Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 26/03/2021 11:28

Nyhedsbrev marts 2021

Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Planlægger I at skulle lave grønne investeringer? Så er der hjælp at hente. Støtteprogrammet GCO (Grøn Cirkulær Økonomi) har nu åbnet op for en ny ansøgningsrunde for implementeringsstøtte. Hvis I som virksomhed har fået udarbejdet en grøn forretningsplan, har I nu mulighed for at søge denne pulje som indbefatter tilskud investering inden for følgende:

 • Indkøb af materiel og udstyr (ekskl. produktion af energi)
 • Rådgivning vedr. køb og ibrugtagning af det indkøbte udstyr
 • Indkøb af licenser, knowhow og patenter

For at kunne søge støtten, skal I kunne fremvise en gennemarbejdet plan for en cirkulær forretningsmodel. Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke besparelser i energi og ressourcer, som den kommende investering vil medføre.

Tilskuddet kan gives til investeringsprojekter på op til 1 mio. kr., hvoraf selve tilskuddet, vil kunne udgøre mellem 15-30 % af den samlede investeringssum.

Der er forskellige ansøgningsrunder i løbet af 2021 og 2022. Ansøgningsfristen for den nuværende pulje er d. 28. april.

I kan søge støtten og læse mere om ansøgning og krav her.En cirkulær madkultur skal revolutionere fødevarebranchen

Cirkulær økonomi, Oplevelsesøkonomi, Ressourceoptimering Posted on 26/03/2021 11:25

Nyhedsbrev marts 2021

En cirkulær madkultur skal revolutionere fødevarebranchen

Det globale udbud og den tiltagende efterspørgsel på mad er et tema, som fylder meget i disse tider, hvor der er stadigt stigende fokus på klodens ressourcer og det stadigt voksende befolkningstal. Derfor er det også til stor bekymring, at der hvert sekund globalt smides spiselig mad væk svarende til ca. seks skraldebiler. Dette er effekten af den uholdbare linearitet i vores madproduktion: producer, spis, smid væk, hvor ca. 1/3 af al produceret mad på globalt plan smides væk.

Spiselig mad, som er til overs, kan redistribueres og sælges via andre kanaler eller udnyttes i nye madprodukter. En anden ting er de biprodukter eller sidestrømme, der tit ender som affald, som smides væk. Disse biprodukter har mulighed for at udnyttes i en bioøkonomi ved at blive transformeret til f.eks. foder, gødning eller bioenergi.

En af de store klimasyndere er kødproduktion. Eksempelvis er produktion af svinekød med til at fælde regnskov, da der skal dyrkes soja til svinene. De store danske dyreproducenter køber certificeret soja, men kan man være sikker på, at der ikke svindles med certifikaterne i oprindelseslandet?  Presset på soja er stigende i takt med et stigende kødforbrug, og det betyder risiko for kollaps af Amazonas.

Ved at udnytte bioaffald og fødevareproduktionernes sidestrømme kan vi skabe helt alternative fødevarer som kan erstatte kød. Et godt eksempel er produktion af spiselige larver. Her bruges restprodukter fra fødevareproduktionen til foder til larverne, som i sig selv har højere proteinindhold end kød og indeholder stort set alle essentielle aminosyrer. Dermed forædler man et vegetabilsk affaldsprodukt til et animalsk fødevareprodukt med højere næringsværdi. Dette skaber en cirkulær madproduktion, hvor man ender med en fødevare, der har et næringsmæssigt større udbytte, samtidig med at man reducerer affaldsmængderne fra anden produktion.

Vil revolutionere den danske madkultur

Faktisk skal der bruges hele 10 kg foder til at producere 1 kg okse, hvoraf kun halvdelen er spiseligt. Dette er noget man forsøger at sætte fokus på hos insektproducenten Bug-Farm ApS, som producerer spiselige melbillelarver og miljøvenlig gødning. Her bruger man nemlig organisk affald som foder til insekterne.

