Nyhedsbrev marts 2020

Regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi udgav i midten af marts deres rapport med konkrete forslag til, hvordan sektorerne kan bidrage til at nå målet om, at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030.

Klimapartnerskabets vision er, at ”Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover er visionen, at genanvende 90 % af alt affald i 2030 og skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.”

I rapporten præsenteres der 14 indsatsområder, fordelt på hhv. affaldssektoren, vandsektoren og cirkulær økonomi, som kan bidrage til at nå den samlede vision. Rapporten er udarbejdet på baggrund af flere hundrede forslag fra virksomheder og organisationer, beregninger, internationale best-practice og litteratur og samarbejder med de andre partnerskaber. De 14 indsatsområder er:

Cirkulær økonomi

  1. Længere produktlevetider og øget genbrug
  2. Øget brug af genanvendte materialer
  3. Cirkulære forretningsmodeller
  4. Skift til nye materialer
  5. Mindsket spild

Affald

   6. Udbedring af afgasning fra deponier

   7. CO2ækv-reduktion fra biogasanlæg

   8. Udfasning af kompostering

   9. Øget og bedre genanvendelse af affald

Vand

   10. Direkte drivhusgasemissioner fra vandsektoren

   11. Øget energieffektivitet i vandsektoren

   12. Lokal afledning af regnvand og uvedkommende vand

   13. Eksport af vandteknologi

   14. Vandsektorens bidrag til øvrige emissionsreduktioner

Indsatsområderne suppleres af 93 konkrete tiltag som skal hjælpe med at opfylde visionen. For at hjælpe disse tiltag på vej og skabe skala på tværs af de tre sektorer, er der, ifølge partnerskabet, behov for tre politiske tiltag. For det første en ny rollefordeling i affaldssektoren, hvor producentansvar er omdrejningspunktet. For det andet er der behov for et effektivt marked for genanvendte materialer og for det tredje en centralisering af den danske vandsektor, så der skabes en samlende vækstmotor på området.

Du kan læse hele rapporten her.