Nyhedsbrev februar 2020

Den samlede transportbranche er en af de helt store syndere når det gælder CO2-udledning. I en ny rapport undersøger CONCITO mulighederne for grøn omstilling af den tunge transport. Ud af fire mulige spor udgør elektrificering den mest lovende og holdbare løsning, konkluderer rapporten.

I december 2019 kørte de første eldrevne lastbiler ud på de danske veje. Et samarbejde mellem Citylogistik og Aarstiderne banede vejen for introduktionen af to fuldt elektriske lastbiler, som fremover skal levere måltidskasser og andre varer til de danske forbrugere i København og Aarhus. Men den generelle omstilling af den tungere danske transport fra fossil til grøn går langsomt. I en ny rapport undersøger CONCITO hvilke muligheder branchen bør satse på, i den omstilling der ligger forude.

Ifølge rapporten ”Dekarbonisering af vejgodstransport” er det helt afgørende at fokusere på den tungeste del af den danske transportsektor, hvis man skal lykkes med omstillingen til et CO2-neutralt erhverv. De tungere lastbiler og sættevognstrækkere udgør nemlig 60% af den danske lastbilvognpark, men står for 85% af CO2-udledningen. Ifølge rapporten er Danmark bagud i forhold til andre lande i Europa, når det gælder grøn omstilling af transportsektoren. Det skyldes en mangel på politisk opmærksomhed og effektive indsatser på området.

Rapporten analyserer fire hovedspor, som kan bidrage til at nedbringe COudledningen fra den tunge transport:

1) Elektrificering – herunder batterier, køreledninger og brændselsceller

2) Flydende brændstoffer – herunder biobrændstoffer og electrofuels

3) Gasformige brændstoffer – herunder særligt biogas

4) Effektivisering gennem bedre kapacitetsudnyttelse

Ud af disse fire spor udgør elektrificering det mest lovende. Selvom denne omstilling kræver et stort teknologiskifte, vil elektrificering kunne bidrage til ”nær fuld dekarbonisering”, eftersom elnettet forventes at være CO2-neutralt indenfor en kortere årrække.

Andre fordele ved elektrificering vil være effektiv udnyttelse af energien, markant reduceret lokal miljøbelastning, høj forsyningssikkerhed, lave driftsomkostninger og – ifølge flere nye studier – også bedre totaløkonomi, sammenlignet med fortsat diesel, måske allerede inden for fem år,”

konkluderer rapporten. 

Det vil kræve et stort stykke arbejde at nå i mål med en omlægning af den tunge transport. Udover teknologiskiftet udgør den høje pris på elbiler og de begrænsede opladningsmuligheder to væsentlige barrierer.

Der findes allerede nu elektriske varevogne og mindre lastbiler, som kan erstatte lokal og regional kørsel. I både Sverige og Tyskland eksperimenteres der lige nu med køreledninger langs udvalgte veje, hvor lastbiler kan lade op mens de kører gennem såkaldte Electric Road Systems. Dette kan vise sig at være løsningen på et af de største problemer, når det kommer til de helt tunge elektriske køretøjer, nemlig deres begrænsede rækkevidde. De fleste elektriske varevogne har en rækkevidde på 140-180 kilometer, mens de to lastbiler, der i december rullede ud på de danske veje, kan køre op til 100 kilometer ad gangen. Derfor egner de elektriske køretøjer sig bedst til kørsel i byerne.

Alt i alt vurderes omlægningen til en CO2-neutralt transportsektor at kræve store investeringer i både ny teknologi, anlægning af elveje og udskiftning af køretøjer.

Du kan læse en sammenfatning af rapporten her og den fulde rapport her