Bug-Farms ejer, Johs Sterlie, ville gerne starte et landbrug, og da et kreaturlandbrug ikke gav mening på det klimamæssige plan, valgte han at satse på et uudforsket marked – insekter. Selve produktionen foregår ved at man har larver, som forpupper og bliver til biller, som lægger æg. Bug-Farm krydrer og rister laverne, der kan spises som snacks og bruges i madlavning. Derudover producerer larvernes affaldsstoffer en lugtfri pulvergødning, som kan bruges til plantegødning.

Hos Bug-farm er man godt klar over, at larver kulturmæssigt ikke har været en del af det danske madbord, men det forsøger man at lave om på, selvom det tager tid.

Den enes affald, den andens foder

Bug-Farm indgår i en cirkulær madkultur, da de fodrer deres larver med overskydende mask fra ølproduktion, hvedeklid fra den lokale mølle og skæve gulerødder fra et gulerodsvaskeri.

”Masken, vi får fra bryggerierne, er noget, de bare giver væk. Enten til landmænd eller på genbrugspladserne. Så det kan vi aftage gratis. Hvedeklid henter vi hos møllen, da de efter produktionen af mel får et restprodukt af hvedeklid, som ikke kan spises af mennesker, så det aftager vi også. Derudover bruger vi også fodergulerødder. Ved at bruge affald som føde til larverne skaber vi en værdiforøgende udnyttelse af affaldet i stedet for en værdiforringende, som er tilfældet når man brænder det af til energi eller bruger det til gas”, pointerer Sterlie.

Selvom Bug-Farm allerede tænker i de cirkulære baner, når det kommer til deres foder, så er planen at optimere yderligere i samarbejde med de store spillere i fødevarebranchen.

”Vores mål er at få et samarbejde op med supermarkeder, der smider grønt ud. Det ligger i vores forretningsplan, så vores fodersammensætning kommer til at bestå af rent affald”. 

Funding er en stor hjælp

For at opskalere produktionen og drive en rentabel forretning er der brug for automatisering, og her har funding været en god hjælp for Bug-Farm. Lige for tiden får virksomheden støtte fra Innobooster, som afsluttes til april. Derudover er de en del af det cirkulært økonomiske EU-projekt C-Voucher.

Derfor har Bug-Farm nu også valgt at søge støtte hos GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der er målrettet fødevareindustrien, for at kunne udvikle yderligere. Formålet er opførslen af en helt ny bygning tilegnet insektproduktion, som skal hjælpe med at øge kapaciteten.

Udover ovennævnte muligheder kan du også finde hjælp hos Food & Bio Cluster Danmark – et vidensnetværk baseret på innovation og forretningsudvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Start omstillingen nu

Med andre ord, så handler det om at I som virksomhed i fødevarebranchen, skal prøve at gentænke madens cyklus, lige meget hvor i værdikæden I befinder jer. Mad skal ikke gå til spilde. Affald skal ikke gå til spilde. Det skal redistribueres og helst upcycles og genanvendes i flere forskellige innovative formål. Hvis I som virksomhed begynder at tænke i madaffaldets næste formål, så er I på vej til at gå en mere cirkulær produktion og distribution i møde. Som nævnt ovenfor, så er der flere muligheder for at søge funding og anden hjælp til at gøre netop jeres virksomhed mere cirkulær, reducere madspild og omstille fødevarers værdikæde.Vidensklubben tager form – Husk at tilmelde dig

Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 26/03/2021 11:16

Nyhedsbrev marts 2021

Vidensklubben tager form – Husk at tilmelde dig

De Grønne Hjerners Vidensklub er det nye vidensnetværk, for dig der ønsker at få inspiration, sparring og ideer til hvordan du og din virksomhed kan arbejde med bæredygtighed og sikre en grønnere forretningsmodel.

Dette faglige netvæk sætter den grønne omstilling på agendaen og gør dig stærkere, bedre og klogere på hvor du kan sætte ind i din virksomhed i jeres værdikæde på både kunde- og leverandørsiden, samt internt. Vidensklubben lægger vægt på erfaringsudveksling og sparring inden for bæredygtighed, grøn omstilling, energioptimering og cirkulær økonomi. Alt dette sker i et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor deltagere med alle former for erfaringer kan diskutere og sparre om deres egne konkrete udfordringer.

