. Derudover producerer larvernes affaldsstoffer en lugtfri pulvergødning, som kan bruges til plantegødning.

Hos Bug-farm er man godt klar over, at larver kulturmæssigt ikke har været en del af det danske madbord, men det forsøger man at lave om på, selvom det tager tid.

Den enes affald, den andens foder

Bug-Farm indgår i en cirkulær madkultur, da de fodrer deres larver med overskydende mask fra ølproduktion, hvedeklid fra den lokale mølle og skæve gulerødder fra et gulerodsvaskeri.

”Masken, vi får fra bryggerierne, er noget, de bare giver væk. Enten til landmænd eller på genbrugspladserne. Så det kan vi aftage gratis. Hvedeklid henter vi hos møllen, da de efter produktionen af mel får et restprodukt af hvedeklid, som ikke kan spises af mennesker, så det aftager vi også. Derudover bruger vi også fodergulerødder. Ved at bruge affald som føde til larverne skaber vi en værdiforøgende udnyttelse af affaldet i stedet for en værdiforringende, som er tilfældet når man brænder det af til energi eller bruger det til gas”, pointerer Sterlie.

Selvom Bug-Farm allerede tænker i de cirkulære baner, når det kommer til deres foder, så er planen at optimere yderligere i samarbejde med de store spillere i fødevarebranchen.

”Vores mål er at få et samarbejde op med supermarkeder, der smider grønt ud. Det ligger i vores forretningsplan, så vores fodersammensætning kommer til at bestå af rent affald”. 

Funding er en stor hjælp

For at opskalere produktionen og drive en rentabel forretning er der brug for automatisering, og her har funding været en god hjælp for Bug-Farm. Lige for tiden får virksomheden støtte fra Innobooster, som afsluttes til april. Derudover er de en del af det cirkulært økonomiske EU-projekt C-Voucher.

Derfor har Bug-Farm nu også valgt at søge støtte hos GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der er målrettet fødevareindustrien, for at kunne udvikle yderligere. Formålet er opførslen af en helt ny bygning tilegnet insektproduktion, som skal hjælpe med at øge kapaciteten.

Udover ovennævnte muligheder kan du også finde hjælp hos Food & Bio Cluster Danmark – et vidensnetværk baseret på innovation og forretningsudvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Start omstillingen nu

Med andre ord, så handler det om at I som virksomhed i fødevarebranchen, skal prøve at gentænke madens cyklus, lige meget hvor i værdikæden I befinder jer. Mad skal ikke gå til spilde. Affald skal ikke gå til spilde. Det skal redistribueres og helst upcycles og genanvendes i flere forskellige innovative formål. Hvis I som virksomhed begynder at tænke i madaffaldets næste formål, så er I på vej til at gå en mere cirkulær produktion og distribution i møde. Som nævnt ovenfor, så er der flere muligheder for at søge funding og anden hjælp til at gøre netop jeres virksomhed mere cirkulær, reducere madspild og omstille fødevarers værdikæde.