Deltagerlisten tager allerede form

Deltagerlisten vokser i skrivende stund og repræsenterer allerede en god diversitet med virksomheder, som arbejder inden for bl.a. emballage, logistik, beton og mørtel, landskaber, merchandising, spåntagning og stenhuggeri. Vidensklubben har en særlig styrke i at hele værdikæden er repræsenteret, hvor forskellige baggrunde og erfaringer danner rammen om en god sparring og erfaringsudveksling. Med Astrid Carl fra Green Moves som facilitator er virksomhederne selv med til at sætte dagsordenen for hvad, der skal diskuteres. Dette foregår i et tillidsfuldt netværk, som også lægger op til, at man kan snakke erfaringer uden for Vidensklubben. Vidensklubben er forankret i Business Horsens, og er åbne for alle virksomheder.

Vi arbejder på tre plan, som samlet giver stort udbytte

På møderne vil der altid først være et teoretisk oplæg fra en fagperson, som giver et overblik over de vigtigste og mest centrale problematikker inden for dagens udvalgte emne. Derpå vil vi få præsenteret udvalgte medlemmers best practise med konkrete erfaringer om udfordringer, faldgruber og læringer inden for emnet og sidst men ikke mindst vil medlemmerne kan sparre omkring deres egne aktuelle problemstillinger inden for emnet.

Til hvert møde vil der være et hovedtema, hvor vi vil tage udgangspunkt i en konkret virksomhed og dens problemstilling. Temaerne indebærer produkter og emballage, kunder og leverandører, shitstorms og certificeringer samt jura, medarbejdere, motivation og omstilling.

Ingen geografisk begrænsning 

Vi mødes seks gange i løbet af året, hvoraf de fire er online. Derved sikrer vi os, at virksomheder fra hele landet kan være med. Der er plads til max. 20 deltagere, hvilket sikrer en god dynamik og nærhed i forhold til sparring og opbygning af relationer.

Møderne for den kommende sæson ser ud som følger: 

 • Tirsdag d. 13/4 2021 fysisk møde i Horsens kl. 9.00 – 12.45 (inkl. hurtig, frivillig frokost kl. 12.20 – 12.45): Intern kommunikation og medarbejdere 
 • Tirsdag d. 1/6 2021 online kl. 8.30 – 10.30: Krav i værdikæden. 
 • Tirsdag d. 24/8 2021 fysisk møde 9.00 – 12.45: (Emner og lokation fastsættes senere) 
 • Tirsdag d. 12/10 2021 online 8.30 – 10.30: (Emner fastsættes senere) 
 • Tirsdag d. 7/12 2021 online 8.30 – 10.30: (Emner fastsættes senere) 

Tilmeld dig her 

Prisen for et år er 6000,- ex. Moms.

Læs mere om Vidensklubben og tilmeld dig her.

Har du spørgsmål til indhold eller form så kontakt Astrid Carl på tlf. 7179 4593 eller mail: astrid.carl@greenmoves.dk Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer skal sikre jeres bæredygtige forretning

Bæredygtighed, Få styr på begreberne Posted on 26/03/2021 11:14

Nyhedsbrev marts 2021

Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer skal sikre jeres bæredygtige forretning

Som bestyrelsesmedlem kræves det, at man har fingeren på pulsen i forhold til hvad der rører sig i tiden. Og for tiden er tidens store udfordring for alle virksomheder og deres bestyrelser, hvordan man skal omstille sin forretning i forhold til tidens store tema – bæredygtighed.

Da det er et tema, som favner bredt, er det en stor nødvendighed, at bestyrelsesmedlemmer har en bred viden om bæredygtighed for at kunne være visionære og træffe de rigtige beslutninger for virksomheden.

At have en god viden om emnet er essentielt for at få succes med den grønne omstilling og dens mange facetter. F.eks. følgende kendte problemstillinger:

 • Hvad går cirkulær økonomi ud på, og hvordan tænker og arbejder vi cirkulært på strategisk niveau og på produktplan?
 • Hvordan arbejder vi med FNs 17 verdensmål og hvilke af dem er mest relevante for os?
 • Hvordan håndterer vi indbyrdes modstridende mulige løsninger på bæredygtighedsproblematikker?
 • Hvordan sikrer vi os mod shitstorms, og hvordan markedsfører vi vores bæredygtighedskommunikation i forhold til Forbrugerombudsmandens retningslinjer?
 • Hvordan dokumenter vi vores fremdrift? Hvilke certificeringer findes der?

”Når jeg rådgiver virksomheder om bæredygtighed, oplever jeg i ofte, at de har været famlende i et godt stykke tid i forhold til, hvordan de skulle gribe den grønne omstilling an” fortæller Astrid Carl, Green Moves, ”men når jeg får dem klædt på i forhold til begreberne og hvordan de forskellige dele af grøn omstilling hænger sammen, føler de sig på sikker grund. Det varer lige indtil jeg begynder at vise dem de indbyggede dilemmaer og at der ikke er facitter på ret meget. Så forstår de, at de skal forstå og ikke lære udenad”.

Mange af disse problematikker er vigtigst i driften af virksomheden, men de rækker alligevel ind i bestyrelseslokalet, fordi de i bund og grund er baseret på en strategisk beslutning om, hvor virksomheden skal positionere sig i det bæredygtige fremtidsmarked.  Dette gælder i særlig grad fordi selve forretningsmodellen kan komme i spil under den grønne omstilling.

Kurser for bestyrelsesmedlemmer skal klæde jer på til bæredygtige beslutninger inden for bæredygtighed

Dette har Green Moves taget konsekvensen af og faciliterer nu forskellige kurser for bestyrelsesmedlemmer og virksomheder, som vil opkvalificere det enkelte bestyrelsesmedlem til at kunne træffe strategiske beslutninger om bæredygtighed i et forretningsorienteret perspektiv. Dette sikrer nemlig godog visionær governance i virksomheden.

”Ved at deltage i kurser om bæredygtighed får du som bestyrelsesmedlem en kvalificeret viden og en tryghed i stoffet. Du giver dermed dig selv de bedste forudsætninger til at træffe strategiske beslutninger om bæredygtighed”, udtaler facilitator og bæredygtighedskonsulent, Astrid Carl, Green Moves.

Er du bestyrelsesmedlem og ønsker at opkvalificere din profil inden for bæredygtighed, har du her mulighed for at læse om de tre kurser.Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Designtænkning, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 26/03/2021 11:13

Nyhedsbrev marts 2021

Søg tilskud til investeringer i ny GCO-pulje

Planlægger I at skulle lave grønne investeringer? Så er der hjælp at hente. Støtteprogrammet GCO (Grøn Cirkulær Økonomi) har nu åbnet op for en ny ansøgningsrunde for implementeringsstøtte. Hvis I som virksomhed har fået udarbejdet en grøn forretningsplan, har I nu mulighed for at søge denne pulje som indbefatter tilskud investering inden for følgende:

 • Indkøb af materiel og udstyr (ekskl. produktion af energi)
 • Rådgivning vedr. køb og ibrugtagning af det indkøbte udstyr
 • Indkøb af licenser, knowhow og patenter

For at kunne søge støtten, skal I kunne fremvise en gennemarbejdet plan for en cirkulær forretningsmodel. Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke besparelser i energi og ressourcer, som den kommende investering vil medføre.

Tilskuddet kan gives til investeringsprojekter på op til 1 mio. kr., hvoraf selve tilskuddet, vil kunne udgøre mellem 15-30 % af den samlede investeringssum.

Der er forskellige ansøgningsrunder i løbet af 2021 og 2022. Ansøgningsfristen for den nuværende pulje er d. 28. april.

I kan søge støtten og læse mere om ansøgning og krav her.